Kapela Ludowa ,,Łopieńczacy”

Kapela Ludowa ,,Łopieńczacy” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym od 1995 roku, kultywuje tradycję i kulturę gminy, powiatu, rejonu i województwa.

Występuje na imprezach okolicznościowych o zasięgu lokalnym i regionalnym a także ogólnopolskim np: Przegląd Piosenki I Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu, Chmielaki Krasnostawskie, Regionalny Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej Łopiennik Górny, co roku występują gościnnie na scenie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Przygotowują obrzędy dożynkowe oraz koncertują na Dożynkach gminnych, powiatowych, wojewódzkich.

Kapela wykonuje utwory ludowe i biesiadne. Dzięki swojej wszechstronności jest znana i lubiana, zyskała grono sympatyków i fanów. W Kapeli występowali: Kazimierz Szpak, Edward Świdnik, Danuta Janik.

Kierownik kapeli Edward Bubicz został III Chłopem Roku RP 2009 na ogólnopolskim konkursie w Racławicach.

Obecny Skład kapeli:

  • Edward Bubicz- akordeon, kierownik kapeli
  • Roman Kolano- saksofon, instruktor muzyczny
  • Halina Bubicz – wokal
  • Mieczysław Makuch- bęben
  • Krzysztof Bazyluk – bas
  • Robert Łobodziński – trąbka
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 3 4 5 6 7 8 9

 

Jubileusz 15-lecia Kapeli Ludowej „Łopieńczacy”

W niedzielę 26 września 2010 r. Kapela ludowa „Łopieńczacy” obchodziła swoje 15-naste urodziny, które odbyły się w remizie OSP w Krzywem. Zaproszeni goście oraz pogoda dopisała. Kierownik Kapeli pan Edward Bubicz przywitał licznie przybyłych gości; przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, przedstawicieli Samorządu Gminnego oraz zespoły i osoby związane z działalnością Kapeli oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku. Historię powstania zespołu oraz jej 15-nastoletnią działalność przedstawiła Kierownik GOK Krystyna Malec oraz Dariusz Zawada. Jubilatom złożył życzenia i podziękowania Wójt Gminy pan Witold Rybak i P-cy Rady Gminy pan Witold Boruczenko. Na ręce członków Kapeli przekazał życzenia i podziękowania w imieniu Starosty Powiatu Krasnostawskiego pana Janusza Szpaka, P-cy Rady Powiatu pan Marek Nowosadzki, V-ce P-cy Rady Powiatu pan Ludwik Kafarski oraz rzecznik pan Sławomir Kamiński. Życzenia i jubileuszowe gratulacje złożyli pracownicy GOK i Biblioteki Publicznej w Łopienniku oraz przedstawiciele zaproszonych zespołów artystycznych, ZERiI, Kół Gospodyń Wiejskich z Dobryniowa i Krzywego, odczytano również list gratulacyjny od Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus. Każdy kto przybył na Jubileusz miał swój mały dług wdzięczności dla Kapeli, która od 15 lat kultywuje tradycję i kulturę gminy, powiatu, rejonu i województwa wykonując utwory ludowe i biesiadne. Występuje na imprezach okolicznościowych o zasięgu lokalnym i regionalnym a także ogólnopolskim; np. Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu, Krasnostawskie Chmielaki, Jarmark Pawłowski. Rokrocznie występuje gościnnie na scenie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Przygotowuje obrzęd dożynkowy na terenie gminy Łopiennik Górny oraz koncertuje na Dożynkach gminnych i powiatowych w województwie lubelskim. Instrumentaliści z Kapeli Łopieńczacy współpracują od wielu lat akompaniując zespołowi śpiewaczemu Sami Swoi z Dobryniowa. Kapela Ludowa „Łopieńczacy” została utworzona z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym w 1995 roku. Początki jej tworzenia sięgają roku 1993 i 1994 kiedy ówczesna Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury pani Helena Łoś podejmuje próby organizacji zespołów folklorystycznych i grup młodzieżowych. Organizację takiego zespołu i próby odnalezienia utalentowanych i muzykujących ludzi zleca instruktorowi GOK panu Dariuszowi Zawadzie. Pierwsza próba organizacji spotkania miała miejsce w 1994 r. i członkowie Kapeli stanowili dużą grupę osób, którzy na krótko bądź nieco dłużej stanowili początek istnienia zespołu ludowego, który później w 1995 r. rozpoczął działalność pod nazwą „Łopieńczacy” i pod patronatem GOK działa od 15 lat. Pierwszymi członkami zespołu byli: Jan Kiszczak, Artur Błaziak, Edward Świdnik, Stanisław Wójcik, Franciszek Bazyluk, Tadeusz Stefańczyk, Czesław Rudnik, Janina Szadura, Józefa Kister, Janina Szewczyk, Danuta Buk, Teresa Mazur, Danuta Janik. W okresie 15-nastoletniej działalności w zespole występowali ponadto: Józefa Kister, Marek Drozd, Marek Policha i Józef Kuczma oraz nieżyjący już od ostatniego jubileuszu 10-lecia Kapeli; Kazimierz Szpak , Edward Świdnik oraz inicjatorka założenia Kapeli pani Helena Łoś. Kapela ” Łopieńczacy” w swoim dorobku artystycznym ma wiele osiągnięć m.in. wielokrotnie brała udział w Przeglądach Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu: – w roku 1996 zajęła III miejsce, w roku 1999 i 2003 otrzymała wyróżnienia, w 2010 r. otrzymała nagrodę i brała udział w Konkursie Ogólnopolskim w Przedbórzu.

 

Kapela „Łopieńczacy” grała i koncertowała na różnych imprezach , m.in.

– Koncerty na imprezach „Biesiada nad wodą”, Powiatowy Festyn Rodzinny” i „Spotkania z twórczością ludową w Żółkiewce”,

– Dni Otwartych Drzwi w Rejowcu organizowane przez ODR w Rejowcu,

– Chmielaki Krasnostawskie; w Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel Ludowych gdzie:

– w 2008 roku zajęła II miejsce, a w 2010 r. III miejsce

– 2010 r. III miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedbórzu w Górach Mokrych

– w 2007 r. Wyróżnienie w XI Regionalnym Przeglądzie Piosenki Biesiadnej

o Rejową Baryłę Miodu.

Kapela została nominowana do Konkursu „Kultura 2009″ w kategorii: „Zespół Artystyczny 2008 roku Powiatu Krasnostawskiego”.

Kierownik Kapeli Edward Bubicz został III Chłopem Roku RP 2009 na ogólnopolskim konkursie w Racławicach. Ponadto koncertowała na takich imprezach jak:

– „Noc Świętojańska” w Krupem

– Przegląd Dorobku Gmin Powiatu Krasnostawskiego

– Coroczny udział w oprawie artystycznej Dożynek Gminnych oraz gminnych

festynów i pikników rodzinnych

– Koncerty na Jarmarku Pawłowskim w Pawłowie

– Udział w korowodzie oraz koncerty na Dożynkach Powiatowych: Fajsławice, Siennica Nadolna, Rudnik, Izbica, Żółkiewka

– Koncerty w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu

– Uświetnianie koncertem wielu imprez na terenie województwa lubelskiego m.in. w Siedliszczu nad Wieprzem, Krasnymstawie, Fajsławicach, Lublinie, Lubartowie, Puławach, Zakręciu. Kapela występuje gościnnie podczas Koncertu Finałowego Ogólnopolskiego Festiwalu Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą.

W tym roku Kapela ludowa „Łopieńczacy” nagrała płytę z muzyką i słowami ludowymi. To co niezmienne w Kapeli od 15 lat to nazwa: „ŁOPIEŃCZACY” , która godnie reprezentuje i promuje gminę Łopiennik ale na uwagę zasługuje fakt i to warto podkreślić, że członkowie zespołu w chwili obecnej wcale nie są mieszkańcami Łopiennika. Kierownik Kapeli – Edward Bubicz śpiewa i gra na akordeonie jest mieszkańcem Krzywego. Instruktor muzyczny – Roman Kolano gra na saksofonie i czasami śpiewa, mieszka w Żółkiewce. Halina Bubicz – żona pana Edwarda śpiewa z Kapelą od 15 lat, mieszka w Krzywem. Ewa Sysa – z Kapelą śpiewa od prawie 3 lat i mieszka w Dobryniowie. Janina Szewczyk – po długoletniej przerwie ponownie śpiewa z Kapelą, mieszka w Kolonii Łopiennik Dolny. Jan Kiszczak – gra na trąbce z Kapelą związany od 15 lat mieszka w Olszance. Mieczysław Makuch – gra na bębnie w zespole od niespełna roku a mieszka w Bzowcu. Gościnnie w Kapeli gra na skrzypcach pan Jan Sepetkowski, który mieszka w Krasnymstawie. Członkowie Kapeli pochodzą nie tylko z terenu gminy Łopiennik ale z różnych gmin powiatu krasnostawskiego i to warto docenić. Odległość w kulturze nie jest przeszkodą by łączyć ludzi i robić to co się lubi.