Gminne Święto Plonów

|
Gminne Święto Plonów

18 sierpnia w Łopienniku Nadrzecznym odbyło się Gminne Święto Plonów. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym, podczas której został poświęcony chleb z tegorocznych zbiorów i wieńce dożynkowe z Dobryniowa, Borowicy, Woli Żulińskiej, Krzywego, Kolonii Łopiennik Dolny oraz wieniec wykonany przez Związek Emerytów i pracowników GOK. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: Ryszard Staśczak – Dyrektor Departamentu Finansów w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, Henryk Czerniej – V-ce Starosta Powiatu Krasnostawskiego, Janusz Pudźwa – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, mł bryg. mgr inż. Dariusz Pylak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, Dorota Sawa-Niećko – Prezes LGD „Krasnystaw PLUS”, Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Szadura, ks. Adam Brzyski, ks. Andrzej Andruszak, ks. Mirosław Sypuła, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łopienniku – Wiesława Olech, Dyrektor Biura Operacji ORLEN – Magdalena Piątkowska, Franciszek Mazurek – Przewodniczący Okręgowego ZERiI w Chełmie, Dyrektorzy Szkół: Ewa Fyk, Mariusz Sapko, Sekretarz Gminy – Monika Zaj, Agnieszka Sapko – Skarbnik Gminy, Kierownik BOSS – Katarzyna Weremko, Kierownik USC – Artur Sawa, Specjalist ds. projektów – Karol Stęplowski, Zbigniew Szuran – Prezes Stowarzyszenia w Woli Żulińskiej, Radni i Sołtysi Gminy.Dalsza część Święta Plonów odbywała się na placu przy Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym, gdzie zaczął się obrzęd dożynkowy i przekazanie chleba na ręce pana Jana Kuchty – Wójta Gminy Łopiennik oraz pana Henryka Czernieja – V-ce Starosty Powiatu Krasnostawskiego przez Starostów Dożynek, którymi byli pani Bożena Buk oraz pan Wiesław Sawa. Podczas imprezy zostały również wręczone Złote Odznaki Honorowe Członkom Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które otrzymali:

1. Buk Danuta
2. Buk Krystyna
3. Buk Stanisław
4. Kiszczak Zofia
5. Kowalak Stanisława
6. Patyk Janina
7. Płonka Marianna
8. Pylak Józef
9. Szewczyk Danuta
10. Żarski Henryk

Wręczenia odznak dokonali Franciszek Mazurek – Przewodniczący Okręgowego ZERiI w Chełmie, Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik Górny, Edward Łukaszczyk – Przewodniczący ZERiI w Łopienniku Górnym, Janina Szewczyk – Z-ca Przewodniczącego ZERiI w Łopienniku Górnym. W dalszej części na scenie zaprezentowały się zespoły tj. Dzieci ze SP w Łopienniku Dolnym (instruktor: Mariola Sysa, Sylwia Sawa, Jerzy Żuk) oraz z SP w Łopienniku Górnym (instruktor: Dorota Maciejewska), Chór Związku Emerytów z Krasnegostawu, Zespół Śpiewaczy SAMI SWOI z Dobryniowa, Słowianki z Siennicy Różanej, Retro, Kapela Łopieńczacy, Siedliszczanie znad Wieprza, Zespół Imagine oraz Zespół Alcatras. Zostały również ogłoszone wyniki konkursu na „Najpiękniejszy Ogród” w Gminie Łopiennik Górny, którego wyniki prezentują się następująco: I – Anna i Stanisław Sawa z Łopiennika Dolnego, II – Danuta i Janusz Warchoł z Borowicy, III – Krystyna i Bogdan Pomarańscy z Łopiennika Górnego, III – Beata i Artur Stoczkowscy z Łopiennika Dolnego-Kolonii, III – Irena Szachoń z Łopiennika Górnego, WYRÓŻNIENIA: Beata i Adam Kmieć z Łopiennika Dolnego-Kolonii, Urszula i Dariusz Chemicz z Łopiennika Podleśnego, Irena i Zygmunt Margola z Woli Żulińskiej UDZIAŁ: Janina Majewska z Woli Żulińskiej, Małgorzata Boguszewska z Woli Żulińskiej, Anna Olech z Woli Żulińskiej, Anna Bojczuk z Woli Żulińskiej. Wręczenia nagród i dyplomów dokonała komisja konkursowa w składzie Marzena Szymaszek – Przedstawiciel LODR w Krasnymstawie, Ewelina Nowak – Przedstawiciel LODR w Krasnymstawie oraz Grażyna Skrzypa – Kierownik BPG w Łopienniku. Rozstrzygnięty został również konkurs „Wieńców Dożynkowych”, gdzie komisja w składzie Józef Piszczek – przewodniczący, Marzena Szymaszek – członek, Kazimierz Jasina – Członek, postanowili przyznać miejsca: I – Krzywe i Dobryniów, II – Borowica, III – Wola Żulińska, IV – Wieniec Związku Emerytów i pracowników GOK, V – Łopiennik Dolny-Kolonia Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy. Podczas imprezy mogliśmy podziwiać rękodzieła Twórców ludowych, dzieci mogły uczestniczyć w zabawach i konkursach oraz skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni. W dalszej części dożynek mogliśmy się uczestniczyć w biesiadzie cygańskiej, a na zakończenie pobawić się wspólnie przy zespole MONDEO. Dziękujemy Zespołom, Kołom Gospodyń Wiejskich, OSP z terenu Gminy Łopiennik, Twórcom Ludowym oraz sponsorom firmie KRAUTEX, firmie TOP BAR z Zamościa, Bankowi Spółdzielczemu z Łopiennika, państwu Małgorzacie i Krzysztofowi Chomczyńskim, Monice i Grzegorzowi Wlizło oraz firmie DYWIZJON LKS.

Galeria zdjęć