Współpraca Międzynarodowa

Gminny Ośrodek Kultury współpracuje ze Szkołą Specjalizowaną w Łucku. Początki współpracy ze Szkołą nr 11 w Łucku zaczęły się już ok. 2004 roku. Pierwsze kontakty zostały nawiązane z panem Mikołajem Jańczukiem, który jest nauczycielem wychowania fizycznego w tamtejszej Szkole. To właśnie dzięki panu Mikołajowi doszło do spotkania z ówczesnym Dyrektorem Szkoły panem Władimirem Szpalerczukiem, który na zaproszenie pana Dariusza Zawady przyjechał do naszej gminy, gdzie spotkał się z miejscowymi władzami . Kolejną osobą, która przyczyniła się do rozwoju stosunków była pani Wiktoria Łopanowa – instruktorka zespołu tańca ludowego ,,Werbeczenka” , był to pierwszy zespół artystyczny, który zaszczycił nas swoją obecnością i występami. Dzięki pani Ani Kulczyckiej, wszystkie sprawy organizacyjne zostały dopięte na ostatni guzik. Pani Alina Panasewicz, to kolejna instruktorka, która przyjechała wraz ze swoim zespołem, aby zaprezentować Polskiej publiczności umiejętności i profesjonalizm jej zespołu tanecznego ,,Lileja”. Grupa z Łucka zaszczyciła nas swoją obecnością na imprezach plenerowych już 4 razy. Za każdym razem grupa wywołuje wielki entuzjazm wśród publiczności, która po każdym ich wyjściu na scenę obdarowuje ich gromkimi brawami. Mamy ogromną nadzieję, że współpraca między Szkołą Specjalizowaną nr 11 w Łucku, a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łopienniku będzie się rozwijać.

Zdjęcia z delegacji