Otwarcie „Orlika”

|
Otwarcie „Orlika”

1 czerwca 2013 roku w Łopienniku Górnym odbył się Festyn z okazji dnia dziecka połączony z uroczystym otwarciem boisk „ORLIK” wybudowanych na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopienniku Górnym. Świętowanie z Okazji dnia Dziecka rozpoczęło się na sportowo Wojewódzkim Turniejem Badmintona, który poprowadził Prezes Środkowowschodniego Związku Badmintona p. Sławomir Moździoch. Zawody zakończyły się wręczeniem medali, oraz grillowaniem. Po zakończonym Turnieju część oficjalną rozpoczął Wójt Gminy p. Jan Kuchta, który powitał zaproszonych gości wśród których znaleźli się: Krzysztof Grabczuk – V-ce Marszałek Województwa Lubelskiego, Henryk Czerniej – V-ce Starosta Powiatu Krasnostawskiego, Dorota Sawa-Niećko – Prezes LGD Krasnystaw PLUS, Monika Zaj – Sekretarz Gminy Łopiennik Górny, Henryk Choryngiewicz – V-ce Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, Bartłomiej Biskup – Przedstawiciel ORLEN Upstream, Bartosz Puciłowski – Przedstawiciel ORLEN Upstream, Karol Stęplowski – Koordynator Projektów UG, Agnieszka Sapko – Skarbnik Gminy, Andrzej Szadura – Przewodniczący Rady Gminy, Wiesława Olech – Dyrektor BS o/Łopiennik Nadrzeczny, Artur Sawa – Kierownik USC, Grażyna Skrzypa – Kierownik BPG, Katarzyna Weremko – Kierownik BOSS, Beata Wolanin – Dyrektor SP w Łopienniku Dolnym, Ewa Fyk – Dyrektor Niepublicznej SP w Żulinie, Janina Sachar – Dyrektor SP w Łopienniku Górnym, Dorota Grzesiak – Dyrektor Gimnazjum w Łopienniku Górnym, Dariusz Nawrocki – Gminny Komendant OSP, ks. Adam Brzyski, Radni i Sołtysi Gminy, nauczyciele, rodzice i uczniowie ze Szkół. Dzieci przybyłym gościom wręczyły wykonane własnoręcznie drobne upominki, po których zabrała głos p. Dorota Grzesiak, która przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia Szkoły. Następnie głos zabrał V-ce Marszałek p. Krzysztof Grabczuk, który pogratulował nowo powstałego obiektu i zachęcał do korzystania z niego nie tylko dzieci, ale również dorosłych. W dalszej kolejności wystąpił V-ce Starosta, który przekazał na ręce pani Dyrektor upominek w postaci piłek. Na zakończenie części oficjalnej zabrał głos ks. Proboszcz Adam Brzyski. Pierwszym punktem części artystycznej przedstawieniem było przedstawienie w wykonaniu uczniów z gimnazjum pt. „Kopciuszek na sportowo” po której uczestnicy udali się przed kompleks boisk ORLIK, gdzie odbyło się uroczyste poświęcenie przez ks. Adama Brzyskiego, a następnie p. Krzysztof Grabczuk, p. Henryk Czerniej, p. Jan Kuchta, p. Dorota Grzesiak, p. Janina Sachar, Uczeń miejscowej Szkoły oraz Przedstawiciel ORLEN Upstream dokonali ceremonii otwarcia ORLIKA przecinając wstęgę. Następnie uczestnicy weszli na kompleks sportowy, gdzie pierwsze honorowe strzały oddali p. Dorota Grzesiak, ks. Adam Brzyski, p. Krzysztof Grabczuk, p. Henryk Czerniej, które bardzo dzielnie bronił p. Jan Kuchta. Przed rozpoczęciem meczu otwarcia zaprezentowała piosenkę „Football” uczennica Patrycja Sysa, po której sędziowie rozpoczęli rozgrywki po których rozpoczęły się gry i zabawy dla dzieci. W drugiej części artystycznej zaprezentowały się dzieci ze Szkół z terenu Gminy Łopiennik. Zaprezentowały się zespoły absolwentów Szkoły „Dominik Band” oraz Zespół „IMAGINE”. Na zakończenie została zorganizowana dyskoteka dla dzieci. Dzieci mogły korzystać również z atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich t.j.: zamek dmuchany, dmuchana zjeżdżalnia, bungie run, byk rodeo, bramka czynnościowa, malowanie twarzy, przejażdżki kucykiem. Dziękujemy sponsorom imprezy bez których nie byłoby możliwości uzyskania atrakcji dla dzieci: ORLEN Upstream, Firma „Rafpol”, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Urząd Gminy Łopiennik Górny Po całym dniu pełnym wrażeń mimo deszczu, który zmusił organizatorów do przeniesienia całej imprezy na halę sportową dzieci z uśmiechem na twarzy wróciły do domów.

Galeria zdjęć


Konferencja Kobiet

|
Konferencja Kobiet

18 maja 2013r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji Kobiet zorganizowanej przez Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej oraz Związek Kółek i Organizacji Rolniczych. Spotkanie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Zakręciu. Podczas imprezy mieliśmy okazję podziwiać twórczość ludową lokalnych artystów, wysłuchać utworów wykonanych przez zespół STYRYA oraz Kapelę Cukrowniacy jak również zobaczyć debiutancki występ kabaretu działającego przy GCK.

Galeria zdjęć


Dzień Pracownika i Działacza Kultury Powiatu Krasnostawskiego

|
Dzień Pracownika i Działacza Kultury Powiatu Krasnostawskiego

15 maj 2013r. w Żółkiewce odbył się DZIEŃ PRACOWNIKA I DZIAŁACZA KULTURY POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO oraz rozstrzygnięcie konkursu KULTURA 2013 pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. : Starosta Powiatu Krasnostawskiego – Janusz Szpak, V-ce Starosta – Henryk Czerniej, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Andrzej Leńczuk, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw PLUS” – Dorota Sawa-Niećko, Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Nowosadzki, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie – Artur Sępoch, Wójtowie Gmin Powiatu Krasnostawskiego, Kierownicy Placówek Kultury. Odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży z miejscowej Szkoły. Tego dnia zostały również wręczone odznaczenia nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaka Honorowa ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które otrzymały pani Czesława Kułagowska oraz pani Alina Pylak – twórczynie ludowe z Gminy Łopiennik Górny. Wyróżnienia w konkursie KULTURA 2013 otrzymali: Kapela Ludowa Łopieńczacy oraz Jan Zieńkowski – poeta ludowy. Dyplomy Uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymali Kierownicy Placówek Kultury: p. Anna Podgórska – OSK Żółkiewka p. Dorota Rybczyńksa – GCK Siennica Nadolna, p. Barbara Lachowska – GCSK Gorzków, p. Małgorzata Jakimiak – GOK Tarnogóra oraz p. Dariusz Zawada – GOK Łopiennik. Podczas imprezy były wystawy lokalnych twórców ludowych, prezentacja Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki. Imprezę zakończono akcentem muzycznym oraz poczęstunkiem dla wszystkich uczestników imprezy.

Wyniki konkursu KULTURA 2013:

W kategorii Animator Kultury 2012 Komisja złożona z przedstawicieli
gmin powiatu krasnostawskiego nominowała następujące osoby:
Małgorzatę Jędruszczak - organizatorkę imprezy z gminy Żółkiewka
Ryszarda Króla - muzyka z gminy Krasnystaw
Dariusza Polichę - muzyka z gminy Gorzków

Kapituła wojewódzka przyznała zwycięstwo Małgorzacie Jędruszczak

W kategorii Zespół Artystyczny 2012 Komisja nominowała:
Kapelę Folkową STYRTA - gmina Krasnystaw
Zespół Śpiewaczy SŁOWIANKI - gmina Siennica Różana
Kapele Ludową ŁOPIEŃCZACY

Zwyciężyła Kapela Folkowa STYRTA

W kategorii Talent Artystyczny 2012 Komisja nominowała:
Dianę Cygan - artystkę ceramika z Żółkiewki
Marcina Terpiłowskiego - Młodego muzyka z Fajsławic
Patryka Mąkę - recytatora z Krasnegostawu

Zwycięstwo przypadło Dianie Cygan.

W kategorii Twórca Kultury 2012 Komisja nominowała
Janinę Bodio - plecionkarkę z gminy Siennica Różana
Jana Zieńkowskiego - poetę ludowego z gminy Łopiennik Górny
Grupę PALETA - grupa plastyczna z Krasnegostwu

Kapituła wojewódzka przyznała zwycięstwo Janinie Bodio

Galeria zdjęć


Otwarcie świetlicy wiejskiej w Borowicy

|
Otwarcie świetlicy wiejskiej w Borowicy

4 maja 2013r. w Borowicy została oddana do użytku odremontowana w 2012r. Świetlica Wiejska. W uroczystościach udział wzięli Janusz Szpak – Starosta Powiatu Krasnostawskiego, Henryk Czerniej – Wicestarosta Powiatu Krasnostawskiego, Zbigniew Bojarczuk- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, Zbigniew Ostrowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie, Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik Górny, Monika Zaj – Sekretarz Gminy Łopiennik Górny, Andrzej Szadura – Przewodniczący Rady Gminy Łopiennik Górny, Artur Sawa – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Grażyna Skrzypa – Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy, Dariusz Nawrocki – Komendant Gminny OSP, Wiesława Olech – Dyrektor Banku Spółdzielczego o/Łopiennik Nadrzeczny, Mirosław Szewczyk – Zastępca Nadleśniczego, ks. Henryk Kozyra – Kapelan Powiatowy Straży Pożarnej, ks. Mirosław Sypuła – Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Borowicy, Urszula Szpakowska – Sołtys Wsi Borowica, Stanisława i Stanisław Rudnik, Radni Gminy Łopiennik Górny oraz Druhowie Jednostek OSP z terenu Gminy. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Borowicy, którą celebrowali ks. Henryk Kozyra oraz ks. Mirosław Sypuła. Po zakończeniu liturgii wyruszył orszak pod Świetlicę Wiejską, gdzie rozpoczęły się dalsze uroczystości. Zgromadzonych Gości przywitał Dariusz Zawada – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku. Następnie została przedstawiona historia miejscowej jednostki OSP przez dr Józefa Szarona. Kolejnym punktem było odczytanie przez Artura Sawę – Kierownika USC Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, które postanowiło odznaczyć:

I.	ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1.	Druh Stanisław Pukas
2.	Druh Tadeusz Sieńczyk
3.	Druh Marian Szaron

II.	SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1.	Druh Tomasz Niedźwiecki
2.	Druh Mariusz Rudnik
3.	Druh  Przemysław Skarajnowski

III.	BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1.  	Druh  Marek Bodak
2. 	Druh  Jarosław Chęć
3. 	Druh  Marcin Mazurek
4. 	Druh Zbigniew Podlipny
5. 	Druh  Łukasz Sadło
6. 	Druh  Sławomir Sieńczyk
7. 	Druh Franciszek Szpakowski

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego nadano:
	ODZNAKĘ STRAŻAK WZOROWY dla:
1.	Druha Adriana Pawlasa

Wręczenia odznaczeń dokonali: Janusz Szpak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie, Zbigniew Bojarczuk – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik Górny. Po wręczeniu odznaczeń przystąpiono do uroczystego otwarcia obiektu i symbolicznego przecięcia wstęgi przez: p. Janusza Szpaka, p. Henryka Czernieja, p. Zbigniewa Bojarczuka oraz p. Jana Kuchtę. Następnie kapelan ks. Henryk Kozyra dokonał poświęcenia obiektu. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna w odremontowanej Świetlicy, gdzie swój występ miała Kapela Ludowa Łopieńczacy. Otwarcie mogło być możliwe dzięki sponsorom, którymi byli: Urząd Gminy w Łopienniku Górnym, Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku, Nadleśnictwo Państwowe w Krasnymstawie, Bank Spółdzielczy o/Łopiennik Nadrzeczny, Krzysztof Kaźmierski – wykonawca modernizacji Świetlicy Wiejskiej, Jolanta i Ireneusz Sawa, Marta i Andrzej Małkowie, Witold Boruczenko.

Galeria zdjęć


Warsztaty plastyczne dla nauczycieli

|
Warsztaty plastyczne dla nauczycieli

23 kwietnia już po raz drugi w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku odbyły się warsztaty plastyczne dla nauczycieli. Pedagodzy uczyli się wykorzystywania rzeczy codziennego użytku, które można stosować do pracy z dziećmi, a dzięki którym prace są bardzo twórcze i pozwalają na pobudzenie wyobraźni dziecka. Warsztaty prowadziła pani Anna Marmaj Stawowa.

Galeria zdjęć