Szlak Rowerowy

NA TRASIE

Krynica – Żulin – Wola Żulińska – Borowica – Łopiennik Podleśny – Łopiennik Nadrzeczny – Olszanka – Nowiny – Niemienice

Początek trasy rowerowej proponujemy w Krynicy, gm. Krasnystaw – „Arianka” murowany grobowiec ariański w kształcie piramidy. Następnie jedziemy polnymi drogami w miejscowości Józefów, Kol. Hruszów, Kol. Żulin (tzw. Rowki).

Odpoczynek przy starym spichlerzu w Żulinie (możliwość zorganizowania ogniska). W Żulinie godnym uwagi obiektem z okresu późnego średniowiecza jest „Gródek” – wzniesiony w zachodniej części wzgórza, o wys. 240 m n.p.m. W zewnętrznej krawędzi fosy gródek ma rozmiary 35m x 35m (wpisany do rejestru zabytków), następnie ciekawym miejscem w pobliżu jest zespół dworsko – parkowy. Jadąc dalej w stronę Zagród dojeżdżamy do przejazdu kolejowego przed którym stoi stary krzyż po cerkwi. Mając przejazd kolejowy przejeżdżamy obok kościała parafialnego p.w. NMP Królowej Polski w Żulinie (dawna cerkiew). W woli Żulińskiej istnieje możliwość (dla zainteresowanych) odpoczynku, spożycia obiadu, noclegu w kwaterze agroturystycznej MARGOLA.

Wyjeżdżając z Woli Żulińskiej kierujemy się w stronę Żulina (tzw. Papiernia) dojeżdżamy do granicy wsi Żulin i dalej polną drogą przez las kierujemy się do Borowicy. W tej miejscowości położonej między lasami, w pobliżu rzeki Wieprz zobaczyć można kościółek modrzewiowy p.w. Przemienienia Pańskiego, który jest wspaniałym przykładem architektury drewnianej o dużych walorach artystycznych. Kościół wznoszony był w latach 1779 – 1799. Jego projektantem był architekt Króla Stanisława Augusta – Jakub Kubicki (projektant Belwederu Warszawskiego). Jest to obiekt klasycystyczny, konstrukcji zrębowej, centralny, na planie kwadratu o ściętych narożach z wpisanym wewnątrz krzyżem greckim. Wewnątrz uwagę zwracają kolumny doryckie wykonane z jednego pnia modrzewiowego (wpisany do rejestru zabytków).

Opuszczając Borowicę wyjeżdżamy na drogę główną Łopiennik – Rejowiec, przejeżdżamy most na Wieprzu i jadąc między łąkami w dorzeczu rzeki Łopa i kierujemy się do Łopiennika Dolnego (skrzyżowanie) gdzie skręcamy w lewo w boczną drogę prowadzącą do Łopiennika Podleśnego (wieś położona na polach między Łopiennikiem Dolnym, a Stężycą). Zobaczyć tutaj można miejsce po dawnej cerkwi, plebanię prawosławną oraz cmentarz prawosławny.

Ponownie wjeżdżamy na drogę Łopiennik – Rejowiec i kierujemy się w stronę Kol. Łopiennik Dolny, gdzie znów obejrzeć można pięknie położony zespół dworsko – parkowy. Przejeżdżamy ok. 500m i skręcamy w lewo, gdzie kierujemy się w stronę Łopiennika Nadrzecznego. Przejeżdżamy obok cmentarza parafialnego, na którym znajdują się mogiły z Powstania Styczniowego, wojny polsko-bolszewickiej, oraz z okresu II Wojny Światowej. Dojeżdżamy do kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja. Jest to obiekt neogotycki, budowany w latach 1909-1913, to ciekawy przykład neogotyckiego budownictwa sakralnego. Stoi na miejscu wcześniejszych kościołów: drewnianego z XVII wieku oraz murowanego z lat 1827-1832 (obiekt wpisany do rejestru zabytków).

Wyjeżdżamy na drogę krajową Lublin – Zamość (jedziemy w stronę Krasnegostawu ok. 1 km) i dojeżdżamy do kopca usypanego w latach 1834-1835 jako pamiątka ukończenia budowy szosy z Lublina do Zamościa. Na stożkowym nasypie ziemnym, czworoboczny słup kamienny z zegarem słonecznym z brązu oraz pamiątkowym napisem: „Niech się sili złość i głupstwo na zniszczenie” (wpisany do katalogu sztuki w Polsce). Istnieje tutaj możliwość odpoczynku, spożycia posiłku w zajazdach przy parkingu leśnym.

Następny etap drogi to odcinek ok. 1km do skrzyżowania prowadzącego do wsi Olszanka (droga krajowa w stronę Lublina) Pokonując odcinek drogi ok. 3km gdzie znowu jest możliwość podziwiania zespołu pałacowo – parkowego. Pałac klasyczny z pierwszej połowy XIX wieku, murowany, dwupiętrowy. Całość otoczona parkiem o nieregularnym układzie alejek, zachowane starodrzewia i cenne obiekty przyrodnicze (kauczukowiec amurski, jodła kalifornijska, lipa drobnolistna – wpisane do rejestru zabytków).

Opuszczając Olszankę kierujemy się w stronę wsi Krzywe i Nowiny (ok. 5km), gdzie znowu dojeżdżamy do zespołu dworsko-parkowego, który powstał w roku 1860 jako folwark wydzielony z dóbr Krzywe. Założony jako regularny ogród, lokowany na wzniesieniu, kwaterowy, dzielony alejami i szpalerami drzew liściastych. Do dziś zachowały się cenne obiekty przyrodnicze (lipa drobnolistna, leszczyna turecka) oraz budynek dworu. W tej miejscowości jest możliwość odpoczynku przy stawach.

Opuszczamy Nowiny, jedziemy przez malowniczo położone Kol. Nowiny, Majdan Krzywski (droga powiatowa), następnie kierujemy się polną drogą, przez las w Niemienicach do rezerwatu Wodny Dół (już na terenie gminy Krasnystaw). To jest końcowy etap proponowanej trasy rowerowej, która łączy zabytki architektoniczne i przyrodnicze na terenie gmin Łopiennik Górny i Krasnystaw.