Zespół Śpiewaczy ,,Polesie”

Zespół ,,Polesie” powstał w 2007 roku z połączenia dwóch zespołów. Kultywuje tradycję i kulturę gminy, powiatu, rejonu i województwa. Występuje na imprezach okolicznościowych o zasięgu lokalnym, powiatowym i wojewódzkim. Jest zespołem miedzygminnym, reprezentuje gminę Rejowiec i Łopiennik.

np: Przegląd Piosenki I Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu, festyny, dożynki itp.

Zespół wykonuje utwory ludowe i biesiadne oraz uczestniczy w obrzędach dożynkowych.

Skład zespołu:

  • Marek Bodak kierownik zespołu
  • Bogdan Maciejewski kierownik muzyczny
  • Stanisław Pukas
  • Anna Bodak
  • Elżbieta Skrajnowska
  • Joanna Parys
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 3 4 5 6 7 8 9