Spotkanie z historią i tradycją w Krupem

|
Spotkanie z historią i tradycją w Krupem

23 czerwca w Krupem odbyła się impreza „Spotkanie z historią i tradycją”, która łączyła się z nocną imprezą tzw. „Sobótki”. Mimo trudnych warunków atmosferycznych imprezę udało się przeprowadzić. Dzięki uprzejmości organizatorów mogliśmy zaprezentować rękodzieła naszego twórcy ludowego p. Stanisława Sawy, którego reprezentowała córka. Podczas imprezy został przeprowadzony konkurs „Dawna zabawa dziecięca lub zabawka” w której nasz twórca zdobył wyróżnienie. Można było skosztować potraw regionalnych przygotowanych przez KGW z terenu powiatu. Podczas imprezy odbywało się wiele występów i pokazów, a na zakończenie odbyło się widowisko obrzędowe „Legenda o Sobótce”.

Galeria zdjęć


Sobótki – Noc Świętojańska

|
Sobótki - Noc Świętojańska

22 czerwca w Świetlicy Wiejskiej w Łopienniku Górnym Związek Emerytów i Rencistów zorganizował „Sobótki – Noc świętojańską”. W zabawie uczestniczyli przedstawiciele sąsiedniej Gminy Fajsławice wraz z Prezesem Związku Emerytów. Podczas imprezy przygrywała Kapela Ludowa Łopieńczacy. Wszyscy świetnie się bawili, a po zmroku zgodnie z tradycją puszczono wianek do miejscowej rzeki Łopy. Po obrzędzie wszyscy wrócili do wspólnej zabawy, która trwała do białego rana.

Galeria zdjęć


Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej

|
Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej

15 i 16 czerwca 2013 r. w Wierzchowiskach na terenie zespołu parkowo-pałacowego odbyły się I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato 2013”. Organizatorami imprezy byli SR KSOW Województwa Lubelskiego oraz sześć Grup Działania z terenu Województwa Lubelskiego w tym Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”. Pierwszego dnia odbyła się konferencja poświęcona „Kulturze i Turystyce na Lubelszczyźnie – razem czy osobno?” na zakończenie którego odbyło się pokazowe tradycyjne Wesele Gałęzowskie. Drugiego dnia na targach zaprezentowały się dwa Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy KGW Łopiennik Górny oraz KGW Dobryniów nad Wieprzem, które przygotowały pyszne tradycyjne przekąski. Na scenie mogliśmy zobaczyć dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym, które zaprezentowały tańce ludowe oraz Kapelę Ludową Łopieńczacy. Wystawę swoich prac miała nasza twórczyni pani Bronisława Żuk. W malowniczo położonym zespole pałacowo-zamkowym mogliśmy zapoznać się z ofertą twórczą i kulturową naszego województwa. Pośród wielu atrakcji była możliwość skorzystania z nauki gry w golfa, przejażdżka konna, spływ kajakowy, wioska gotów, zawody sportowe, konkursy, zabawy dla dzieci i wiele wiele innych.

Galeria zdjęć


Zawody Sportowo-Pożarnicze Olszanka 2013

|
Zawody Sportowo-Pożarnicze Olszanka 2013

W dniu 9 czerwca 2013 r. na boisku sportowym w Olszance ponad 150 strażaków rywalizowało w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych z gmin Łopiennik Górny i Fajsławice. Otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łopienniku Górnym, Wójt Gminy Łopiennik Górny – Jan Kuchta witając zaproszonych gości w osobach: Zbigniew Ostrowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie, mł. bryg. Zbigniew Bojarczuk – Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie, Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice a jednocześnie członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Waldemar Dąbski i Dariusz Nawrocki – Komendanci Gminni z gm. Fajsławice i Łopiennika Górnego, Dariusz Zawada – kierownik GOK Łopiennik Górny, Adam Adamiak i Artur Sawa – pracownicy UG zajmujących się ochroną przeciwpożarową, przedstawiciele firm TUW i Arpapol – sponsorzy zawodów, komisję sędziowską, druhów strażaków oraz całą publiczność. Następnie głos zabrał mł. bryg. Zbigniew Bojarczuk – Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie przekazując głos sędziemu głównemu. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie mł. bryg. Dariusz Pylak, a sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Adam Niemczyk. Zawodnicy wzięli udział w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Emocji nie brakowało przy sprzyjającej pogodzie, a do konkurencji zachęcała gorąco dopingująca publiczność. Poza konkurencją wystąpiła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Łopiennik Górny, która zaprezentowała wysoką klasę w ćwiczeniu bojowym. Atrakcją na zawodach była drużyna pokazowa z OSP Łopiennik Dolny pod kierownictwem druha Jana Kowalskiego, która zademonstrowała ćwiczenie bojowe przy udziale zabytkowej pompy ręcznej z 1917 r. oraz trzech prądów wody. Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

Sztafeta 7x50
Jednostka OSP		Wynik		Miejsce
Krzywe			49,72		1
Olszanka		50,51		2
Dobryniów		50,60		3
Siedliska Drugie	52,90		4
Ksawerówka		53,24		5
Kolonia Dobryniów	54,33		6
Łopiennik Górny		57,31		7
Łopiennik Dolny		57,44		8
Żulin			60,27		9
Fajsławice		61,16		10
Suchodoły		62,95		11
Marysin			63,28		12

Ćwiczenia bojowe
Jednostka OSP		Wynik		Miejsce
Krzywe			39,92		1
Olszanka		47,53		2
Ksawerówka		51,73		3
Dobryniów		53,50		4
Siedliska Drugie	61,59		5
Suchodoły		67,57		6
Marysin 		72,30		7
Fajsławice		73,05		8
Kolonia Dobryniów	80,90		9
Majdan Krzywski		91,09		10
Łopiennik Górny		87,66		11
Łopiennik Dolny		1000,00		12
Żulin			1000,00		13


Klasyfikacja ogółem
Jednostka OSP		Wynik		Miejsce
Krzywe			89,64		1
Olszanka		98,04		2
Dobryniów 		104,10		3
Ksawerówka		104,97		4
Siedliska Drugie	114,49		5	
Suchodoły		130,52		6
Fajsławice 		134,21		7
Kolonia Dobryniów 	135,23		8
Marysin 		135,58		9
Łopiennik Górny		144,97		10
Majdan Krzywski		147,18		11	
Łopiennik Dolny		1057,44	12
Żulin			1060,27	13

Na koniec zawodów Wójt Gminy – Jan Kuchta podziękował zawodnikom, zaproszonym gościom, sponsorom, komisji sędziowskiej oraz publiczności za przybycie. Dodtkowo bardzo serdecznie podziękował wszytkich druhom z OSP Olszanka – gospodarzom zawodów, którzy przyczynili się do przygotowania boiska oraz pozostałą logistykę i pomoc przy zawodach. Dokonano również uroczystego wręczenia pucharów, talonów na zakup sprzętu dla najlepszych trzech drużyn z poszczególnych gmin oraz dla wszystkich drużyn dyplomów.

Galeria zdjęć


Odsłonięcie pomnika Poległych, Pomordowanych i Zaginionych podczas Okupacji Niemieckiej 1939-44 w Borowicy

|
Odsłonięcie pomnika Poległych, Pomordowanych i Zaginionych podczas Okupacji Niemieckiej 1939-44 w Borowicy

9 czerwca 2013 na cmentarzu w Borowicy został uroczyście odsłonięty i poświęcony Pomnik Pamięci Mieszkańców Parafii Borowica Poległych, Pomordowanych i Zaginionych Podczas Okupacji Niemieckiej 1939-44. W uroczystości uczestniczyli: Andrzej Małysz – Przedstawiciel Wojewódzkiego Komitetu Pamięci Walk i Męczeństwa, Wojciech Hryniewicz – Sekretarz Powiatu Krasnostawskiego, Stanisława Rudnik – Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Chełmie, Andrzej Szadura – Przewodniczący Rady Gminy Łopiennik, Franciszek Golik – Prezes Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Wiesław Piątkowski – Kierownik Zakładu Górniczego w Rejowcu Fabrycznym, Stanisław Bojarski – Prezes Gminnego Koła Kombatantów w Łopienniku Górnym, Grażyna Skrzypa – Kierownik BPG, Elżbieta Skrajnowska – Radna Gminy Łopiennik Górny, poczty sztandarowe i przedstawiciele kół kombatanckich: Koło Gminne z Łopiennika Górnego, Koło Gminne Rejowiec Osada, Koło Miejskie z Krasnegostawu, Koło Gminne z Krasnegostawu, Koło Miejsko-Gminne z Rejowca Fabrycznego, Związek Kombatantów z Chełma, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Chełmie, delegacje myśliwych Polskiego Związku Łowieckiego ze Sztandarami: Koło Łowieckie Nr 4 „Sokół” w Rejowcu, Koło Łowieckie Nr 24 „Lis” w Łopienniku Górnym, Koło Łowieckie Nr 85 „Sokół” w Chełmie, chór „Kombatant” z Chełma, Kapela „Łopieńczacy”, Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Borowicy. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, którą sprawowali ks. Andrzej Serafińczuk i ks. Mirosław Sypuła. Po zakończonej mszy odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Odsłonięcia dokonali panowie Andrzej Małysz, Wojciech Hryniewicz oraz Franciszek Golik. Następnie w hołdzie poległym poszczególne delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze.

Galeria zdjęć