O nas

napis-gok1

 

Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym powołany został do działalności Uchwałą Rady Gminy Łopiennik Górny 16 lutego 1994 roku.

Jest samorządową jednostką kultury, prowadzącą działalność wielokierunkową zgodnie ze statutem na terenie gminy Łopiennik Górny.
W ofercie kulturalnej znajdują się propozycje dla zagospodarowania wolnego czasu wszystkim: dzieci, młodzieży, dorosłym. Są to festyny, konkursy, zabawy, imprezy sportowe.

W GOK prowadzone są różnego rodzaju zajęcia : plastyczne, zajęcia zespołów wokalno – instrumentalnych, nauka tańca nowoczesnego, zajęcia fotograficzne.

PANORAMA-LOPIENNIKA

Program Integracji Społecznej – KLUB POKOLENIE Z INICJATYWĄ

Klub Pokolenie z Inicjatywą powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym w kwietniu 2009 roku w ramach Programu Integracji Społecznej.

W chwili obecnej Klub skupia około 120 osób. Klub prowadzi działalność aktywizującą lokalne społeczeństwo poprzez organizowanie warsztatów wokalnych, tanecznych, plastycznych z zakresu fotografii oraz kulinarnych. W maju młodzież mogła rozwijać zainteresowania militarne poprzez warsztaty z zakresu strzelania z broni sportowej. Uczestnicy odwiedzili Kazimierz nad Wisłą, Sandomierz oraz byli na zamku w Ujeździe aby zobaczyć folklor i kulturę innych regionów. Zorganizowany festyn letni „Święto miodu i ziół” w Łopienniku Górnym był imprezą integrującą naszą lokalną społeczność. W ramach Klubu przywracamy ponownie do działalności Koła Gospodyń Wiejskich i organizujemy czas wolny mieszkańcom naszej gminy. więcej…

Galeria


Najważniejsze imprezy kulturalne Gminnego Ośrodka Kultury organizowane cyklicznie we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy w Łopienniku Górnym:

 • Regionalny Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej – pod patronatem Radia „eR”
 • Dożynki Gminne
 • Konkursy o zasięgu gminnym
 • Konkursy plastyczne o zasięgu gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
 • Konkursy recytatorskie – eliminacje gminne
 • Konkurs Wiedzy o Papieżu
 • Przegląd Zespołów Kolędniczych
 • Konkursy bożonarodzeniowe
 • Konkursy na Palmę i Pisankę Wielkanocną
 • Konkursy sportowe
 • Konkursy okolicznościowe

Ośrodek Kultury angażuje się w Ogólnopolskie Akcje:

 • „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
 • „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” pod patronatem Radia Lublin

Zespoły działające przy GOK :

Kapela Ludowa „Łopieńczacy”

Zespół wokalny „Retro”

Zespół Wokalny „Dlaczego Nie?”

Zespół tańca nowoczesnego „Move”

Zespoły działające na terenie Gminy, kultywujące lokalne tradycje i obyczaje

Zespół Śpiewaczy ” Sami Swoi” z Dobryniowa

Zespół Śpiewaczy „Polesie” z Borowicy

Koła zainteresowań:

plastyczne

tańca nowoczesnego

Życie sportowe Gminy organizuje działający przy GOK Uczniowski Klub Sportowy „Amicus” w sekcjach:

– Taekwondo

– Badmintona

– Bilarda

– Tenisa stołowego


Kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym:

Helena Łoś – pierwszy Kierownik GOK od 1994 r.

Dorota Rybczyńska – Kierownik GOK od 1995 r.

Eugeniusz Sieńczyk – Kierownik GOK od 2007 r.

Krystyna Malec – Kierownik GOK od 2008 r.

Dariusz Zawada – obecny Kierownik GOK od 2011 r.