Sylwester ZERiI 2011

|

W naszej gminie Sylwester zorganizowali również Członkowie Koła Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury. Bawiło się na nim ok. 50 uczestników, którzy po mimo upływu czasu prezentują znakomitą formę na parkiecie. Świetną zabawę dodatkowo zapewniała Kapela ,,Łopieńczacy” przy której odbyła się zabawa. O północy Nowy Rok został przywitany lampką szampana, życzeniami noworocznymi oraz mini pokazem fajerwerków. Znakomita zabawa trwała do rana.

Galeria zdjęć


Samorządowe spotkanie opłatkowe

|
Samorządowe spotkanie opłatkowe

28.12.2011r odbyło się Samorządowe spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli: Starosta krasnostawski – Janusz Szpak, Dyrektor ZDP Krasnystaw – Piotr Banach, PSP Krasnystaw – mł. bryg. Adam Niemczyk, Komenda Posterunku Policji w Łopienniku – Jacek Kiryczuk, Wójt Gminy – Jan Kuchta, Sekretarz Gminy – Monika Zaj, Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Szadura, proboszcz parafii – ks. Adam Brzyski, Komendant Gminny OSP – Dariusz Nawrocki oraz kierownicy jednostek USC – Artur Sawa, GOK – Dariusz Zawada, radni i sołtysi. Oficjalnie powitał zaproszonych gości oraz złożył życzenia wszystkim zgromadzonym Wójt Gminy Jan Kuchta. Następnie ksiądz proboszcz po odmówieniu krótkiej modlitwy, złożył życzenia i rozpoczął dzielenie się opłatkiem. Całość spotkania uświetniły występny kapeli ,,Łopieńczacy”.

Galeria zdjęć


Wigilia Samotnych

|
Wigilia Samotnych

W dniu 21.12.2011r została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury Wigilię dla samotnych. W uroczystym spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Urzędu Gminy – wójt Gminy – Jan Kuchta, sekretarz – Monika Zaj, skarbnik – Agnieszka Sapko, proboszcz parafii P.W św. Bartłomieja w Łopienniku – Adam Brzyski, oraz pracownicy GOPS i GOK. Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy składając życzenia świąteczne. Następnie ksiądz proboszcz po odmówieniu krótkiej modlitwy, złożył życzenia i rozpoczął dzielenie się opłatkiem. Imprezę uświetniły występy zespołu Retro, oraz recytacja poezji pana Jana Zieńkowskiego.

Galeria zdjęć


Spotkanie KGW Łopiennik Górny

|
Spotkanie KGW Łopiennik Górny

18.12.2011r odbyło się pierwsze spotkanie nowo-powstałego Koła Gospodyń Wiejskich w Łopienniku Górnym. Uczestniczyło w nim 8 pań. Spotkanie prowadził Kierownik GOK, który przedstawił paniom zasady działania KGW w różnych miejscowościach. Na spotkaniu poruszone zostały różne sprawy związane z funkcjonowaniem KGW w tej miejscowości. Na zakończenie spotkania wyznaczono termin kolejnego spotkania w większym gronie na 06.01.2012r. o godz. 15.00


Konferencja – Wpływ Leadera na rozwój obszaru LGD „Krasnystaw Plus”

|
Konferencja - Wpływ Leadera na rozwój obszaru LGD "Krasnystaw Plus"

16 grudnia 2011 roku w Gminie Łopiennik Górny odbyła się konferencja na temat: Wpływ Leadera na rozwój obszaru LGD ,,Krasnystaw Plus”, której organizatorami byli Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw PLUS” oraz Gmina Łopiennik Górny . W spotkaniu uczestniczyło 9 gmin z terenu powiatu krasnostawskiego: Krasnystaw, Fajsławice, Gorzków, Żółkiewka, Izbica, Rudnik, Kraśniczyn, Siennica Różana, Gorzków, Łopiennik Górny co dało łącznie ponad 350 uczestników spotkania. Otwarcia uroczystości dokonali p. Dorota Sawa-Niećko – Prezes LGD Krasnystaw PLUS oraz p. Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik. W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: p. Elżbieta Prus – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, Tadeusz Solarski – Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Hanna Mazurkiewicz – p.o. Kierownika LODR o/ Rejowcu, wójtowie poszczególnych gmin: p. Marek Kasprzak – Gorzków, p. Jacek Lis – Żółkiewka, p. Tadeusz Zdunek – Rudnik, V-ce wójt p. Krzysztof Gałan – Fajsławice, p. Małgorzata Sapiecha – Kraśniczyn, Leszek Proskura – Siennica Różana, V-ce wójt Krasnystaw – Edyta Gajowiak-Powroźnik, Teodora Szyszka – Kierownik ZDR w Krasnymstawie, p. Jan Kuchta – Łopiennik Górny, Dyrektorzy Ośrodków Kultury: Anna Podgórska – GOK Żółkiewka, Dorota Rybczyńska – GCK Siennica Nadolna, Magdalena Adamczuk – GOK Siennica Różana, Barbara Lachowaska – Gorzków, Dariusz Zawada – GOK Łopiennik, Feliksa Gorzkowska – Fajsławice, Władze Gminy: przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Szadura, Kierownik USC – Artur Sawa, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łopienniku – Wiesława Olech, Sekretarz UG, Karol Stęplowski – UG, Dorota Grzesiak – Dyrektor Gimnazjum w Łopienniku, Janina Sachar – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku, Członkowie Zarządu LGD: Leszek Szcześniak, Robert Sment, Waldemar Bednarczyk, Irena Zaraza, Wiesław Paluch, Roman Żelazny, Urszula Wojewoda, Marcin Wojewoda, Koordynator ds. Projektów Aneta Jeleń. W oficjalnych wystąpieniach głos zabrał Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – p. Tadeusz Solarski, p. Elżbieta Prus, wystąpienia gości zakończyły się zaprezentowaniem poezji miejscowego twórcy p. Jana Zieńkowskiego. Kolejną częścią spotkania była prezentacja dotycząca działań LGD, którą poprowadziła p. Aneta Jeleń. Po części oficjalnej mogliśmy wysłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów z poszczególnych gmin tj. SIENNICA RÓŻANA ,,SŁOWIANKI” z Baraków, IZBICA – Zespół Śpiewaczy KGW Wirkowice, ŁOPIENNIK GÓRNY – Zespół OTHERSIDE , GORZKÓW – Zespół Tchnienie, ŻÓŁKIEWKA – Zespół Chóralny, KRASNYSTAW – Kapela ,,Cukrowniacy”, KRAŚNICZYN – KGW Brzezinianki, RUDNIK – KGW Płonka, FAJSŁAWICE – Zespół Wokalno – Muzyczny przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Siedliskach Drugich. Podczas imprezy zostały wręczone specjalne podziękowania dla najprężniej działających KGW. Po występach zespołów życzenia świąteczne złożył Proboszcz p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku ks. Adam Brzyski, po odmówieniu krótkiej modlitwy wszyscy podzielili się opłatkiem i zasiedli przy Wigilijnym stole, gdzie rozpoczęły się degustacje znakomitych potraw przygotowanych przez KGW z całego powiatu. Podczas degustacji mogliśmy wysłuchać również innych zespołów tj. STYRTA z Siennicy Nadolnej, który uświetnił całość spotkania, Kapela Łopieńczacy z Łopiennika oraz Zespół Młodzieżowy z Łopiennika. Zwracamy się ze szczególnymi podziękowaniami dla OSP z Gminy Łopiennik, Panu Jackowi Żelisko, który zapewnił nagłośnienie imprezy, Pani Joannie Szumilak za przygotowanie dekoracji oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie tego wyjątkowego spotkania.

Galeria zdjęć