Goście z Ukrainy w Łopienniku

|

26 lutego 2011r. odbyła się wizyta ks. Edwarda Mackiewicza (Parafia Świętego Mikołaja i Anny) z miejscowości Bóbrka, niedaleko Lwowa na Ukrainie. Wraz z księdzem przybył również akustyk zespołu ,,Claus Group” P. Jarosław Jvastinv. W spotkaniu uczestniczył, także p. Janusz Sobczuk- pracownik Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie oraz przewodniczący Komisji Kultury p. Witold Boruczenko. Najpierw goście spotkali się z miejscowym proboszczem, a potem zwiedzili kościół św. Bartłomieja, który zrobił na nich ogromne wrażenie. Po wizycie w kościele delegacja udała się obejrzeć obiekt sportowy. Następnie nasi goście zwiedzili Gminny Ośrodek Kultury do którego zaprosił ich obecny kierownik p. Dariusz Zawada, gdzie odbyło się wspólne spotkanie. Celem tego spotkania było nawiązanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury.


Halowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek Straży Pożarnych

|

29 stycznia 2011 roku w Łopienniku Górnym odbył się VI Halowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek KSRG o Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Oficjalnego otwarcia imprezy sportowej dokonał wójt Gminy Łopiennik Górny pan Jan Kuchta. Do zawodów przystąpiło 11 drużyn, były to:

 • OSP Krzywe
 • JRG Krasnystaw
 • JRG Lublin
 • OSP Ostrzyca
 • OSP Izbica
 • OSP Małochwiej
 • OSP Kraśniczyn
 • OSP Fajsławice
 • OSP Siedliska
 • OSP Krakowskie Przedmieście
 • OSP Siennica Różana

Rywalizacja między drużynami była bardzo zacięta. Dekoracji drużyn dokonali Przewodniczący Rady Gminy Łopiennik pan Andrzej Szadura, Komendant Powiatowy PSP pan Dariusz Pylak oraz Naczelnik OSP Krzywe pan Jerzy Szadura. Najlepszą drużyną okazała się drużyna OSP Krzywe, kolejne miejsca przypadły: II – OSP Kraśniczyn, III – OSP Izbica, IV – JRG Lublin, V – OSP Fajsławice.


Mistrzostwa Województwa w Badmintona

|

Dnia 22 lutego 2011r. w Zamościu odbyły się Mistrzostwa Województwa Seniorów w Badmintona. Nasz klub reprezentowali: Magdalena Szadura, Łukasz Chomczyński, Eryk Trojanowski oraz Jakub Fornal. Drugie miejsce w grze podwójnej wywalczyli Eryk Trojanowski i Łukasz Chomczyński. W zawodach startowało ok. 50 uczestników.


Pokój niesie ludziom wszem…

|

11 stycznia 2011 roku odbył się kolejny już ,,XVI Przegląd Zespołów Kolędniczych”. Po raz pierwszy przegląd odbył się na hali sportowej, a nie jak do tej pory na korytarzu Szkoły Podstawowej. W imprezie uczestniczyli zaproszeni goście t.j. : Marek Śniosek – sekretarz gminy, Witold Boruczenko – członek Rady Gminy, Dorota Grzesiak – dyrektor Gimnazjum Publicznego w Łopienniku Górnym, Janina Sachar – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku Górnym, Beata Wolanin – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym, proboszcz Parafii p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku, których powitał p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym pan Dariusz Zawada. W przeglądzie udział wzięły zespoły ze: Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym, Szkoły Podstawowej w Żulinie – ks. Andrzej Sarafińczuk, Szkoły Podstawowej w Krzywem, Szkoły Podstawowej w Łopienniku Górnym (grupa przedszkolna oraz zespół z klas III-VI) Gimnazjum w Łopienniku Górnym. Zespoły kolędnicze oceniało trzy-osobowe jury w składzie: Jerzy Żuk – instruktor muzyczny zespołu ,,Retro” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku, Elżbieta Skrajnowska – członek komisji kultury przy Radzie Gminy, Elżbieta Patyk – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. Celem przeglądu jest podtrzymywanie tradycji Bożonarodzeniowych naszej gminy. Czas trwania występu nie mógł przekraczać 15 minut. Po zaprezentowaniu się wszystkich grup jury udało się na krótkie obrady, na których podjęli następujący werdykt: Laureatami przeglądu zostały zespoły ,,Kolędniczek” ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym oraz zespół z Gimnazjum w Łopienniku Górnym. Pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy.

Galeria zdjęć


Jubileusz 15-lecia Kapeli Ludowej „Łopieńczacy”

|

W niedzielę 26 września 2010 r. Kapela ludowa „Łopieńczacy” obchodziła swoje 15-naste urodziny, które odbyły się w remizie OSP w Krzywem. Zaproszeni goście oraz pogoda dopisała. Kierownik Kapeli pan Edward Bubicz przywitał licznie przybyłych gości; przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, przedstawicieli Samorządu Gminnego oraz zespoły i osoby związane z działalnością Kapeli oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku. Historię powstania zespołu oraz jej 15-nastoletnią działalność przedstawiła Kierownik GOK Krystyna Malec oraz Dariusz Zawada. Jubilatom złożył życzenia i podziękowania Wójt Gminy pan Witold Rybak i P-cy Rady Gminy pan Witold Boruczenko. Na ręce członków Kapeli przekazał życzenia i podziękowania w imieniu Starosty Powiatu Krasnostawskiego pana Janusza Szpaka, P-cy Rady Powiatu pan Marek Nowosadzki, V-ce P-cy Rady Powiatu pan Ludwik Kafarski oraz rzecznik pan Sławomir Kamiński. Życzenia i jubileuszowe gratulacje złożyli pracownicy GOK i Biblioteki Publicznej w Łopienniku oraz przedstawiciele zaproszonych zespołów artystycznych, ZERiI, Kół Gospodyń Wiejskich z Dobryniowa i Krzywego, odczytano również list gratulacyjny od Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus.