90-lecie OSP

|
90-lecie OSP

W sobotę 8 września Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopienniku Górnym obchodziła 90-lecie powstania. W uroczystościach udział wzięli: Starosta Powiatu Krasnostawskiego – Janusz Szpak, Adam Kos – Wójt Gminy Czernichów – Prezes Zarządu Gminnego OSP, Wójt Gminy Łopiennik – Jan Kuchta, Robert Kliś – Prezes OSP Międzybrodzie Żywieckie wraz z delegacją OSP, mł.bryg. Zbigniew Bojarczuk – Komendant PSP Krasnystaw, Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Krasnymstawie – Zbigniew Ostrowski, asp. sztab. Bogdan Nowosad – Kierownik Sekcji Organizacyjno-Kardrowej PSP Krasnystaw, Sławomir Kamiński – Przedstawiciel Starostwa w Krasnymstawie, Monika Zaj – Sekretarz Gminy, Andrzej Szadura – Przewodniczący Rady Gminy Łopiennik, Agnieszka Sapko – Skarbnik Gminy, Artur Sawa – Kierownik USC, Wiesława Olech – Dyrektor Banku Spółdzielczego o/ Łopiennik Nadrzeczny, Jacek Kiryczuk – Kierownik Posterunku Policji w Łopiennik, Dariusz Nawrocki – Komendant Gminny OSP, ks. Adam Brzyski – Proboszcz Parafii p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku, ks. Andrzej Andruszak – wikariusz, Jolanta i Ireneusz Sawa – NZOZ, Marta i Andrzej Małek – Apteka, Bogusław Domański – Prezes firmy KRAUTEX, Ireneusz Trocki – FIRMA LOGO-ART, Przedstawiciele OSP z terenu Gminy, Radni Gminy Łopiennik, Kapela Ludowa Łopieńczacy. Obchody rozpoczęły się od wprowadzenia orszaku przez Komendanta OSP Łopiennik Górny p. Jarosława Fornala do Kościoła Parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku. Mszę Świętą Sprawował Kapelan Henryk Kozyra, który dokonał również poświęcenia sztandaru OSP Łopiennik Górny. Po zakończonej mszy dalszą część obchodów prowadził druh Witold Boruczenko. Rozpoczął się ceremoniał symbolicznego wbijania gwoździ przez fundatorów sztandaru. Następnie sztandar przekazał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Rzeczypospolitej Polskiej w Krasnymstawie p. Janusz Szpak na ręce Komendanta Gminnego OSP p. Dariusza Nawrockiego. Jednostka OSP Łopiennik Górny została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, którego dokonał również p. Janusz Szpak. Po oficjalnej części goście i delegacje udały się do Remizy w Łopienniku Górnym gdzie uroczyście został wniesiony sztandar. Kontynuowane były również wystąpienia gości oraz odbyła się część artystyczna.

Galeria zdjęć


Dożynki w Żulinie

|
Dożynki w Żulinie

2 września 2012r. w miejscowości Żulin odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Patronami imprezy byli Wójtowie Gminy Łopiennik Górny oraz Rejowca. Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wola Żulińska – Żulin – Zagrody – Czechów Kąt. Impreza rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Żulinie, którą sprawował Proboszcz Parafii – Andrzej Serafińczuk. Po zakończonej mszy, przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Rejowca korowód z wieńcami dożynkowymi przemaszerował na plac szkolny, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. W dożynkach udział wzięli: Wójt Gminy Łopiennik – p. Jan Kuchta, Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec – p. Janusz Lechowicz, Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie – p. Sławomir Kamiński, Kierownik GOK w Łopienniku – p. Dariusz Zawada, Dyr. Niepublicznej Szkoły w Żulinie – p. Ewa Fyk,p. Grzegorz Gwardiak – GOK Rejowiec, nauczyciele, p. Wiesław Adamiak – przedsiębiorca, Radni, Sołtysi, Komendant OSP Żulin – p. Zbigniew Kapeluszny, Prezes KGW – p. Danuta Szuran. Na placu po przywitaniu gości zostały złożone na ręce Wójta Gminy Łopiennik oraz Przewodniczącego Rady Gminy Rejowiec Wieńce Dożynkowe oraz Chleb przekazany przez Starostów Dożynek Państwa Wioletty i Kamila Kapelusznych. Następnie zabrały głos przybyłe władze, które dziękowały rolnikom za trud ich pracy przy tegorocznych zbiorach. Tegorocznym Dożynkom towarzyszyła również uroczystość otwarcia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żulinie. Część artystyczną rozpoczęły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żulinie, które zaprezentowały scenkę jak wiele czynników składa się na to, żeby każdy z nas mógł mieć świeży chleb w domu. W dalszej części wystąpiły następujące zespoły: Orkiestra Dęta z Rejowca, kapela ,,Sami Swoi z Rejowca”, kapela ,,Łopieńczacy”, zespół ,,Sami Swoi z Dobryniowa”, zespół ,,Polesie”, zespół ,,Radość” z Liszna oraz solistka Marlena Stangryciuk i młodzieżowy zespół ,,IMAGINE”. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna pod gwiazdami.

Galeria zdjęć


Festiwal Sztuki Ludowej

|
Festiwal Sztuki Ludowej

26 sierpnia w Łopienniku odbył się ,,Festiwal Sztuki Ludowej”. W części oficjalnej uczestniczyli goście: p. Krzysztof Juściński – Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego, p. Magdalena Juścińska – Wojewódzki Urząd Pracy, p. Dorota Sawa-Niećko – Dyrektor Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS, p. Tadeusz Szewczak – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, p. Marek Piwko – Zarząd Powiatu Krasnostawskiego, p. Dariusz Pylak – Komendant PSP w Krasnymstawie, mjr. Paweł Pietszczyk – Areszt Śledczy, p. Andrzej Leńczuk – Prezes Stowarzyszenia Gloria Vitae, p. Jacek Kiriczuk – Komendant Posterunku Policji w Łopienniku, p. Wiesława Olech – Dyrektor Banku Spółdzielczego o/Łopiennik Nadrzeczny, p. Magdalena Sudak, p. Edyta Zdunek, p. Andrzej Zaborowski – Przedstawiciele LODR, p. Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik, p. Monika Zaj – Sekretarz Gminy, p. Agnieszka Sapko – Skarbnik Gminy, p. Andrzej Szadura – Przewodniczący Rady Gminy, p. Karol Stęplowski – Pracownik UG, p. Dorota Grzesiak – Dyrektor Gimnazjum w Łopienniku, p. Janina Sachar – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku, p. Dariusz Nawrocki – Komendant OSP w Łopienniku, p. Witold Boruczenko – Przewodniczący Komisji Kultury, p. Jan Adam Sawa – Radny Powiatu Krasnostawskiego, Księża, Radni Gminy i Sołtysi. część artystyczna Festiwalu odbyła się przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Łopienniku Górnym, którą prowadziła jak zawsze uśmiechnięta pani Mariola Sysa. Na scenie zaprezentowały się zespoły i kapele: IMAGINE, DIVANE, KAPELA JACOKI, KAPELA Z PRAWIEDNIK, ZESPÓŁ POLESIE Z BOROWICY, KAPELA ŁOPIEŃCZACY, Zespół Sami Swoi z Dobryniowa. Najmłodsi uczestnicy mięli okazję skorzystać z malowania twarzy, zabaw i gier przygotowanych przez Artystów z ,,Teatru z Lublina”. Po występach wszystkich zespołów widzowie mogli zobaczyć jak bardzo wytrzymały może być ludzki organizm co udowodnił nam pan JURIJ ZINIEWICZ z Białorusi, dla którego nie ma rzeczy nie możliwych. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa pod gwiazdami przy muzyce zespołu MEFFIS. Podczas imprezy można było również odwiedzić ,,izbę pamięci” w której mogliśmy oglądać rzeczy jakich używali nasi przodkowie, podziwiać wystawy twórców ludowych: p. Aliny Pylak – haft, p. Czesławy Kułagowskiej – koronki, p. Lucyny Mazurek – malarstwo, p. Stanisława Sawy – rzeźba, p. Tadeusza Wojtana – kolekcja białej broni. Mogliśmy zapoznać się z poezją tworzoną przez naszych mieszkańców – nieżyjącego już p. Juliana Pukasa, p. Jana Zieńkowskiego oraz p. Wacława Gutowskiego. Na Festiwalu gościliśmy również twórców z sąsiednich gmin tj. Stanisława Wiśniewska – poetka, folklorystka, p. Władysław Kowal – koszykarstwo, Stanisław Gorczyca – sita oraz p. Wiesława Rzedziacka – malarstwo. Każdy mógł również skosztować potraw przygotowanych przez Panie z KGW Wola Żulińska i Dobryniów ,,Nad Wieprzem” oraz Panie z Towarzystwa Przyjaciół Borowicy. Swoje stoisko miał również Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z którego porad mogli korzystać mieszkańcy. Dla najmłodszych również były dodatkowe atrakcje tj. zamki dmuchane, trampolina, sumo, zabawki. Składamy podziękowania Starostom Pani Agnieszce Borzemskiej oraz panu Andrzejowi Sawie za przyjęcie zaproszenia i duże zaangażowanie podczas przygotowania uroczystości. Dziękujemy naszym sponsorom, którzy wsparli tegoroczną imprezę: Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie o/ Łopiennik Nadrzeczny, Piekarnia M. K. Bojarscy z Łopiennika Dolnego, Firma KRAUTEX, Grzegorz i Monika Wlizło, Transport Towarowy Handel Artykułami Przemysłowymi – Krzysztof Chomczyński. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu imprezy paniom z KGW Łopiennik Górny, Dobryniów, Wola Żulińska, Strażakom z OSP, Młodzieży Szkolnej.

Galeria zdjęć


Nadwieprzański Festiwal Smaków

|
Nadwieprzański Festiwal Smaków

15 sierpnia w Borowicy (gmina Łopiennik Górny) odbył się festyn pod hasłem ,,Nadwieprzański Festiwal Smaków” współfinansowany z projektu Europejskiego połączony z dożynkami wiejskimi. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: p. Janusz Szpak – Starosta Powiatu Krasnostawskiego, Henryk Czerniej – V-ce Starosta Powiatu Krasnostawskiego, Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik, Dorota Sawa-Niećko – Prezes LGD ,,Krasnystaw PLUS”, Monika Zaj – Sekretarz Gminy, Karol Stęplowski – pracownik Urzędu Gminy, Dariusz Zawada – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury, ks. Mirosław Sypuła – Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Borowicy, ks. Andrzej Serafińczuk – Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski, ks. Adam Brzyski – Proboszcz Parafii p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym oraz Radni i Sołtysi z terenu Gminy. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną za zebrane plony w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Borowicy. Następnie w pięknym korowodzie wszyscy przemaszerowali na plac przy świetlicy wiejskiej, gdzie Starostowie Dożynek przekazali chleb na ręce Starosty – p. Janusza Szpaka, V-ce Starosty – p. Henryka Czernieja oraz Wójta Gminy – p. Jana Kuchty, którzy po obrzędzie dziękowali rolnikom za trud ich ciężkiej pracy. Następnie oficjalnego rozpoczęcia Nadwieprzańskiego Festiwalu Smaków dokonali prowadzący całą imprezę p. Barbara Smętkowska oraz p. Marek Bodak. Festiwal miał na celu wyszukania tradycyjnych smaków naszego regionu i właśnie w tym celu odbył się konkurs potraw, w którym udział wzięły: KGW Łopiennik Górny, KGW Olszanka, KGW ,,Dobryniów nad Wieprzem”, KGW Wola Żulińska, KGW Borowica, KGW Dobryniów, Stowarzyszenie Przyjaciół Borowicy, Gospodarstwo Agroturystyczne AN-DA, Gospodarstwo Agroturystyczne Irena i Zygmunt Margola, których potrawy oceniała komisja w składzie: p. Stanisława Rudnik, p. Iwona Niewczas oraz p. Jerzy Żuk. Po degustacji wszystkich konkursowych potraw komisja postanowiła przyznać dyplomy: KGW z Borowicy, KGW z Łopiennika Górnego, oraz KGW z Woli Żulińskiej. Była również możliwość degustacji wszystkich przygotowanych potraw. Podczas imprezy odbyła się również część artystyczna na której zaprezentowali się artyści t.j. Marlena Stangryciuk z Rejowca, Zespół SIEDLISZCZAKI, Kapela Lubartowiacy, Zespół Śpiewacy SAMI SWOI z Dobryniowa, Zespół RETRO, Kapela Łopieńczacy, Kabaret ,,Czarny Salceson”, odbyły się również gry i zabawy dla dzieci. Na zakończenie imprezy odbyła się dyskoteka.

Galeria zdjęć


XX Festiwal Kultury Ekologicznej

|
XX Festiwal Kultury Ekologicznej

11 sierpnia 2012 w Józefowie odbył się Ogólnopolski Festiwal Kultury Ekologicznej. Wśród wielu znakomitych wykonawców z różnych regionów naszą Gminę reprezentował zespół młodzieżowy IMAGINE, działający przy GOK w Łopienniku Górnym. Festiwal odbył się po raz dwudziesty, przy licznie zgromadzonej publiczności, która nagradzała gromkimi brawami każdy zespół prezentujący swoje umiejętności na scenie. Znakomita atmosfera i żywy doping publiczności podczas trwania festiwalu z roku na rok zachęca nowych wykonawców do uczestniczenia w nim.

Galeria zdjęć