Otwarcie świetlicy wiejskiej w Borowicy

|
Otwarcie świetlicy wiejskiej w Borowicy

4 maja 2013r. w Borowicy została oddana do użytku odremontowana w 2012r. Świetlica Wiejska. W uroczystościach udział wzięli Janusz Szpak – Starosta Powiatu Krasnostawskiego, Henryk Czerniej – Wicestarosta Powiatu Krasnostawskiego, Zbigniew Bojarczuk- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, Zbigniew Ostrowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie, Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik Górny, Monika Zaj – Sekretarz Gminy Łopiennik Górny, Andrzej Szadura – Przewodniczący Rady Gminy Łopiennik Górny, Artur Sawa – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Grażyna Skrzypa – Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy, Dariusz Nawrocki – Komendant Gminny OSP, Wiesława Olech – Dyrektor Banku Spółdzielczego o/Łopiennik Nadrzeczny, Mirosław Szewczyk – Zastępca Nadleśniczego, ks. Henryk Kozyra – Kapelan Powiatowy Straży Pożarnej, ks. Mirosław Sypuła – Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Borowicy, Urszula Szpakowska – Sołtys Wsi Borowica, Stanisława i Stanisław Rudnik, Radni Gminy Łopiennik Górny oraz Druhowie Jednostek OSP z terenu Gminy. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Borowicy, którą celebrowali ks. Henryk Kozyra oraz ks. Mirosław Sypuła. Po zakończeniu liturgii wyruszył orszak pod Świetlicę Wiejską, gdzie rozpoczęły się dalsze uroczystości. Zgromadzonych Gości przywitał Dariusz Zawada – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku. Następnie została przedstawiona historia miejscowej jednostki OSP przez dr Józefa Szarona. Kolejnym punktem było odczytanie przez Artura Sawę – Kierownika USC Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, które postanowiło odznaczyć:

I.	ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1.	Druh Stanisław Pukas
2.	Druh Tadeusz Sieńczyk
3.	Druh Marian Szaron

II.	SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1.	Druh Tomasz Niedźwiecki
2.	Druh Mariusz Rudnik
3.	Druh Przemysław Skarajnowski

III.	BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. 	Druh Marek Bodak
2. 	Druh Jarosław Chęć
3. 	Druh Marcin Mazurek
4. 	Druh Zbigniew Podlipny
5. 	Druh Łukasz Sadło
6. 	Druh Sławomir Sieńczyk
7. 	Druh Franciszek Szpakowski

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego nadano:
	ODZNAKĘ STRAŻAK WZOROWY dla:
1.	Druha Adriana Pawlasa

Wręczenia odznaczeń dokonali: Janusz Szpak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie, Zbigniew Bojarczuk – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik Górny. Po wręczeniu odznaczeń przystąpiono do uroczystego otwarcia obiektu i symbolicznego przecięcia wstęgi przez: p. Janusza Szpaka, p. Henryka Czernieja, p. Zbigniewa Bojarczuka oraz p. Jana Kuchtę. Następnie kapelan ks. Henryk Kozyra dokonał poświęcenia obiektu. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna w odremontowanej Świetlicy, gdzie swój występ miała Kapela Ludowa Łopieńczacy. Otwarcie mogło być możliwe dzięki sponsorom, którymi byli: Urząd Gminy w Łopienniku Górnym, Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku, Nadleśnictwo Państwowe w Krasnymstawie, Bank Spółdzielczy o/Łopiennik Nadrzeczny, Krzysztof Kaźmierski – wykonawca modernizacji Świetlicy Wiejskiej, Jolanta i Ireneusz Sawa, Marta i Andrzej Małkowie, Witold Boruczenko.

Galeria zdjęć


Warsztaty plastyczne dla nauczycieli

|
Warsztaty plastyczne dla nauczycieli

23 kwietnia już po raz drugi w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku odbyły się warsztaty plastyczne dla nauczycieli. Pedagodzy uczyli się wykorzystywania rzeczy codziennego użytku, które można stosować do pracy z dziećmi, a dzięki którym prace są bardzo twórcze i pozwalają na pobudzenie wyobraźni dziecka. Warsztaty prowadziła pani Anna Marmaj Stawowa.

Galeria zdjęć


III Festiwal Ludowy „Z kulturą i o kulturze”

|
III Festiwal Ludowy "Z kulturą i o kulturze"

20 kwietnia 2013r odbył się III Festiwal Ludowy ,,Z Kulturą i o Kulturze” w Łopienniku Górnym. Festiwal rozpoczął występ Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Górnym, który prowadzi p. Dorota Maciejewska. Festiwal zgromadził 35 Zespołów z terenu Województwa Lubelskiego. W Przeglądzie uczestniczyli przedstawiciele władz: p. Sławomir Kamiński – Rzecznik Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, p. Feliksa Głowacka – Przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania ,,Krasnystaw PLUS”, p. Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik Górny, p. Monika Zaj – Sekretarz Gminy Łopiennik Górny, p. Karol Stęplowski – UG Łopiennik Górny, p. Witold Boruczenko – Przewodniczący Komisji Kultury, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy p. Dorota Grzesiak, p. Janina Sachar, p. Ewa Fyk. Tegoroczne zmagania zespołów, kapel i solistów oceniało jury w składzie: p. Janina Biegalska – Główny Specjalista ds. Muzeów i Twórczości Ludowej z Urzędu Marszałkowskiego, p. Beata Wolanin – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym, p. Andrzej Sar – Główny Instruktor Kultury Ludowej z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, p. Tadeusz Kiciński – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego. Festiwal rozpoczął Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym p. Dariusz Zawada, a następnie oficjalnego otwarcia dokonali Wójt Gminy Łopiennik Górny p. Jan Kuchta oraz Rzecznik Starostwa Powiatowego p. Sławomir Kamiński. Całość tegorocznej imprezy prowadzili p. Mariola Sysa, p. Anna Zawada oraz p. Dariusz Zawada. W Festiwalu udział wzięły następujące Zespoły oraz Soliści:

Zespół Śpiewaczy SIEDLISZCZANKI
LOTOS z Werbkowic
Zespół Śpiewaczy WRZOS z Borowa
Zespół Śpiewaczy LAWENDA ze Smólska
Żeński Zespół Wokalno-Śpiewaczy z Gorzkowa
Zespół Śpiewaczy z Dąbrowicy z Kapelą
Zespół Chóralny z Żółkiewki
Zespół BOROWIANKI z Białopola
Zespół Śpiewaczy CHÓR ECHO z Siennicy Różanej
Zespół Śpiewaczy z Modliborzyc
GÓRZANKI z Gozdowa
Zespół Śpiewaczy z Frampola
Zdziłowiaki ze Zdziłowic
POLESKA NUTA z Kołacz
Zespół Ludowy KALINA im. Zofii Madejek z Opola Lubelskiego
Zespół METAMORFOZA z Białopola
Zespół Śpiewaczy SIELANKI z Leśniowic
Zespół ŚWIERSZCZOWIANIE z Cycowa
Zespół Śpiewaczy SAMI SWOI z Dobryniowa
Siedliszczanie znad Wieprza 
Zespół Śpiewaczy SŁOWIANKI 
Zespół RETRO z Łopiennika
Żeński Zespół Śpiewaczy SIENNICZANKI
Zespół Śpiewaczy z Pawłowa                           
Zespół Śpiewaczy z Liszna                           
Zespół POLESIE z Borowicy

Kapela Ludowa z Gorzkowa
Kapela z Małochwieja
Kapela z Prawiednik
Kapela Ludowa KRĄŻAŁKA z Biłgoraja
Kapela CUKROWNIACY z Siennicy Nadolnej
Kapela SIENNICA z Siennicy Różanej
Kapela Ludowa LUBARTOWIACY
Kapela TO I OWO z Kamionki
Kapela ŁOPIEŃCZACY

ZDZISŁAWA SZEWCZUK z Białopola, MARIOLA SOWA z Lubartowa,
HALINA ZUZANIUK z Cycowa, TATIANA URLICH z Cycowa,
KAZIMIERA GOŁOFIT z Opola Lubelskiego, FRANCISZKA BYDYCHAJ z Leśniowic,
STEFANIA SUCHORA z Modliborzyc, KLAUDIA MAZUREK z Siennicy Różanej,
JOANNA PARYS z Łopiennika.

Po przesłuchaniu kilkunastu zespołów gościnnie wystąpiła grupa teatralna z Frampola, która została nagrodzona gromkimi brawami przez publiczność. Po krótkim przerywniku na scenie zaprezentowali się soliści i pozostałe zespoły biorące udział w Festiwalu. Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników Jury udało się na obrady, a organizatorzy zaprosili wszystkich do wspólnej potańcówki. Na parkiecie zrobiło się gwarno i wesoło – uczestnicy Festiwalu ruszyli do tańca. Nie brakowało humoru, wszyscy wspaniale się bawili. Po wspaniałej zabawie przyszedł czas na ogłoszenie werdyktu, który przekazała przewodnicząca Jury p. Janina Biegalska:

w kategorii Solistów:
I - Franciszka Bydychaj z Leśniowic
II - Halina Zuzaniuk z Cycowa
III - Klaudia Mazurek z Siennicy Różanej

w kategorii Kapel: 
I - Kapela TO I OWO z Kamionki
II - Kapela Ludowa KRĄŻAŁKA z Biłgoraja
III - Kapela Lubartowiacy z Lubartowa
oraz wyróżnienia dla: Kapeli z Małochwieja i Kapeli Cukrowniacy z Siennicy Nadolnej

w kategorii Zespołów Śpiewaczych:
I - Zespół Śpiewaczy z Dąbrowicy
II - Zespół Zdziłowiaki ze Zdziłowic
III - Zespół Górzanki z Gozdowa
wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Zespół LOTOS z Werbkowic.

Zostało również przyznane wyróżnienie specjalne przez Wójta Gminy dla pana Janusza Szymaniaka z Biłgoraja. W trakcie imprezy mogliśmy podziwiać oraz nabyć wyroby twórców ludowych z Białopola i Modliborzyc oraz zapoznać się z literaturą p. Zbigniewa Atrasa z Krasnegostawu. Organizatorzy pragną serdecznie podziękować sponsorom tegorocznego Festiwalu, którymi byli: Urząd Gminy Łopiennik Górny, LGD ,,Krasnystaw PLUS”, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Dziękujemy Dyrekcji Szkół w Łopienniku, Ochotniczej Straży Pożarnej z Łopiennika Górnego, w szczególności Kołom Gospodyń Wiejskich z Łopiennika Górnego, Olszanki, Żulina i Dobryniowa za bardzo duże zaangażowanie w przygotowanie imprezy. Dziękujemy Zespołom, Kapelom i Solistom za przybycie i dobrą zabawę licząc, że zechcą nas zaszczycić swoją obecnością w przyszłorocznym Festiwalu.

Galeria zdjęć


Konferencja Kobiet

|
Konferencja Kobiet

8 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się ,,KONFERENCJA KOBIET” podczas której mieszkańcy Gminy mieli możliwość spotkania się ze specjalistami na co dzień pracującymi w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie – dr Agnieszka Haratym-Maj oraz dr Zdzisław Brzyski, którzy przybliżyli uczestnikom wiedzę na tematy badań i profilaktyki nt. chorób układu moczowego u kobiet i mężczyzn. Kolejnym punktem programu były prelekcje przedstawione przez p. Urszulę Wojewodę oraz p. Marię Psujek z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na zakończenie spotkania p. Janina Wiechnik – V-ce Prezes Zarządu, Przewodnicząca Rady Regionalnej KGW, czł. Zarządu Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, czł. Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich oraz p. Jan Rudnicki – główny organizator konferencji podziękowali wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu.

Galeria zdjęć


Niedziela Palmowa

|
Niedziela Palmowa

24 marca 2013 roku kolejny raz został rozstrzygnięty konkurs gminny na ,,Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. Do konkursu zgłoszono 18 palm ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Łopiennik Górny. Komisja konkursowa w składzie: Joanna Szumilak – instruktor plastyczny GOK, Grażyna Skrzypa – Kierownik BPG w Łopienniku oraz Dariusz Zawada – Kierownik GOK miała bardzo trudne zadanie wybrania najpiękniejszych palm spośród zgłoszonych. Niestety z powodu zimy, która jeszcze nie odpuściła nie było tradycyjnego przemarszu z Gminnego Ośrodka Kultury do kościoła parafialnego. Wszyscy uczestnicy wraz z palmami przejechali do kościoła samochodami. Dzieci i opiekunów powitał wikariusz naszej parafii ks. Andrzej Andruszak, homilię sprawował proboszcz parafii p.w. św. Bartłomieja ks. Adam Brzyski. Po zakończonej mszy, uczestnicy powrócili do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie czekał na nich skromny poczęstunek. Po chwili odpoczynku, Kierownik GOK powitał wszystkich zgromadzonych uczestników i wspólnie z p. Andrzejem Szadurą – Przewodniczącym Rady Gminy przystąpili do wręczenia dyplomów i nagród zwycięzcom w tegorocznym konkursie, który rozstrzygnięty był w trzech kategoriach:

Nagrody w kategorii ,,0" - III i młodsi

I.  Oddział Przedszkolny
   kl. III ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym
   kl. ,,0" - III z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żulinie

II. kl. II ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Górnym
   Przedszkolaki ,,Łopisie"
   kl. I ze Szkoły Postawowej w Łopienniku Górny

III. kl. II ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym
   kl. III ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Górnym

Nagrody w kategorii IV-VI

I.  kl. IV ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Górnym
   kl. V ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym
   kl. VI ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Górnym

II. kl. IV-VI z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żulinie
   kl. VI ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym

III. kl. IV ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym
   kl. V ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Górnym

Nagrody w kategorii: gimnazjum

I.  kl. III ,,b" Gimnazjum w Łopienniku Górnym 
II. kl. II ,,a" Gimnazjum w Łopienniku Górnym
III. kl. I ,,a" Gimnazjum w Łopienniku Górnym

Wyróżnienia specjalne Kierownika GOK:

kl. ,,0" - III z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żulinie

Bardzo serdecznie dziękujemy p. Beacie Kmieć – Przewodniczącej KGW Łopiennik Górny, Julicie Kmieć oraz p. Witoldowi Boruczenko – Przewodniczącemu Komisji Kultury za pomoc przy organizacji imprezy.

Galeria zdjęć