Mistrzostwa Gór Świętokrzyskich

|
Mistrzostwa Gór Świętokrzyskich

Dnia 2 marca 2014 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Mistrzostwa Gór Świętokrzyskich. W turnieju uczestniczyło ok. 300 zawodników. Podczas imprezy dzieci bardzo dobrze się bawiły, a zacięta rywalizacja powodowała, że pojawiały się nieraz łzy. Dobry humor jednak nie opuszczał zawodników do końca imprezy. Nasz klub reprezentowało 25 zawodników. Znakomita postawa naszych sportowców spowodowała zdobycie 16 medali w różnych kategoriach. Medale zdobyli:

Pola Zaj - 2 złote, 1 srebrny
Karolina Stęplowka  - 1 brązowy
Dominika Stęplowska - 1 złoty, 1 brązowy 
Maciej Błaziak - 1 brązowy
Ola Korczycka - 2 brązowe
Oliwia Cieślak -  1 srebrny, 1 brązowy
Jakub Zawada - 1 złoty, 1 srebrny
Paweł Cimek - 1 srebrny
Kamil Zawada - 1 brązowy
Inga Kokuszko - 1 brązowy

Galeria zdjęć


Festiwal Pączka i Faworka

|
Festiwal Pączka i Faworka

27 lutego 2014 roku w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbył się już po raz drugi Festiwal Pączka i Faworka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin z terenu powiatu krasnostawskiego. Z naszej Gminy uczestniczyły przedstawicielki z Kół Gospodyń Wiejskich z Łopiennika Górnego, Olszanki, Dobryniowa oraz Żulina. Wszystkie gminy uczestniczyły w konkursie na najsmaczniejszego pączka. Jury oceniające wyroby cukiernicze z dziewięciu gmin w składzie, którego znaleźli się przedstawiciele wszystkich gmin uczestniczących w Festiwalu przyznało trzy pierwsze nagrody następującym gminom:

nagroda I - gmina Kraśniczyn
nagroda II - gmina Żółkiewka
nagroda III - gmina Łopiennik Górny

Na spotkaniu zostało również przedstawione sprawozdanie z pięcioletniego okresu realizacji zadań i projektów na terenie powiatu przedstawiły w swoich prezentacjach Prezes Stowarzyszenia Lubelskiej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” Pani Dorota Sawa Niećko oraz Członek Zarządu Pani Edyta Gajowiak-Powroźnik.
W drugiej części Festiwalu odbyły się występy zespołów artystycznych: spektakl żeńskiej grupy teatralnej z Bzitego pt: „Wiejska Edukacja Seksualna czyli Hucpa w Sześciu Odsłonach”, kapele „Cukrowniacy”, „Łopieńczacy”, „Kapela Ludowa z Gorzkowa” oraz zespoły śpiewacze: „Siedliszczanki” i „Słowianki”.

Galeria zdjęć


IX Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek KSRG

|
IX Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek KSRG

W dniu 22 lutego 2014 r. na hali sportowej Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym został rozegrany IX turniej halowy w piłkę nożną jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego o puchar Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie. Organizatorami turnieju byli Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, Zarząd Powiatowy Związku OSP w Krasnymstawie, Wójt Gminy Łopiennik Górny oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywem. Sponsorami turnieju był Bank Spółdzielczy z Krasnegostawu reprezentowany przez Prezesa Radosława Chmielewskiego oraz firma OPUS IT z Chełma, którą reprezentuje Piotr Żelisko. Prowadzącym turniej był Naczelnik Jerzy Szadura wraz z jednostką OSP Krzywe na czele z Prezesem Zbigniewem Sadowskim.
Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie mł. bryg. Dariusz Pylak, Wójt Gminy Łopiennik Górny Jan Kuchta, a wśród zaproszonych gości uczestniczył w turnieju Komendant Gminny OSP Dariusz Nawrocki. Do zawodów przystąpiło 8 drużyn w tym 7 drużyn reprezentujących jednostki OSP KSRG z terenu powiatu krasnostawskiego oraz drużyna KP PSP Krasnystaw. Sędziowanie turnieju prowadził Tomasz Majewski z Chełmskiego Kolegium Sędziów. System rozgrywek jaki obowiązywał to „każdy z każdym”. Rywalizacja była bardzo zacięta a grę określono na wysokim poziomie.

Oto miejsca poszczególnych drużyn:
1.	OSP Krzywe
2.	OSP Siennica Różana
3.	OSP Izbica
4.	OSP Małochwiej Duży
5.	KP PSP Krasnystaw
6.	OSP Siedliska Drugie
7.	OSP Ostrzyca
8.	OSP Żółkiewka

Dodatkowo zostali wyróżnieni następujący zawodnicy:
1.	Król strzelców: Szadura Michał (10 bramek) - OSP Krzywe
2.	Najlepszy bramkarz: Dąbski Paweł - OSP Siennica Różana

W zakończeniu turnieju udział wzięli Komendant Powiatowy PSP Dariusz Pylak oraz Artur Sawa i Karol Stęplowski – Urząd Gminy, gdzie zostały rozdane pamiątkowe puchary i dyplomy dla drużyn oraz statuetki dla wyróżnionych zawodników.
I imieniu organizatorów podziękowania dla jednostki OSP Krzywe za przeprowadzenie turnieju oraz dla Dyrektora Zespołu Szkół za udostępnienie obiektu i sprawne przygotowanie hali do turnieju.

Galeria zdjęć


Spotkanie opłatkowe ZERiI

|
Spotkanie opłatkowe ZERiI

2 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Koła Nr 3 z Łopiennika Górnego. Spotkanie rozpoczęło się występem Zespołu Śpiewaczego Sami Swoi z Dobryniowa, który zaprosił wszystkich do wspólnego kolędowania. Następnie po krótkiej modlitwie, którą odmówił ks. Andrzej Andruszak wszyscy podzielili się opłatkiem. Dalszą część prowadzili pan Edward Łukaszczyk – Przewodniczący ZERiI i pani Krystyna Pomarańska, którzy powitali zaproszonych gości: Janusz Szpak – Starosta Powiatu Krasnostawskiego, Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik Górny, Andrzej Szadura – Przewodniczący Rady Gminy, Monika Zaj – Sekretarz Gminy, Mariusz Sapko – Dyrektor ZS w Łopienniku Nadrzecznym, Marta i Andrzej Małek, Grażyna Skrzypa – Kierownik BPG, Dariusz Zawada – Kierownik GOK, młodych przedsiębiorców: Dorotę i Witolda Boruczenko, Małgorzatę i Krzysztofa Chomczyńskich, Ewę i Ryszarda Janik, KGW z Łopiennika Górnego i wszystkich zgromadzonych. Życzenia złożyli również przybyli goście: Janusz Szpak – Starosta Powiatu Krasnostawskiego, Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik Górny oraz Witold Boruczenko – przedstawiciel młodych przedsiębiorców z naszej gminy. Po części oficjalnej na scenie pojawiła się Kapela Ludowa Łopieńczaczy przy dźwiękach której wszyscy wspólnie bawili się do późnych godzin wieczornych.

Galeria zdjęć


Warsztaty KGW Łopiennik Górny

|
Warsztaty KGW Łopiennik Górny

28 stycznia panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łopiennika Górnego tworzyły lukrowe stroiki na torty i ciasta. Warsztaty prowadziły panie Beata Wnuk oraz Ewa Kiszczak.

Galeria zdjęć