Wigilia Samorządowa

|
Wigilia Samorządowa

20 grudnia 2012r. w hali sportowej w Łopienniku Górnym odbyło się spotkanie Wigilijne zorganizowane przez Urząd Gminy, Szkoły Podstawową i Gimnazjum w Łopienniku Górnym, Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Szkół i Urzędu Gminy, Kierownicy Jednostek, Komendant PSP w Krasnymstawie p. Dariusz Pylak, Dyrektorzy Szkół, Prezes Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wola Żulińska-Żulin-Zagrody- Czechów Kąt p. Zbigniew Szuran. Spotkanie rozpoczął Gospodarz p. Jan Kuchta Wójt Gminy Łopiennik, który w imieniu Samorządu złożył życzenia świąteczne wszystkim przybyłym na spotkanie. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopienniku Górnym. Po części artystycznej została odmówiona krótka modlitwa po której ks. Adam Brzyski złożył życzenia po których nastąpiło tradycyjne dzielenie się opłatkiem, kolędowanie oraz degustacja tradycyjnych potraw wigilijnych przy dźwiękach kolęd. Spotkanie przebiegło w miłej, świątecznej atmosferze.

Galeria zdjęć