Wigilia Samotnych

|
Wigilia Samotnych

W dniu 21.12.2011r została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury Wigilię dla samotnych. W uroczystym spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Urzędu Gminy – wójt Gminy – Jan Kuchta, sekretarz – Monika Zaj, skarbnik – Agnieszka Sapko, proboszcz parafii P.W św. Bartłomieja w Łopienniku – Adam Brzyski, oraz pracownicy GOPS i GOK. Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy składając życzenia świąteczne. Następnie ksiądz proboszcz po odmówieniu krótkiej modlitwy, złożył życzenia i rozpoczął dzielenie się opłatkiem. Imprezę uświetniły występy zespołu Retro, oraz recytacja poezji pana Jana Zieńkowskiego.

Galeria zdjęć


Spotkanie KGW Łopiennik Górny

|
Spotkanie KGW Łopiennik Górny

18.12.2011r odbyło się pierwsze spotkanie nowo-powstałego Koła Gospodyń Wiejskich w Łopienniku Górnym. Uczestniczyło w nim 8 pań. Spotkanie prowadził Kierownik GOK, który przedstawił paniom zasady działania KGW w różnych miejscowościach. Na spotkaniu poruszone zostały różne sprawy związane z funkcjonowaniem KGW w tej miejscowości. Na zakończenie spotkania wyznaczono termin kolejnego spotkania w większym gronie na 06.01.2012r. o godz. 15.00


Konferencja – Wpływ Leadera na rozwój obszaru LGD „Krasnystaw Plus”

|
Konferencja - Wpływ Leadera na rozwój obszaru LGD "Krasnystaw Plus"

16 grudnia 2011 roku w Gminie Łopiennik Górny odbyła się konferencja na temat: Wpływ Leadera na rozwój obszaru LGD ,,Krasnystaw Plus”, której organizatorami byli Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw PLUS” oraz Gmina Łopiennik Górny . W spotkaniu uczestniczyło 9 gmin z terenu powiatu krasnostawskiego: Krasnystaw, Fajsławice, Gorzków, Żółkiewka, Izbica, Rudnik, Kraśniczyn, Siennica Różana, Gorzków, Łopiennik Górny co dało łącznie ponad 350 uczestników spotkania. Otwarcia uroczystości dokonali p. Dorota Sawa-Niećko – Prezes LGD Krasnystaw PLUS oraz p. Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik. W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: p. Elżbieta Prus – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, Tadeusz Solarski – Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Hanna Mazurkiewicz – p.o. Kierownika LODR o/ Rejowcu, wójtowie poszczególnych gmin: p. Marek Kasprzak – Gorzków, p. Jacek Lis – Żółkiewka, p. Tadeusz Zdunek – Rudnik, V-ce wójt p. Krzysztof Gałan – Fajsławice, p. Małgorzata Sapiecha – Kraśniczyn, Leszek Proskura – Siennica Różana, V-ce wójt Krasnystaw – Edyta Gajowiak-Powroźnik, Teodora Szyszka – Kierownik ZDR w Krasnymstawie, p. Jan Kuchta – Łopiennik Górny, Dyrektorzy Ośrodków Kultury: Anna Podgórska – GOK Żółkiewka, Dorota Rybczyńska – GCK Siennica Nadolna, Magdalena Adamczuk – GOK Siennica Różana, Barbara Lachowaska – Gorzków, Dariusz Zawada – GOK Łopiennik, Feliksa Gorzkowska – Fajsławice, Władze Gminy: przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Szadura, Kierownik USC – Artur Sawa, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łopienniku – Wiesława Olech, Sekretarz UG, Karol Stęplowski – UG, Dorota Grzesiak – Dyrektor Gimnazjum w Łopienniku, Janina Sachar – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku, Członkowie Zarządu LGD: Leszek Szcześniak, Robert Sment, Waldemar Bednarczyk, Irena Zaraza, Wiesław Paluch, Roman Żelazny, Urszula Wojewoda, Marcin Wojewoda, Koordynator ds. Projektów Aneta Jeleń. W oficjalnych wystąpieniach głos zabrał Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – p. Tadeusz Solarski, p. Elżbieta Prus, wystąpienia gości zakończyły się zaprezentowaniem poezji miejscowego twórcy p. Jana Zieńkowskiego. Kolejną częścią spotkania była prezentacja dotycząca działań LGD, którą poprowadziła p. Aneta Jeleń. Po części oficjalnej mogliśmy wysłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów z poszczególnych gmin tj. SIENNICA RÓŻANA ,,SŁOWIANKI” z Baraków, IZBICA – Zespół Śpiewaczy KGW Wirkowice, ŁOPIENNIK GÓRNY – Zespół OTHERSIDE , GORZKÓW – Zespół Tchnienie, ŻÓŁKIEWKA – Zespół Chóralny, KRASNYSTAW – Kapela ,,Cukrowniacy”, KRAŚNICZYN – KGW Brzezinianki, RUDNIK – KGW Płonka, FAJSŁAWICE – Zespół Wokalno – Muzyczny przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Siedliskach Drugich. Podczas imprezy zostały wręczone specjalne podziękowania dla najprężniej działających KGW. Po występach zespołów życzenia świąteczne złożył Proboszcz p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku ks. Adam Brzyski, po odmówieniu krótkiej modlitwy wszyscy podzielili się opłatkiem i zasiedli przy Wigilijnym stole, gdzie rozpoczęły się degustacje znakomitych potraw przygotowanych przez KGW z całego powiatu. Podczas degustacji mogliśmy wysłuchać również innych zespołów tj. STYRTA z Siennicy Nadolnej, który uświetnił całość spotkania, Kapela Łopieńczacy z Łopiennika oraz Zespół Młodzieżowy z Łopiennika. Zwracamy się ze szczególnymi podziękowaniami dla OSP z Gminy Łopiennik, Panu Jackowi Żelisko, który zapewnił nagłośnienie imprezy, Pani Joannie Szumilak za przygotowanie dekoracji oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie tego wyjątkowego spotkania.

Galeria zdjęć


Dzień Kultury Koreańskiej V Mikołajkowy Puchar Łopiennika w Taekwondo

|
V Mikołajkowy Puchar Łopiennika w Taekwondo

W sobotę 10 grudnia odbył się już po raz V Mikołajkowy Puchar Łopiennika w Taekwondo, który był połączony z dniem Kultury Koreańskiej. Tego dnia na naszą imprezę przybyli znakomici goście pani Bomin Kim i inni przedstawiciele z Ambasady Korei w Warszawie, którzy wprowadzili nas w kulturę tego kraju skąd wywodzą się korzenie taekwondo. Nasi goście opowiadali o swoim kraju ,tradycjach i zwyczajach tam panujących można było przymierzyć stroje, otrzymać pocztówki i inne materiały przybliżające tamtą kulturę. Wszystkie te prezentacje pokazały jak ogromne wartości można uzyskać przez pielęgnację tego dorobku. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Jan Kuchta, który powitał gości z Korei oraz wszystkich uczestników. W imprezie uczestniczyli także inni goście: Prezes Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego pan Grzegorz Brodzik, Prezes Okręgowego Związku Taekwondo pan Marek Budzyński, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szadura, Sekretarz Gminy pani Monika Zaj, Skarbnik Gminy pani Agnieszka Sapko ,pani Wiesława Olech dyr. BS Łopiennik, pani Dorota Grzesiak Dyr. Gimnazjum, pani Janina Sachar Dyr. Szkoły Podstawowej, pan Witold Boruczenko Przewodniczący Komisji Kultury, pracownik UG pan Karol Stęplowski, Gminny Komendant OSP pan Dariusz Nawrocki. Dołączył do nas znakomity gość Mistrz koreański Cheol Lin Kang który zaprezentował krótki pokaz za który otrzymał wielkie brawa zgromadzonej publiczności. Do turnieju zgłosiło się 10 klubów takich jak: Dan Lublin, TKD Ostrowiec Świętokrzyski, Dan Świdnik ,Mechanik Zamość, Sokół Krasnystaw ,Dan Piaski, Dan Łęczna, Tang Soo Do Puławy Songo Żulin, UKS ,,Amicus” Łopiennik razem 125 zawodników. Podczas turnieju panowała znakomita atmosfera oraz uśmiech na twarzy. Zawodnicy prezentowali znakomitą formę, duże umiejętności, zabawa trwała do wieczora. Podczas trwania imprezy wręczane były medale przez miejscowe władze, wręczono też pamiątkowe statuetki trenerom i opiekunom klubów uczestniczących w turnieju. Wybrano najmłodszego zawodnika turnieju którym został Szymon Legieć z Dan Lublin oraz najlepszego zawodnika i zawodniczkę turnieju którymi zostali: Michał Markowski Dan Świdnik i Amanda Sawa Amicus Łopiennik. Na zakończenie imprezy przybył Św. Mikołaj z workiem prezentów, który jeszcze bardziej podgrzał atmosferę .

Galeria zdjęć


Konferencja – Dobrzychów

|
Konferencja - Dobrzychów

W dniach 19-20 listopada 2011 roku na specjalne zaproszenie, które otrzymał zespół ,,Sami Swoi” z Dobryniowa od p. Stefani Michałek – V-ce Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady KGW w Rzeszowie mieliśmy przyjemność gościć na konferencji Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz Dyrektorów miejscowych Ośrodków Kultury w Gminie Strzyżów. W spotkaniu udział wzięli również: V-ce Burmistrz Strzyżowa, Przewodnicząca Rady KGW Strzyżów p. Wanda Bura, Przewodnicząca Stowarzyszenia p. Halina Dziadosz, Przewodnicząca Gminnej Rady KGW Wiśniowa p. Lucyna Olech, Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych p. Mieczysław Bochenek. Na konferencji mogliśmy zobaczyć osiągnięcia i dalsze plany Kół Gospodyń, których w Gminie Strzyżów jest 14. W wyjeździe również wziął udział zespół ,,Sami Swoi”, któremu towarzyszyła kapela ,,Łopieńczacy” oraz kierownik Gminnego Ośrodka Kultury – p. Dariusz Zawada. Znajomość między kołami nawiązała się dzięki pani Teresie Fornal – Przewodniczącej KGW Dobryniów i w/w pani Steni Michałek, która pochodzi z miejscowości Dobryniów i do tej pory powraca w rodzinne strony. Część oficjalna konferencji rozpoczęła się od upamiętnienia 93. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, następnie swój głos zabrali przedstawiciele KGW oraz członkowie instytucji współpracujących. Dzięki konferencji mogliśmy zobaczyć jak działają Koła Gospodyń na innym terenie. Jakie mają tradycje, osiągnięcia i plany na przyszłość. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której zaprezentował się Zespół ,,Sami Swoi” wraz z Kapela ,,Łopieńczacy” oraz zespoły gospodarzy spotkania. Bardzo miłym zaskoczeniem dla nas okazał się występ kabaretu Kół Gospodyń, który swoim skeczem rozbawił naszą grupę do łez. W przerwach podczas konferencji mogliśmy podziwiać przepiękne kwiaty z bibuły i słomy, hafty, obrazy ozdoby różnego rodzaju wykonywane przez wszechstronnie uzdolnione panie z KGW oraz skosztować przepysznych potraw regionalnych. Kolejnym punktem naszego pobytu była zabawa zorganizowana przez KGW, podczas której wszyscy świetnie się bawiliśmy, a nasza kapela gościnnie wystąpiła z zespołem ALTON. Drugiego dnia gościliśmy w Gminie Wiśniowa, gdzie ku naszemu miłemu zaskoczeniu podczas przygotowanego przez KGW śniadania towarzyszył nam Wójt w/w Gminy p. Tadeusz Przywara z małżonką. Szczególne Podziękowania składamy na ręce pań z KGW, które poświęciły swój czas na przygotowanie Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i bardzo miłe przyjęcie i jednocześnie mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się nadal rozwijała.

Galeria zdjęć