Zespół tańca ludowego „Młyn”

Dziecięcy Zespół Ludowy „Młyn” powstał we wrześniu 2012 roku. Działa przy GOK w Łopienniku Górnym .W skład zespołu wchodzą uczniowie z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym w wieku od10 do14 lat. Zespół składa się z 10 dziewczynek i 10 chłopców. Zajęcia taneczne odbywają się dwa razy w tygodniu. Na zajęcia uczęszczają dzieci, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności taneczne oraz miło spędzić czas po lekcjach. Uczniowie na zajęciach uczą się przede wszystkim tańców ludowych tj: krakowiak, polonez, polka, kujawiak. Repertuar zajęć rozszerzony został również o naukę tańca towarzyskiego cha-cha, walc angielski, rock and roll (wynikało to z zainteresowania uczniów).
Zespół Młyn swoimi występami uatrakcyjnia różnego rodzaju uroczystości lokalne
tj : Gminne Święto Plonów ”Dożynki”, Gminny Dzień Kobiet, Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych, Międzynarodowy Festiwal Ludowy pt „ Łączy nas kultura” który odbywa się co roku w Łopienniku Górnym. Uczniowie biorą udział w również gminnych i powiatowych konkursach tanecznych.

DSC_9140 DSC_0762 DSC_0741 DSC_0733