Festiwal Ludowy „Z KULTURĄ I O KULTURZE”

|
Festiwal Ludowy "Z KULTURĄ I O KULTURZE"

10 lipca 2011 roku w Łopienniku Górnym odbył się I Festiwal Ludowy „Z KULTURĄ I O KULTURZE”. W festiwalu uczestniczyli zaproszeni goście: Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik, Andrzej Szadura – Przewodniczący Rady Gminy, Wiesława Olech – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łopienniku, Dorota Sawa-Niećko – Prezes LGD Krasnystaw ,,PLUS”, Artur Sawa – Kierownik USC, Witold Boruczenko – Przewodniczący Komisji Kultury w Łopienniku, Dorota Grzesiak – Dyrektor Gimnazjum w Łopienniku, Magdalena Sudak – Pracownik ODR, Dariusz Nawrocki – Komendant OSP w Łopienniku, Roman Fornalski – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Łopiennika, Jacek Lis – Wójt Gminy Żółkiewka, Magdalena Adamczuk – Dyrektor GOK w Siennicy Różanej, Anna Podgórska – Dyrektor GOK w Żółkiewce, Barbara Lachowska – Dyrektor GOK w Gorzkowie. Zespoły i kapele I-go Festiwalu oceniało Jury w składzie: Monika Kalińska – Główny Instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Mieczysław Pawelec – znany muzyk z terenu Gminy Łopiennik oraz Tadeusz Kiciński – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Festiwal rozpoczął się powitaniem zgromadzonych gości, wykonawców oraz słuchaczy przez pana Dariusza Zawadę – Kierownika GOK w Łopienniku, po czym oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonał Wójt Gminy Łopiennik. Miłym zaskoczeniem było wręczenie drobnych upominków i podziękowań od zespołu ,,Wołyńskie Wzory” z Łucka dla Wójta Gminy Łopiennik oraz Kierownika GOK. Dalszą część imprezy prowadziła pani Mariola Sysa, która już po raz kolejny z wdziękiem i humorem prezentowała wykonawców. Część konkursowa składał się z trzech kategorii w których znajdowały się następujące zespoły:
ZESPOŁY ŚPIEWACZE: „Melodia” z Siennicy Nadolnej, „Sami Swoi” z Dobryniowa,
„Poleska Nuta” z Kołaczy, „Retro” z Łopiennika, Zespół „Siedliszczanki”
z Fajsławic, „Wołyńskie Wzory” z Łucka, „Polesie” z Borowicy, „Babeczki”
z Zawitały, Zespół Chóralny Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce,
Zespół „Radość” z Liszna

KAPELE LUDOWE: Kapela ,,Sami Swoi” z Rejowca, Kapela ,,Łopieńczacy” z Łopiennika,
Kapela ,,Cukrowniacy” z Siennicy Nadolnej, Kapela ,,Lubartowiacy” z Lubartowa,
Kapela ,,Małe Mazowsze” z Zawitały, Kapela ,,Siedliszczaki” z Fajsławic, Kapela
,,Siennica” z Siennicy Różanej

ZESPOŁY DZIECIĘCE/MŁODZIEŻOWE: Młodzieżowa Grupa Śpiewacza z Zawitały,
Ludowy Zespół Wokalny z Gorzkowa
 
W przerwie między występami konkursowymi swoje umiejętności zaprezentowały dziewczyny z zespołu tańca nowoczesnego ,,MOVE” działającego przy GOK w Łopienniku, który prowadzi pani Sabina Englot. Na festiwalu odbywały się również wystawy twórczości ludowej, wystawa białej broni, istniała możliwość konsultacji z przedstawicielką firmy AVON. Każda osoba, która przybyła na festiwal mogła skosztować pysznej grochówki, którą przygotowała miejscowa straż. Po wszystkich prezentacjach Jury udało się na obrady, a w tym czasie na hali sportowej rozpoczęły występy pozakonkursowe przy których odbyły się tańce. Następnie przyszedł czas na ogłoszenie wyników przez Jury. Po wysłuchaniu wszystkich podmiotów wykonawczych Jury postanowiło przyznać nagrody w kategorii:
I. ZESPOŁY ŚPIEWACZE

  1. Miejsce dla zespołu ,,Wołyńskie Wzory” z Łucka
  2. Miejsce dla zespołu ,,Babeczki” z Zawitały
  3. Miejsce dla zespołu ,,Siedliszczanki” z Fajsławic

II. KAPELE LUDOWE

  1. Miejsce dla kapeli ,,Lubartowiacy” z Lubartowa
  2. Miejsce dla kapeli ,,Siennica” z Siennicy Różanej
  3. Miejsce dla kapeli ,,Siedliszczaki” z Fajsławic

Jury zauważa dobrą prezentację muzyczną zespołu ,,Małe Mazowsze” z Zawitały
III. ZESPOŁY DZIECIĘCE

  1. Miejsce dla Młodzieżowej Grupy Śpiewaczej z Zawitały
  2. Miejsce dla Ludowego Zespołu Wokalnego z Gorzkowa

Jury zauważa duże walory wokalne Wioletty Polichy.
 
Wręczenia nagród oraz dyplomów dokonali Dorota Sawa-Niećko – Prezes LGD Krasnystaw PLUS oraz Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik. I tak w miłej i sympatycznej atmosferze zakończył się I Festiwal Ludowy ,,Z KULTURĄ I O KULTURZE”, który mamy nadzieję kontynuować w kolejnych latach i który będzie przyciągał tak wspaniałe zespoły i kapele.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji I Festiwalu Ludowego, sponsorom: Wójtowi Gminy Łopiennik oraz LGD Krasnystaw PLUS oraz paniom Ewie, Mirosławie i Wioli z Biblioteki Publicznej w Łopienniku, paniom Alicji, Bożence, Eli, Marysi z KGW w Dobryniowie, Strażakom z OSP w Łopienniku, paniom Beacie Kmieć i Annie Zawadzie, panom Adamowi Pilipczukowi, Krzysztofowi Kondrackiemu, Rafałowi Korzeniowskiemu, państwu Danucie i Andre Iwanek.

Galeria zdjęć


Obchody „Święta morza” w Czernichowie

|
Obchody "Święta morza" w Czernichowie

W dniach 2-3 lipca odbyła się rewizyta przedstawicieli OSP oraz Urzędu gminy Łopiennik Górny. W skład delegacji, która udała się na zaproszenie gminy Czernichów weszli: Wójt Gminy Łopiennik – Jan Kuchta, Kierownik GOK – Dariusz Zawada, Kierownik USC – Artur Sawa, Komendant Gminny OSP – Dariusz Nawrocki, Przewodniczący Komisji Kultury – Witold Boruczenko, Radny Gminy – Ryszard Stoczkowski oraz Strażak OSP – Stanisław Sawa. W/w delegację zaproszono na imprezę ,,Obchody święta morza”, która odbyły się w zaprzyjaźnionej gminie Czernichów. Delegacja uczestniczyła w korowodzie z pod Centrum Kultury na plac plenerowy, gdzie odbywały się uroczystości. Część oficjalną rozpoczął wójt gminy Czernichów witając delegacje z Austrii, Węgier oraz Polski, które przybyły na tę uroczystość. Następnie Prezes ligi Morskiej Pan Edward Szpoczek przeczytał list przekazany przez Prezydenta RP do uczestników obchodów. Dziękuję on w nim za kultywowanie tematyki morskiej, przypomina o wielopokoleniowej, nierozerwalnej więzi Polski z morzem i zachęca nas do dalszego zamanifestowania w ten sposób do przywiązania do Ojczyzny i do polskości. Swój głos zabrał również Wójt Gminy Łopiennik, który podziękował miejscowym władzom za zaproszenie przekazując miejscowemu Wójtowi pamiątkowy puchar. Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne, gdzie miały możliwość zaprezentować się różne zespoły. Panowała znakomita atmosfera. Istniała możliwość nauki tańca węgierskiego, którą prowadzili goście z Węgier. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jesteśmy pod wrażeniem tak dobrze zorganizowanej imprezy. Wielkie słowa uznania należą się miejscowemu Wójtowi oraz przedstawicielom OSP z Czernichowa, którzy wykazali się wielką gościnnością tworząc znakomitą atmosferę. Dziękujemy za miłe przyjęcie naszej delegacji. Dzięki tej wizycie można było wymienić doświadczenie w różnych dziedzinach, nawiązać kontakty międzynarodowe oraz spotkać wielu ciekawych ludzi. Mamy nadzieję, że współpraca naszych gmin będzie się rozwijać z korzyścią dla obu stron.

Galeria zdjęć


45 Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

|
45 Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

W dniach 25-26 czerwca 2011 roku w Kazimierzu Dolnym odbył się 45. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Z tej właśnie okazji GOK w Łopienniku postanowił zorganizować w niedzielę 26 czerwca wyjazd do Kazimierza Dolnego. Uczestnicy naszej wycieczki mogli podziwiać występy zespołów nagrodzonych w tegorocznym Festiwalu. Mieli również możliwość podziwiania oraz nabycia różnego rodzaju wyrobów ludowych jak np. wyroby wiklinowe, gliniane, rzeźby, kwiaty z drewna i wiele, wiele innych. Oczywiście każdy mógł skorzystać z innych atrakcji jakie Kazimierz oferuje na co dzień. Wiele z osób skusiło się na rejs statkiem po Wiśle, niektórzy zdobyli górę trzech krzyży. Każdy w Kazimierzu mógł znaleźć coś dla siebie. Wysłuchaliśmy wielu fantastycznych kapel i śpiewaków z różnych zakątków kraju. Miłym zaskoczeniem był występ naszej Kapeli Ludowej ,,Łopieńczacy”, która umilała czas swoim graniem turystom spacerującym po Rynku, za co byli nagradzani gromkimi brawami. Po całym dniu wielu atrakcji, wspaniałej muzyki oraz barwnych występów wyruszyliśmy w drogę powrotną. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również uda nam się zorganizować wyjazd na kolejny Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych do Kazimierza Dolnego nad Wisłą.

Galeria zdjęć


Grill w Pawłowie

|
Grill w Pawłowie

W tym roku wakacje zaczęły się 22 czerwca. Właśnie z tej okazji nasze ostatnie spotkanie z zajęć plastycznych wyglądało nieco inaczej niż zawsze. Początek wakacji postanowiliśmy uczcić ogniskiem, które odbyło się w Pawłowie. Na początku naszej wyprawy zostaliśmy oprowadzeni po GOK-u przez p. Annę Pągowska, która opowiedziała nam historię związaną z tamtą miejscowością, słynącą z wyrobów garncarskich. Następnie zwiedziliśmy mini muzeum, w którym mogliśmy zobaczyć wyroby bednarskie. Mieliśmy również możliwość zobaczenia pieca, w którym wypala się powstałe wcześniej naczynia. Po zwiedzeniu nadszedł czas na rozpalenie ogniska i pieczenie kiełbasek, podczas którego było wiele śmiechu i zabawy. Na zakończenie pobytu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów uczestnikom zajęć, którego dokonali p. Joanna Szumilak – instruktor plastyczny oraz p. Dariusz Zawada – Kierownik GOK w Łopienniku. Po chwili odpoczynku nadszedł czas powrotu do domu. Bardzo serdecznie dziękujemy p. Andrzejowi Koszowi – kierownikowi GOK za udostępnienie swojego Ośrodka oraz możliwości zorganizowania ogniska, p. Ani Pągowskiej za oprowadzenie nas i zapoznanie z historią Pawłowa. Dziękujemy dzieciom za uczestnictwo w naszych zajęciach, w których mamy nadzieję będą uczestniczyć również w przyszłym roku. Serdecznie dziękujemy p. Joannie Szumilak, która z ogromnym zaangażowaniem i sercem prowadziła zajęcia i pokazywała wiele ciekawych technik plastycznych. Życzymy wszystkim udanych wakacji i zapraszamy już od września na nasze zajęcia.

Galeria zdjęć


„Dzień Otwartych Drzwi LODR” w Rejowcu

|
Dzień Otwartych Drzwi LODR

19 czerwca 2011r. odbył się już kolejny ,,Dzień Otwartych Drzwi LODR” w Rejowcu. Nasza delegacja w skład, której weszli: p. Czesława Klusek – twórczyni ludowa, która zaprezentowała swoje przepiękne serwetki, p. Tadeusz Wojtan – kolekcjoner, bardzo dużym zainteresowaniem na DOD cieszyła się wystawa kolekcji jego broni, KGW Dobryniów: p. Bożena Buk, p. Maria Kuchta, p. Alicja Sysa, których to nalewka ,,Dobryniowska” oraz przygotowane ciasto zniknęły w mgnieniu oka ;), p. Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik, p. Dariusz Zawada – Kierownik GOK. Na DOD w tym roku można było odwiedzić stoiska gmin, które prezentowały swój dorobek artystyczny, ekspozycję firm obsługujących rolnictwo, była możliwość wysłuchania wykładu na temat budowy biogazowni w gospodarstwach rolnych, chętne osoby mogły skorzystać z konsultacji specjalistów LODR, odbył się kiermasz roślin ozdobnych, wystawa drobnego inwentarza, odbyły się występy wielu znakomitych zespołów ludowych z terenu naszego powiatu i nie tylko. Na początku imprezy zostały rozstrzygnięte konkursy. I tutaj nasza Gmina może się pochwalić zwycięstwem p. Bogusława Domańskiego w kategorii firm. Jesteśmy wdzięczni LODR, że daje nam możliwość wzięcia udziału w organizowanej przez nich imprezie i zaprezentowanie naszej Gminy.

Galeria zdjęć