Wigilia Samotnych

|
Wigilia Samotnych

21 grudnia 2012 jak co roku odbyła się Wigilia zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Publiczną dla osób samotnych z terenu gminy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy: Wójt – p. Jan Kuchta, Sekretarz Gminy – p. Monika Zaj, Skarbnik Gminy – p. Agnieszka Sapko, Kierownik GOPS – p. Longina Weremko, Kierownik BPG – p. Grażyna Skrzypa, Proboszcz Parafii p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku – ks. Adam Brzyski. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Łopiennik Górny, który wszystkim przybyłym złożył świąteczne życzenia, ks. Adam Brzyski odmówił modlitwę, a następnie wszyscy wspólnie odśpiewali kolędę. Po życzeniach Wszyscy zasiedli do wspólnego stołu z tradycyjnymi zastawionego tradycyjnymi potrawami wigilijnymi. Na spotkaniu kolędował zespół RETRO.

Galeria zdjęć