Święto plonów w Łopienniku Górnym

|
Odbywa się zazwyczaj w sierpniu na placu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Łopienniku Górnym. Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Łopiennik Górny, Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym i Biblioteka Publiczna Gminy.

W uroczystościach uczestniczą przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, licznie zaproszeni goście, przedstawiciele firm, instytucji oraz Sołtysi, radni gminy oraz zaproszone na tę okazje zespoły artystyczne.
Uroczystość jest poprzedzona mszą świętą w Kościele lub mszą polową w intencji rolników i jest dziękczynieniem za plony. Następnie odbywa się cześć obrzędowa i oficjalna.
W korowodzie dożynkowym uczestniczą Zespoły ludowe i śpiewacze, Kapele, które działają przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym, przedstawiciele władz, mieszkańcy gminy oraz goście.
Część obrzędową przygotowuje od wielu lat Kapela ludowa „Łopieńczacy” oraz zespół śpiewaczy z Dobryniowa „Sami Swoi”.
Wieńce dożynkowe są prezentowane najczęściej przez delegacje ze wsi Borowica, Dobryniów, Krzywe, Łopiennik Górny, Olszanka i Żulin.
Tradycyjnie też twórca ludowy Pan Jan Zieńkowski pisze na tę okazję utwór, który w sposób czasami satyryczny przedstawia realia polskiego rolniczego życia.
Po części obrzędowej i oficjalnej odbywa się część artystyczna przygotowana dla mieszkańców gminy i przyjezdnych gości. Występom towarzyszą wystawy i kiermasze twórczości ludowej, prezentacja produktów agroturystycznych. Można się spotkać się z pracownikami Lubelskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego z Końskowoli.

W godzinach wieczornych odbywa się zabawa plenerowa do późnych godzin nocnych.

16 sierpnia 2009 po raz pierwszy w historii gminy odbyło się w Łopienniku Górnym Powiatowe Święto Plonów, w którym uczestniczyły delegacje ze wszystkich gmin powiatu krasnostawskiego. więcej…

Delegacja z gminy Łopiennik brała udział 6 września 2009 r. w dożynkach wojewódzkich w Łukowie.

Na terenie gminy tradycyjnie organizowane jest w miejscowości Borowica oraz Żulin parafialne święto plonów. Mieszkańcy tych miejscowości bardzo starannie pielęgnują tradycję i kulturę swojego regionu.


Jan Kowalski

|
Jan Kowalski

Od 2000 roku zaczął zbierać różne materiały archiwalne i interesować się historią naszej miejscowości i Gminy. Jego pasją są zabytkowe motocykle, Pan Jan odrestaurował ich 13 m.in.: Junak z 1961 r., WFM z 1964r., SHL, Jawa, K750, Komar. Dzięki panu Janowi zostało również odnalezionych wiele miejsc pochówków żołnierzy z okresu I i II Wojny Światowej.

1   2

Lucyna Mazurek

|
l_mazurek  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Tadeusz Wojtan

|
Tadeusz Wojtan

Urodził się 27 maja 1978 roku. Pan Tadeusz mieszka w Łopienniku Dolnym. Z zawodu jest technikiem – informatyki. Zainteresowania pana Tadeusza już od wczesnych lat jego życia powiązane były z historią. Wszystko zaczęło się od znalezienia monety, którą jak się później okazało był 1 pfenig z 1900 roku. Od tego właśnie czasu narodziła się pasja do starych monet, ale nie tylko. Pan Tadeusz zaczął kolekcjonować pamiątki z dziedziny militariów. Przedmioty, które posiada nasz kolekcjoner są znajdowane na dawnych polach walki w okolicach naszej gminy i nie tylko. Pan Tadeusz stara się systematycznie powiększać swoją kolekcję w nowe eksponaty z nadzieją, że pewnego dnia uda mu się urządzić małe muzeum.

1  3  4  5  2  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Czesława Klusek

|
Czesława Klusek

Urodziła się 23.03.1951r. Zamieszkała w miejscowości Olszanka. Jej zainteresowania robótkami ręcznymi zaczęły się już od najmłodszych lat w Szkole Podstawowej. Wykonuje swoje prace głównie w stylu krzyżykowym i richelieu. Od 2003 roku należy do twórców Ludowych w Krasnostawskim Domu Kultury. Prace pani Czesławy były wystawiane w Lublinie, na Chmielakach Krasnostawskich, na Dożynkach Gminnych oraz Powiatowych w Łopienniku, gdzie każda chętna osoba mogła zakupić jej wyrób. Posiada okazałą kolekcję prac, a mimo to każde nowe dzieło jest kolejnym wyzwaniem. Prace swoje wykonuje głównie w okresie zimowym, podczas którego potrafi wykonać ok. 400 sztuk swoich dzieł.

5   6   7   8   9   10   11   12    13    14    15    16    17    18    19    20    22   23   21    4  24  27  25  3 28  26  2 29  1 30