Przyroda

Na terenie gminy Łopiennik Górny znajdują się następujące obiekty przyrodnicze – pomniki przyrody:

1. W zespole dworsko – parkowym znajdują się następujące obiekty przyrodnicze:

•  dąb szypułkowy ,, Jan” o obwodzie pnia 412 cm ;

•  korkowiec amurski – objęty ochroną pomnikową . Nisko osadzone drzewo z szeroką, płaską koroną oraz z grubą spękaną korą, o obwodzie pnia 233cm. Pochodzenia azjatyckiego,

•  iglicznia trójcieniowa – gatunek pochodzący z zachodniej części USA o obwodzie pnia 141 cm. Swój egzotyczny wygląd zawdzięcza długim dekoracyjnym cierniom o dł . do 10 cm,

•  grab zwyczajny – drzewo o obwodzie pnia 200 cm,

•  modrzew europejski – obwód pnia 330 cm,

•  lipa drobnolistna – o obwodzie pnia 412 cm.

2. W Łopienniku Górnym, nieopodal budynku Urzędu Gminy rosną:

•  klon zwyczajny – obwód pnia 280 cm,

•  lipa drobnolistna – 375 cm.

Zwierzęta zamieszkujące lasy w gminie Łopiennik Górny:

•  bóbr

•  piżmak

•  sarna

•  lis

•  dzik

•  ptactwo wodne

Zbiorniki wodne:

•  Rzeka Wieprz i Kanał Wieprz – Krzna,

•  Rzeki: Łopa i Rejka,

•  Stawy w Żulinie, Olszance i Nowinach.

Galeria