Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego (II tura)

|
Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

18 czerwca 2011 odbyła się druga tura Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Tak jak za pierwszym razem na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Krasnostawskiego p. Janusz Szpak, Wójt Gminy Łopiennik Górny p. Jan Kuchta, Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Szadura, Kierownik USC p. Artur Sawa, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury p. Dariusz Zawada, Sekretarz Gminy p. Monika Zaj, Skarbnik Gminy p. Agnieszka Sapko, Doradca p. Karol Stęplowski, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku Adam Brzyski. Cała uroczystość przebiegła w podobny sposób jak ta z 4 czerwca. Jubileusz swoim wystąpieniem rozpoczął p. Artur Sawa – Kierownik USC w Łopienniku, po czym życzenia i gratulacje złożyli przybyli goście. Następnie odbyło się wręczanie odznaczeń i listów gratulacyjnych. Jubilaci byli bardzo wzruszeni oraz wdzięczni, że władze Gminne o nich pamiętają. Następnie wzniesiono toast za wszystkie pary, a kapela ,,Łopieńczacy” odśpiewała głośne sto lat po czym rozpoczęły się występy artystyczne, które przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku. Na zakończenie przy skocznych kawałkach granych przez naszą kapelę wielu Jubilatów mimo wieku zaprezentowało swoje umiejętności na parkiecie. Życzymy naszym Jubilatom jeszcze wielu lat wspólnego życia oraz dużo zdrowia i siły.
Lista osób odznaczonych osób na Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego:

 1. Toczony Roman i Stanisława
 2. Janik Kazimierz i Danuta
 3. Olech Czesław i Zofia
 4. Pawelec Bronisław i Władysława
 5. Pawelec Józef i Danuta
 6. Przebirowski Stanisław i Eugenia
 7. Pudło Stanisław i Marianna
 8. Pylak Jan i Janina
 9. Rogowski Marian i Janina
 10. Rogowski Stefan i Stefania
 11. Sapko Jan i Stanisława
 12. Sapko Zdzisław i Genowefa
 13. Sawa Dionizy i Krystyna
 14. Sawa Jan i Czesława
 15. Sawa Stanisław i Janina
 16. Sawa Stanisław i Kazimiera
 17. Sawa Stanisław i Zofia
 18. Stefańczyk Tadeusz i Stanisława
 19. Sulima Wiktor i Krystyna
 20. Sysa Józef i Marianna
 21. Szuba Jan i Janina
 22. Szymaniak Józef i Helena
 23. Szymaszek Marian i Zofia
 24. Szymaszek Stanisław i Adolfa
 25. Śmigasiewicz Zdzisław i Stanisława
 26. Tomczyk Franciszek i Danuta
 27. Tymicki Jan i Halina
 28. Wdowicz Bolesław i Marianna
 29. Weremko Józef i Zofia
 30. Wojtiuk Czesław i Wanda
 31. Zalewa Franciszek i Stefania
 32. Żarski Henryk i Henryka
 33. Żurek Marian i Bronisława

Galeria zdjęć


Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Łopienniku

|
Otwarcie Świetlicy

12 czerwca 2011 nastąpiło wielkie otwarcie odremontowanego budynku Świetlicy Wiejskiej w Łopienniku Górnym. Uroczystości zaczęły się od wprowadzenia przez komendanta OSP p. Jarosława Fornal jednostki straży na plac główny. Na uroczystość otwarcia zostali zaproszeni goście: Starosta Powiatu Krasnostawskiego p. Janusz Szpak, Komendant Powiatowy PSP Krasnystaw p. Dariusz Pylak, Dyrektor Rejonowego Zakładu Energetycznego Krasnystaw p. Marian Sawa, Wójt Gminy Łopiennik p. Jan Kuchta, Wójt Gminy Czernichów p. Adam Kos, Wójt Gminy Fajsławice p. Tadeusz Chruściel, Przewodniczący Rady Gminy Łopiennik p. Andrzej Szadura, Radny Powiatu Krasnostawskiego p. Jan Adam Sawa, Prezes OSP Dąbrowa Narodowa w Jawożnie p. Stanisław Kilian, Prezes OSP Międzybrodzie p. Robert Kliś, Skarbnik p. Jan Chlebicki, Z-ca Naczelnika p. Jacek Kliś, Członkowie Zarządu p. Aleksander Kliś oraz p. Łukasz Kamiński, Kierownik Posterunku Policji w Łopienniku p. Jacek Kiryczuk, Kapelan Powiatowy Straży Pożarnej ks. Henryk Kozyros, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku ks. Adam Brzyski, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łopienniku, Prezes LGD Krasnystaw ,,PLUS” p. Dorota Sawa-Niećko, Sekretarz Gminy Łopiennik p. Monika Zaj, Skarbnik Gminy Łopiennik p. Agnieszka Sapko, Inspektor Nadzoru Budowlanego p. Piotr Choryngiewicz, Kierownik USC p. Artur Sawa, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopiennik p. Dariusz Zawada, Pracownicy Urzędu Gminy p. Dorota Szewczyk oraz p. Karol Stęplowski, Właściciel Stacji Paliw ORLEN p. Ryszard Kogut, Radny Gminy Łopiennik p. Marek Huba, Sołtys wsi Łopiennik Górny p. Marek Sawa, Sołtys wsi Łopiennik Nadrzeczny p. Anna Kawęcka, Z-ca Nadleśniczego p. Mirosław Szewczyk. Otwarcie Świetlicy rozpoczęło się Mszą Świętą, którą sprawowali ks. Henryk Kozyrys oraz ks. Adam Brzyski. Po Mszy Świętej Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku p. Dariusz Zawada przywitał zaproszonych gości, którzy następnie udali się w stronę odremontowanego obiektu, gdzie uroczystego przecięcia wstęgo dokonali: Starosta Powiatu Krasnostawskiego p. Janusz Szpak, Wójt Gminy Czernichów p. Adam Kos, Inspektor Nadzoru Budowlanego p. Piotr Choryngiewicz, Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Szadura, Komendant OSP Łopiennik p. Dariusz Nawrocki, Wójt Gminy Łopiennik p. Jan Kuchta. Następnie obiekt poświęcili ks. Henryk Kozyrys oraz ks. Adam Brzyski. W dalszej części uroczystości została odczytana przez p. Dariusza Nawrockiego – Komendanta OSP w Łopienniku historia straży po czym odbyło się wręczenie medali, które otrzymali:
MADAL HONOROWY im. Bolesława Chomicza

 1. Pylak Jan

DRUGI ZŁOTY MEDAL „Za zasługi dla Pożarnictwa”

 1. Sawa Stanisław

ZŁOTY MEDAL „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. Szadura Jan
 2. Sawa Józef
 3. Kucharski Tadeusz
 4. Jakimcio Zbigniew
 5. Boruczenko Witold
 6. Szewczyk Zbigniew
 7. Sawa Stanisław
 8. Sapko Zbigniew
 9. Kasperek Stanisław
 10. Sapko Stanisław
 11. Kiszczak Stanisław
 12. Tkaczyk Wiesław
 13. Huba Józef

SREBRNY MEDAL „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. Nawrocki Dariusz
 2. Kucharski Marian
 3. Łusiak Jan
 4. Kasperek Andrzej
 5. Bubic Bogdan

BRĄZOWY MEDAL „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. Ćwirta Zbigniew
 2. Fornal Jarosław
 3. Szadura Ryszard
 4. Huba Jacek
 5. Kasprzak Janusz
 6. Jakimcio Dariusz
 7. Kucharski Jerzy
 8. Tkaczyk Grzegorz
 9. Szadura Rafał
 10. Łusiak Piotr
 11. Boruczenko Krzysztof

ODZNAKA „STRAŻAK WZOROWY”

 1. Wrona Rafał
 2. Bubic Tomasz
 3. Sawa Marek
 4. Ciesielka Krzysztof
 5. Kucharski Adam
 6. Nawrocki Łukasz
 7. Serafin Czesław
 8. Toczony Piotr

Medale i odznaczenia wręczyły obecne na uroczystości władze. Po czym swój głos zabrali: Starosta Powiatu Krasnostawskiego p. Janusz Szpak, Wójt Gminy Łopiennik p. Jan Kuchta, Wójt Gminy Czernichów p. Adam Kos oraz Komendant Powiatowy OSP p. Dariusz Pylak, który wręczył upominek Komendantowi Gminnemu p. Dariuszowi Nawrockiemu. Bardzo miłym akcentem zaskoczyli nas goście z gminy Czernichów, którzy podarowali upominki naszym władzom. Po wystąpieniach oficjalnych nadszedł czas występów artystycznych. Na scenie zaprezentowała się Kapela Ludowa ,,Łopieńczacy” poczym swoje umiejętności zaprezentowała grupa tańca nowoczesnego ,,MOVE” działająca przy GOK w Łopienniku. Na zakończenie imprezy wystąpił zespół śpiewaczy ,,Polesie” z Borowicy, który to wykonał kilka skocznych utworów na tą okoliczność. W trakcie imprezy goście mogli skosztować znakomitej grochówki przygotowanej przez strażaków z OSP Łopiennik Górny.

Galeria zdjęć


Zawody sportowo-pożarnicze Gminy Łopiennik Górny i Gminy Fajsławice – Olszanka 05.06.2011

|
Zawody strażackie

W zawodach wystartowali strażacy z dwóch Gmin Łopiennik Górny oraz Fajsławice. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Na zawody przybyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Krasnostawskiego p. Janusz Szpak, Komendant Powiatowy Policji p. Sławomir Góźdź, Wójt Gminy Łopiennik Górny p. Jan Kuchta, Wójt Gminy Fajsławice p. Tadeusz Chruściel, Komendant Powiatowy PSP p. Zbigniew Bojarczuk, Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Szadura, Kierownik Posterunku Policji w Łopienniku p. Jacek Kiryczuk, Komendanci Gminni OSP p. Waldemar Dębski, p. Dariusz Nawrocki, Kierownik USC p. Artur Sawa. Wśród najlepszych jednostek OSP znaleźli się

w Gminie Łopiennik Górny: 
1.	OSP Dobryniów
2.	OSP Krzywe
3.	OSP Olszanka
4.	OSP Łopiennik Górny
5.	OSP Łopiennik Dolny
6.	OSP Borowica
7.	OSP Majdan Krzywski
8.	OSP Kolonia Dobryniów
9.	OSP Żulin
w Gminie Fajsławice:
1.	OSP Ksawerówka
2.	OSP Suchodoły
3.	OSP Siedliska Drugie
4.	OSP Fajsławice

Nagrody wręczyli Wójtowie Gmin Łopiennik Górny i Fajsławic p. Jan Kuchta, p. Tadeusz Chruściel oraz Komendant Powiatowy p. Zbigniew Bojarczuk i Komendanci Gminni p. Dariusz Nawrocki, p. Waldemar Dębski.

Galeria zdjęć


Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

|
Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

4 czerwca 2011 roku w Naszej Gminie obchodziliśmy uroczystość Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Pary, które przeżyły wspólnie 50 i 60 lat zostały odznaczone specjalnym medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, który przyznał Prezydent RP p. Bronisław Komorowski otrzymali również listy gratulacyjne. Imprezę rozpoczął Kierownik USC p. Artur Sawa, który przywitał wszystkich gości i poprosił przybyłe władze w osobach Starosty Powiatu Krasnostawskiego p. Janusz Szpaka oraz Wójta Gminy p. Jana Kuchtę o oficjalne rozpoczęcie uroczystości. Następnie głos zabrał Proboszcz ks. Adam Brzyski. W uroczystości udział wzięli: Starosta Powiatu Krasnostawskiego p. Janusz Szpak, Wójt Gminy Łopiennik Górny p. Jan Kuchta, Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Szadura, Kierownik USC p. Artur Sawa, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury p. Dariusz Zawada, Sekretarz Gminy p. Monika Zaj, Skarbnik Gminy p. Agnieszka Sapko, Doradca p. Karol Stęplowski, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku ks. Adam Brzyski. Po oficjalnych wystąpieniach nadszedł czas udekorowania Jubilatów, którego dokonali przedstawiciele Władz Samorządowych. Podczas wręczania odznaczeń niektórym z Jubilatów zakręciła się łza w oku. Następnie został wzniesiony toast za naszych Jubilatów i przy akompaniamencie Kapeli ,,Łopieńczacy” zostało odśpiewane tradycyjne sto lat. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, która została przygotowana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopienniku Górnym oraz miejscową kapelę. Mimo wieku wiele par przypomniało sobie młode lata znakomicie poruszając się podczas tańców. Na parkiecie przybywało coraz więcej par. Całość imprezy przebiegła w znakomitej atmosferze. Życzymy naszym Jubilatom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze wspólne życie.
Lista odznaczonych osób:

 1. Filipczuk Jan i Marianna
 2. Jędruszak Wiaczysław i Maria
 3. Kuczma Jan i Stefania
 4. Marczuk Franciszek i Irena
 5. Sapko Jan i Stanisława
 6. Wanarski Czesław i Karolina
 7. Banaszuk Jan i Czesława
 8. Banaszuk Stanisław i Irena
 9. Błaziak Henryk i Zofia
 10. Bożemski Jan i Anna
 11. Bożemski Stanisław i Maria
 12. Buk Józef i Danuta
 13. Buk Stanisław i Anna
 14. Chodorowski Stanisław i Władysława
 15. Ciechański Czesław i Zofia
 16. Cieślak Jan i Stanisława
 17. Ciołek Stanisław i Teresa
 18. Grochecki Antoni i Apolonia
 19. Huba Kazimierz i Janina
 20. Hymos Franciszek i Stanisława
 21. Kasperek Bronisław i Janina
 22. Kasperek Józef i Helena
 23. Kondracki Józef i Stanisława
 24. Korczyński Stanisław i Janina
 25. Kowalczyk Eugeniusz i Teresa
 26. Kowalczyk Jan i Wiktoria
 27. Kowalik Zdzisław i Marianna
 28. Kozioł Kazimierz i Czesława
 29. Krawczyński Marian i Czesława
 30. Krysa Stanisław i Krystyna
 31. Lewczuk Czesław i Zofia
 32. Lewczuk Kazimierz i Janina
 33. Łysomirski Mieczysław i Stefania
 34. Marciniak Jan i Aniela
 35. Marek Władysław i Janina

Galeria zdjęć


Puchar Polskiego Związku Bilardowego

|

W sobotę 4 czerwca w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym został rozegrany Puchar Polskiego Związku Bilardowego. W zawodach wystartowało 16 zawodników w tym jedna dziewczyna, która swoją postawą udowodniła, że potrafi walczyć z chłopcami. Słowo wstępne oraz powitania zawodników i wszystkich gości w imieniu organizatorów dokonali Pan Dariusz Zawada – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury oraz instruktor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Weronika Banak, którzy przekazali głos sędziemu imprezy Panu Krzysztofowi Kondrackiemu. Sędzia zapoznał wszystkich zawodników z obowiązującym regulaminem PZBil. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Kierownik USC pan Artur Sawa, który tradycyjnie rozbił kule ustawione na stole. Następnie rozpoczęto gry zgodnie z wcześniejszym losowaniem. Podczas imprezy panowała znakomita atmosfera, nie brakowało humoru, a nieraz kręciły się łzy w oku u zawodników, którym zabrakło trochę szczęścia podczas gry. Puchar PZBil cieszył się dużym zainteresowaniem przechodzących ludzi. Po zakończonych pojedynkach najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez PZBil i organizatorów. Zwycięzcą imprezy został Patryk Szewczyk, który otrzymał pamiątkowy puchar PZBil wręczony przez Kierownika USC pana Artura Sawę oraz dyplomy, które wręczył Pan Dariusz Zawada – kierownik Gminnego Ośrodka Kultury.

Kolejne miejsca zajęli: 
II Patryk Jakimcio
III Radosław Furmaniuk 
III Michał Kasprzak

Na zakończenie imprezy Organizatorzy podziękowali wszystkim za przybycie i pomoc w organizacji imprezy . Na tym zakończono Puchar Polskiego Związku Bilardowego.

Galeria zdjęć