Podsumowanie Konkursu Kultura 2010 w Tranogórze

|

Regionalny Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej

|
Przegląd jest imprezą muzyczną o zasięgu regionalnym, adresowaną do zespołów wokalnych, solistów, chórów, scholii działających przy parafiach, domach kultury, szkołach.
Karta zgłoszeniowa Przegląd Piesni i Piosenki Religijnej
Regulamin Przeglądu Piesni i Piosenki Religijnej

Celem imprezy jest popularyzacja pieśni i piosenki religijnej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, umożliwienie prezentacji dorobku artystycznego, promocja wykonawców oraz wymiana doświadczeń, konfrontacja dokonań artystycznych i integracja uczestników.

Jest to impreza mająca charakter konkursowy.

Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym, Biblioteka Publiczna Gminy i Samorząd Gminy Łopiennik Górny wraz z partnerami przedsięwzięcia: Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie.

Do 2009 r. wystąpiło ponad 2500 uczestników.

Zapraszamy każdego roku w maju do udziału w naszej imprezie wszystkich zainteresowanych tą formą działalności kulturalnej.

Przegląd 2010

Niedziela Palmowa w Łopienniku 2010

|

Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła uczestnikom gminnego konkursu na najpiękniejszą i największą palmę wielkanocną, którzy wzięli udział w uroczystym poświęceniu Palm przed Kościołem w Łopienniku oraz mszy świętej odprawionej przez proboszcza parafii księdza kanonika Wojciecha Jaroszyńskiego.

Jury miało bardzo trudne zadanie ponieważ wszystkie palmy spełniały warunki konkursu i były bardzo pięknie i estetycznie wykonane z zachowaniem starych form plastyki obrzędowej. Najwięcej palm zostało wykonanych w kategorii klas młodszych 0-III. To bardzo budujący element w kontynuowaniu folkloru i tradycji naszych przodków oraz zwyczajów naszego regionu wśród młodego pokolenia.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrodę specjalną za największą Palmę Wielkanocną – ( 359 cm) dla Kl. V Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym, która została wykonana pod kierunkiem pani Agnieszki Szadury.

oraz nagrody w kategorii „0”- III

dwa I miejsca : SzP w Łopienniku Górnym – Odział Przedszkolny , SzP w Łopienniku Dolnym kl. „0”. Dwa II miejsca : SzP w Łopienniku Dolnym kl. I , SzP w Krzywem kl. II-III.

Dwa III miejsca : SzP w Żulinie kl. III, SzP w Łopienniku Dolnym kl. IV,

wyróżnienia w tej kategorii: SzP w Żulinie kl. II,SzP w Krzywem kl. 0-I.

nagrody w kategorii IV-VI

Dwa I miejsca : SzP w Łopienniku Dolnym kl. IV, SzPodstawowa w Łopienniku Dolnym kl.VI . Dwa II miejsca : SzP w Żulinie kl. V,SzP w Łopienniku Górnym kl. VI. Dwa III miejsca : SzP w Żulinie kl. IV, SzP w Krzywem kl. VI, w kategorii Gimnazjum: I miejsce- kl. I b . Za udział w konkursie- SzP w Łopienniku Dolnym kl. II, SzP w Łopienniku Górnym kl. V.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Palmy można oglądać w Kościele Parafialnym w Łopienniku. Podziękowania należą się nauczycielom, którzy zaangażowali się w pracę z dziećmi i młodzieżą w kultywowaniu tradycji plastyki obrzędowej i religijnej; ze SzP w Łopienniku Górnym: pani Alicji Woźniak, Ewie Janik, Krystynie Toczonej, Monice Sobich-Samko, SzP w Łopienniku Dolnym- pani Agnieszce Mazurkiewicz, Małgorzacie Staszak, Katarzynie Suchodolskiej, Bożenie Banak, Agnieszce Szadura, Marioli Sysa, SzP w Żulinie – pani Annie Ozonek, Annie Szadziuk, SzP w Krzywem- pani Grażynie Skrzypie, Beacie Ćwirzeń oraz panu Leszkowi Duda w Gimnazjum- pani Agnieszce Kowalczyk-Szewczyk.


Konkurs Gminny Na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

|

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym,
Biblioteka Publiczna Gminy w Łopienniku Górnym

Współorganizator :

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym

Cele konkursu:

•  Propagowanie tradycji i folkloru lokalnego oraz narodowego nawiązującego do Świąt Wielkanocnych poprzez popularyzacja twórczości własnej.
•  Aktywizacja dzieci i młodzieży do uprawiania sztuki i twórczości ludowej związanej z okresem wielkanocnym
•  Kultywowanie obrzędów religijnych – udział w procesji i wystawa palm w kościele parafialnym

Zasady uczestnictwa:

•  Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży
•  Palma wielkanocna wykonana jest przez zespół klasowy lub szkołę
•  Dowolna technika wykonania palmy jako rękodzieło z zastosowaniem i użyciem jak największej ilości naturalnych tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych

 Po rozstrzygnięciu konkursu następuje uroczyste przejście z wykonanymi palmami do Kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja w Łopienniku aby poświęcić palmy i wziąć udział w uroczystej procesji.

 


Święto kobiet w naszej gminie

|

8 marca każdego roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym odbywa się uroczyste spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczą głównie Kobiety, zespoły folklorystyczne i śpiewacze; „Radość Polesia” z Borowicy i Liszna, „Kapela Łopieńczacy”, zespół śpiewaczy „Sami Swoi” z Dobryniowa. Panie Sołtyski i Radne, Dyrektorzy szkół, twórcy ludowi, członkowie ZERiI, pracownicy Urzędu Gminy i Biblioteki Publicznej Gminy, sponsorzy, panie z Kół Gospodyń Wiejskich, instruktorzy GOK. Życzenia wszystkim Paniom składają przedstawiciele władz gminnych. Panowie wręczają wszystkim Paniom kwiaty, spotkanie przebiega w miłej atmosferze.

6 marca 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Święta Kobiet.