Tadeusz Wojtan

|
Tadeusz Wojtan

Urodził się 27 maja 1978 roku. Pan Tadeusz mieszka w Łopienniku Dolnym. Z zawodu jest technikiem – informatyki. Zainteresowania pana Tadeusza już od wczesnych lat jego życia powiązane były z historią. Wszystko zaczęło się od znalezienia monety, którą jak się później okazało był 1 pfenig z 1900 roku. Od tego właśnie czasu narodziła się pasja do starych monet, ale nie tylko. Pan Tadeusz zaczął kolekcjonować pamiątki z dziedziny militariów. Przedmioty, które posiada nasz kolekcjoner są znajdowane na dawnych polach walki w okolicach naszej gminy i nie tylko. Pan Tadeusz stara się systematycznie powiększać swoją kolekcję w nowe eksponaty z nadzieją, że pewnego dnia uda mu się urządzić małe muzeum.

1  3  4  5  2  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Czesława Klusek

|
Czesława Klusek

Urodziła się 23.03.1951r. Zamieszkała w miejscowości Olszanka. Jej zainteresowania robótkami ręcznymi zaczęły się już od najmłodszych lat w Szkole Podstawowej. Wykonuje swoje prace głównie w stylu krzyżykowym i richelieu. Od 2003 roku należy do twórców Ludowych w Krasnostawskim Domu Kultury. Prace pani Czesławy były wystawiane w Lublinie, na Chmielakach Krasnostawskich, na Dożynkach Gminnych oraz Powiatowych w Łopienniku, gdzie każda chętna osoba mogła zakupić jej wyrób. Posiada okazałą kolekcję prac, a mimo to każde nowe dzieło jest kolejnym wyzwaniem. Prace swoje wykonuje głównie w okresie zimowym, podczas którego potrafi wykonać ok. 400 sztuk swoich dzieł.

5   6   7   8   9   10   11   12    13    14    15    16    17    18    19    20    22   23   21    4  24  27  25  3 28  26  2 29  1 30

Bronisława Żuk

|
Bronisława Żuk

BRONISŁAWA ŻUK urodziła się 1 marca 1950 roku w Chylinie w woj. lubelskim. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, a w 1983 roku uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Lisa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Życie i twórczość artystyczna Bronisławy Żuk od 30 lat jest związana z Krasnymstawem.


Jan Zieńkowski

|
Jan Zieńkowski

Jan Zieńkowski ur.18.05.1943 r. w Łopienniku Dolnym. Mieszkaniec wsi Łopiennik Podleśny, poeta ludowy, w gminie pełni funkcję przewodniczącego komisji kultury. Od 1992 roku jest członkiem Stowarzyszenia Twórców ludowych KDK.

Wykształcenie podstawowe, od ósmego roku życia zajmuje się pracą gospodarstwie rolnym.


Wacław Gutowski

|
12

Wacław Gutowski urodził się 4 sierpnia 1929 roku  w Olesinie koło Krasnegostawu (zm. 2013r.). Dotknięty ciężką chorobą – Heine-Medina – nie mógł wykonywać żadnej pracy fizycznej. Mimo niesprzyjających warunków, podjął systematyczną naukę i zdobył średnie wykształcenie. Dokonywał pomiarów i obserwacji dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Pracowni Fizyki Atmosfery Geofizycznej Polskiej Akademii Nauk.