XV Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych W Łopienniku Górnym

|

Przegląd Zespołów Kolędniczych w Łopienniku ma już swoją tradycję i na stałe zagościł w tej gminie, 15 stycznia 2010 r. odbył się już po raz piętnasty. Organizatorem przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym i Biblioteka Publiczna Gminy. Przegląd otworzyła Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury Krystyna Malec, imprezę prowadziły uczennice gimnazjum: Dorota Bielesza i Aleksandra Rybak.

Wystąpiło 7 zespołów kolędniczych ze szkół gminnych, w imprezie wzięło udział ponad 170 uczestników. Gośćmi Przeglądu byli przedstawiciele Urzędu Gminy; wójt gminy Pan Witold Rybak, sekretarz gminy pan Marek Śniosek, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie pan Tadeusz Kiciński, gospodarze imprezy; dyrektor Gimnazjum pani Dorota Grzesiak oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku pani Janina Sachar, ks. Andrzej Andruszak i ks. Andrzej Serafińczuk, oraz przedstawiciele instytucji gminnych: kap.Stanisław Bojarski, Kierownik Banku Spółdzielczego pani Krystyna Grochecka, Prezes ZERiI pan Edward Kowalczyk, pan Jerzy Żuk, przewodniczący kultury Rady Gminy Jan Zieńkowski.

Z zespołami przyjechali dyrektorzy szkół gminnych, nauczyciele, rodzice i dziadkowie.

Jury w składzie: Tadeusz Kiciński z Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystki Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Ewa Ruszniak – Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy, Roman Fornalski emerytowany nauczyciel, Marek Bodak – twórca kultury na terenie gminy Łopiennik i radny gminy oceniało poziom występów zespołów kolędniczych. Celem Przeglądu było:

– podtrzymywanie tradycji wspólnego kolędowania

– prezentacja repertuaru zespołów kolędniczych

– kultywowanie tradycji widowisk bożonarodzeniowych

– rozwój działalności w środowisku gminnym

Jury po przesłuchaniu 7 Zespołów Kolędniczych biorących udział w Przeglądzie postanowiło w kategorii I kl. 0-III przyznać dwa równorzędne 1 miejsca -Zespołowi „Iskierki z Dolnego” ze SzP w Łopienniku Dolnym, pod kierunkiem Marioli Sysy Małgorzaty Staszak , zespołowi „Frajda” ze SzP w Łopienniku Górnym pod kierunkiem Ewy Janik i Alicji Woźniak . W kategorii II kl. IV- VI przyznać: 1 miejsce – zespołowi ze SzP w Krzywem pod kierunkiem Leszka Dudy , 2 miejsce – zespołowi „Gwiazdeczki” ze SzP w Łopienniku Dolnym pod kierunkiem Bożeny Banak i ks.Waldemara Nieckarz

Wyróżnienia : zespołowi ze SzP w Żulinie pod kierunkiem ks. Andrzeja Serafińczuka, zespołowi „Mali Apostołowie” ze SzP w Łopienniku Górnym pod kierunkiem Krystyny Toczonej i Doroty Maciejewskiej. W kategorii III – Wyróżnienie dla zespołu z Gimnazjum w Łopienniku Górnym pod kierunkiem Agnieszki Kowalczyk-Szewczyk i Doroty Maciejewskiej.

Jury podkreśliło wysoki poziom prezentacji i wytypowało na Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych w Krasnymstawie: zespół „Iskierki z Dolnego” ze SzP w Łopienniku Dolnym oraz zespół ze SzP w Krzywem. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Jury dziękuje wszystkim nauczycielom za inwencję twórczą i wysiłek jaki wnoszą podejmując się pracy z dziećmi i młodzieżą aby kultywować obrzędy i tradycje regionalne.

zulin1 zulin zespol-krzywe2 zespol-krzywe1 zespol-iskierki zespol-gimnazjum zespol-frajda ogloszenie-wynikow mali-apostolowie lopiennik-dolny1 lopiennik-dolny jury-oraz-widzowie

Konkurs na najpiękniejszą szopke Bożonarodzeniową 2009

|
Szopki

W tym roku po raz pierwszy w Łopienniku Górnym odbył się konkurs na NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku oraz Biblioteka Publiczna w Łopienniku. Do konkursu mogły przystąpić dzieci i osoby dorosłe. Do Ośrodka Kultury wpłynęło 17 prac. Dnia 18 grudnia 2009r. została powołana komisja sędziowska, która wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach:

I kat. kl. „0”-III w której zwycięzcami zostali:
• Paweł Niedźwiecki

• Paula Marchewa

• Adela Sawa

• Oliwia Sławińska

• Weronika Kowalik

II kat. kl. IV – VI w której zwycięzcami zostali:
•  Patryk Kura

•  Dawid Stadnik

•  Klaudia i Konrad Borucznko

Pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie dostały pamiątkowe dyplomy i nagrody t.j. sanki, ślizgi, maskotki oraz inne. Ze względu na trud wykonania pracy plastycznej dzieciom mogły pomagać osoby starsze. Szopki biorące udział w konkursie zostały przewiezione na wystawę zorganizowaną w Kościele Parafialnym w Łopienniku, gdzie mogli je podziwiać mieszkańcy.


Konkurs na najpiękniejszy stół Wigilijny 2009

|

Dnia 15 grudnia 2009r. w Siennicy Nadolnej odbyło się seminarium pod hasłem „Aktywizacja mieszkańców LGD Krasnystaw Plus” przy okazji której został zorganizowany konkurs na „Tradycyjny stół Wigilijny”. Do Siennicy Nadolnej przyjechały kilkunastoosobowe delegacje na czele z wójtami, kierownikami ośrodków kultury.

Gospodarzami byli przewodniczący LGD radny wojewódzki Wiesław Brodowski oraz prezes LGD Dorota Sawa – Niećko. Na konferencji można było się dowiedzieć o strategii rozwoju czy warunków i procedur rejestracji produktu lokalnego. W spotkaniu udział brały gminy z : Gorzkowa, Siennicy Różanej, Izbicy, Krasnegostawu, Siedlisk, Łopiennika. Z w/w Gmin prezentowały się również zespoły śpiewacze, kapele, grupy młodzieżowe oraz indywidualni wykonawcy. Gminę Łopiennik reprezentowali: Kapela Ludowa „Łopieńczacy”, zespół wokalny „Dlaczego nie?” , Pani Joanna Parys,


Do konkursu przyrządzane były potrawy według staropolskich przepisów. Mieszkańcy naszej gminy przygotowali:

POTRAWY KONKURSOWE:

•  Karaś w śmietanie – pan Wiesław Adamiak (Żulin)

•  Pstrąg wędzony – pan Wiesław Adamiak (Żulin)

•  Barszcz wigilijny z brodą – pani Danuta Janik (Łopiennik Górny)

POZOSTAŁE POTRAWY:

•  Kapusta postna ze śmietaną- pani Janina Szewczyk (Kol. Łopiennik Dolny)

•  Kartofle z mączką z siemienia lnianego – pani Zofia Ornal i Janina Szewczyk

•  Kluski z makiem – pani Jadwiga Smolira (Łopiennik Górny)

•  Makowiec drożdżowy – pani Jadwiga Smolira (Łopiennik Górny), pani Genowefa Mazur (Łopiennik Nadrzeczny)

•  Pierniczki – pani Bożena Buk

•  Piernik – pani Bożena Buk

•  Chleb wiejski z pieca – państwo Jolanta i Roman Pylak (Krzywe)

•  Pierogi z kapustą i grzybami – pani Maria Kuchta, pani Bożena Buk (Dobryniów)

•  Kompot z suszu

Komisja, która próbowała wszystkich konkursowych potraw po długiej naradzie ogłosiła wyniki. Pierwsze miejsce zajęła GMINA ŁOPIENNIK GÓRNY!. Jury najbardziej smakowały potrawy z naszej Gminy, ale również podobała się dekoracja stołu w staropolskim stylu. Duże wrażenie zrobiły ryby wędzone, które przygotował pan Wiesław Adamiak.


Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych

|
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Łopienniku Górnym we współpracy ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum zapraszają każdego roku w styczniu do udziału w Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych
 Celem imprezy jest :

•  Podtrzymywanie tradycji wspólnego kolędowania

•  Prezentacja repertuaru zespołów kolędniczych

•  Kultywowanie tradycji widowisk bożonarodzeniowych

•  Rozwój działalności artystycznej w środowisku gminnym

•  Przygotowanie Przeglądu dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy

W Przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz dorośli.

KATEGORIE:

– KATEGORIA I – Szkoła Podstawowa: kl. I – III

– KATEGORI II – Szkoła Podstawowa kl. IV – VI

– KATEGORIA III – Gimnazjum

– KATEGORIA IV – Dorośli

Zasady uczestnictwa

•  Uczestników zgłaszają szkoły lub zespół zgłasza się sam bezpośrednio u organizatora

•  Czas trwania przedstawienia do 30 minut

•  Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszenia 

Ocena i nagrody

 •  Jury powołane przez organizatorów dokonuje oceny zespołów uczestniczących w Przeglądzie

•  Wyróżnione zespoły otrzymują nagrody i pamiątkowe dyplomy

•  Jury dokonuje wyboru zespołu, który bierze udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Krasnymstawie.


16 sierpnia 2009 roku odbyło się Powiatowe Święto Plonów w Łopienniku Górnym.

|
Dożynki 2009

Organizatorem imprezy był Urząd Gminy w Łopienniku Górnym, Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym oraz Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

W uroczystościach uczestniczyli: Starosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Janusz Szpak, Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk, Senator Pan Lucjan Cichosz, V- Ce Starosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Andrzej Kmicic, Naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Pan Tadeusz Błyskosz, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Nowosadzki.

Przybyli także licznie zgromadzeni goście, którzy podziwiali korowód dożynkowy.

Następnie wszyscy uczestniczyli we mszy świętej poprowadzonej przez Ks. Kanonika Wojciecha Jaroszyńskiego, podczas której zostały poświęcone wieńce dożynkowe z poszczególnych gmin t.j.: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka.

W części oficjalnej głos zabrał Wójt Gminy Łopiennik Górny oraz inni przybyli goście. Następnie zostało przedstawione widowisko obrzędowe, które zaprezentowały zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym.

Po części obrzędowej głos zabrali zaproszeni goście m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk, Senator RP Pan Lucjan Cichosz, Starosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Janusz Szpak. Część artystyczną rozpoczął koncert zespołu „Hetmańscy Sarmaci”, któremu towarzyszyły Wybory Chłopa Roku Powiatu Krasnostawskiego.

Podczas gdy zespoły prezentowały swoje umiejętności na scenie, uczestnicy dożynek mogli podziwiać wystawę twórczości ludowej , spróbować (kupić) produkty spożywcze wykonane domowymi sposobami według staropolskich receptur, skorzystać z porad specjalistów dotyczących upraw i nowinek w przemyśle rolnym. Również dla najmłodszych słuchaczy było wiele atrakcji m.in. dmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa, słodycze.

W dalszej części swój występ zaprezentował klub sportowy AMIKUS działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym oraz zespół „Cygańskie Czary” prowadzony przez Panią Elenę Rutkowską. Dzięki sprzyjającej pogodzie w godzinach wieczornych rozpoczęła się zabawa plenerowa, która trwała do późnych godzin nocnych dnia następnego.