5-te urodziny LGD „Krasnystaw Plus”

|
5-te urodziny LGD „Krasnystaw Plus”

11 stycznia 2014 roku 30-sto osobowa delegacja z naszej Gminy na czele z Wójtem Gminy panem Janem Kuchtą uczestniczyła w 5 lat Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” – partnerstwo i współdziałanie drogą do sukcesu. I część odbyła się w ZS w Siennicy Różanej, gdzie odbyło się oficjalne powitanie gości oraz okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości m.in.: V-ce Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Senator RP – Józef Zając, biskup Artur Miziński, Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Proskura. W części artystycznej zaprezentowały się zespoły z Gminy Siennica Różana, a gwiazdą uroczystości była Krystyna Giżowska. II część uroczystości odbyła się w domu weselnym „Sylwia”, gdzie poszczególni partnerzy LGD „Krasnystaw PLUS” złożyli kwiaty i listy gratulacyjne na ręce pani Prezes Doroty Sawa-Niećko dziękując za 5 lat wspólnych działań. W części artystycznej wystąpiły zespoły: „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, „Siedliszczanki”, „Cukrowniacy”, „Łopieńczacy”. Jeszcze raz gratulujemy Jubileuszu 5-lecia Lokalnej Grupie Działania „Krasnystaw PLUS” i życzymy kolejnych jubileuszy.

Galeria zdjęć


Wigilia Samorządowa

|
Wigilia Samorządowa

20 grudnia 2013r. w hali sportowej w Łopienniku Górnym odbyło się spotkanie Wigilijne zorganizowane przez Urząd Gminy, Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym, Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Szkół i Urzędu Gminy, Kierownicy Jednostek, Dyrektorzy Szkół, Radni. Spotkanie rozpoczął Gospodarz p. Jan Kuchta Wójt Gminy Łopiennik, który w imieniu Samorządu złożył życzenia świąteczne wszystkim przybyłym na spotkanie. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów z ZS w Łopienniku Nadrzecznym. Po części artystycznej modlitwę odmówił ks. Adam Brzyski i zaprosił wszystkich do podzielenia się opłatkiem, po którym odbyła się degustacja wigilijnych potraw oraz dalsze kolędowanie. Spotkanie przebiegło w miłej, świątecznej atmosferze.

Galeria zdjęć


Wigilia dla samotnych

|
Wigilia dla samotnych

18 grudnia 2013 po raz kolejny odbyła się Wigilia zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Publiczną dla osób samotnych z terenu gminy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy: Wójt Gminy – p. Jan Kuchta, Przewodniczący Rady Gminy – p. Andrzej Szadura, p. Sekretarz Gminy – p. Monika Zaj, Skarbnik Gminy – p. Agnieszka Sapko, Kierownik GOPS – p. Longina Weremko, Kierownik BPG – p. Grażyna Skrzypa, Proboszcz Parafii p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku – ks. Adam Brzyski. Spotkanie rozpoczęła Sekretarz Gminy Łopiennik Górny, która złożyła świąteczne życzenia, ks. Adam Brzyski odmówił modlitwę, a następnie wszyscy wspólnie odśpiewali kolędę i podzielili się opłatkiem. Przy wspólnym stole z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami trwało dalsze kolędowanie przy akompaniamencie zespołu Sami Swoi z Dobryniowa, którego kierownikiem jest p. Tadeusz Kubacki.

Galeria zdjęć


Warsztaty Bożonarodzeniowe

|
Warsztaty Bożonarodzeniowe

10 grudnia panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łopiennika Górnego zorganizowały warsztaty Bożonarodzeniowe, na których robiły stroiki świąteczne. W spotkaniu brały również udział panie z innych Kół Gospodyń z terenu naszej Gminy. Warsztaty prowadziła pani Ewa Kiszczak (KGW Łopiennik Górny), która nareszcie ujawniła swój talent plastyczny. Dzięki warsztatom panie nie tylko wykonały piękne dekoracje świąteczne, ale mogły również wymienić się doświadczeniami i nawiązać bliższą współpracę między kołami.

Galeria zdjęć


VII Mikołajkowy Puchar Łopiennika w Taekwondo

|
VII Mikołajkowy Puchar Łopiennika w Taekwondo

7 grudnia 2013 roku odbył się VII Mikołajkowy Puchar Łopiennika w Taekwondo. W zawodach udział wzięło 150 zawodników z 9 klubów: LKSW Dan Piaski, UKS Mechanik Zamość, UKS ZS Bełżyce, Świętokrzyski Klub Taekwondo, LKSW Dan Świdnik, UKS Songo, Orlęta Krasnystaw, KKS Sokół Krasnystaw, UKS AMICUS Łopiennik Górny. W imprezie uczestniczyli również zaproszeni goście: Sławomir Kamiński – Przedstawiciel Starostwa z Krasnegostawu, Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik Górny, Monika Zaj – Sekretarz Gminy Łopiennik Górny, Andrzej Szadura – Przewodniczący Rady Gminy, Wiesława Olech – Dyrektor Banku Spółdzielczego o/Łopiennik Nadrzeczny, Mariusz Sapko – Dyrektor ZS w Łopienniku Nadrzecznym, Dorota Grzesiak – V-ce Dyrektor ZS w Łopienniku Nadrzecznym. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali Sławomir Kamiński – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie oraz Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik Górny. Zawody zostały rozegrane w konkurencjach sprawnościowych dla dzieci oraz kategorii walk. W przerwach między konkurencjami odbywały się dekoracje najlepszych zawodników, którzy otrzymywali pamiątkowe medale i dyplomy, wręczane przez naszych gości. Jak co roku zostały wręczone puchary dla najlepszych zawodników, którymi w tym roku zostali: Jakub Sobczuk UKS Mechanik Zamość oraz Jedlikowska Olga z Świętokrzyskiego Klubu Taekwondo, dyplom oraz nagrodę rzeczową otrzymał również najmłodszy zawodnik tegorocznego spotkania, którym był Nataniel Bieliński z UKS Mechanik Zamość. Jak co roku nasze zawody odwiedził również Mikołaj, który wręczył wszystkim uczestnikom drobne upominki. Dziękujemy wszystkim, osobom które poświęciły swój wolny czas i włożyły mnóstwo pracy w przygotowanie tegorocznych zawodów.

Galeria zdjęć