Wycieczka ZERiI

|
Wycieczka ZERiI

W dniach 23-25 maja ZERiI Koło nr 3 z Łopiennika Górnego przy pomocy GOK zorganizowało wycieczkę do Zakopanego, Wadowic, Inwałdu i Wieliczki. Dzięki opatrzności Bożej pogoda nam dopisała. Wszyscy uczestnicy zachwyceni byli urokiem szczytów Tatr, co niektórzy podziwiali również Wodogrzmoty Mickiewicza, Dolinę Kościeliską, Morskie Oko i Dolinę 5 Stawów. Wrażeń było mnóstwo, umilała nam wycieczkę kapela Łopieńczacy oraz przepiękne opowieści o górach pana Andrzeja Małka. Szczególny zachwyt wzbudziło spotkanie z bacą, który uczył naszą Anię jak być żoną górala, a panów pasował na gazdów, opowiadał również przepiękne dowcipy. Szczególny wkład w organizację wycieczki włożył p. Bogdan Pomarański, dzięki niemu byliśmy w Miejscowości Ząb (tam po raz pierwszy spotkał się nasz Papież św. Jan Paweł II z Kardynałem Wyszyńskim), odwiedziliśmy również najwyżej położoną w Polsce Parafię i Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej.

Galeria zdjęć


Festiwal Tańca

|
Festiwal Tańca

17 maja grupa taneczna ISKIERKI działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym, której instruktorem jest p. Sylwia Sawa-Pasternak uczestniczyła w Festiwalu Tańca w Świdniku. Nasze grupa miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i obejrzenia innych grup tanecznych wykonujących różne style.

Galeria zdjęć


Przekazanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

|
Przekazanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Dzięki dużym staraniom obecnych władz gminy udało się nabyć nowe auto. 16 maja 2014r. odbyło się oficjalne przekazanie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Dyrektora Energozam Lublin – Jakuba Kłosińskiego, który wręczył klucze do nowego auta Wójtowi Gminy Łopiennik Górny – Janowi Kuchcie. Po oficjalnym przekazaniu kluczy Wójt Gminy poprosił ks. Andrzeja Andruszaka o poświęcenie pojazdu. W uroczystości udział wzięli również: Starosta Powiatu Krasnostawskiego – Janusz Szpak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Waldemar Fedorowicz, Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Szadura, Sekretarz Gminy Łopiennik Górny – Monika Zaj, Skarbnik Gminy – Agnieszka Sapko, Kierownik GOPS – Longina Weremko, Kierownik BOSS – Katarzyna Weremko, Kierownik USC – Artur Sawa, Koordynator Projektów Unijnych – Karol Stęplowski.

Galeria zdjęć


Międzynarodowy Festiwal Ludowy

|
Międzynarodowy Festiwal Ludowy

I Międzynarodowy Festiwal Ludowy
„Łączy Nas Kultura” 26 kwietnia 2014 roku w Łopienniku Nadrzecznym odbył się I Międzynarodowy Festiwal Ludowy „Łączy nas Kultura” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana, Patronatem objął także Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Radio Lublin. W Festiwalu udział wzięło ponad 400 uczestników z kraju i zagranicy:

Zespół OKSAMIT - Ukraina
Zespół Pieśni i Tańca HYŻNIACY z Hyżnego
Zespół Śpiewaczy CIERPISZANKI z Gminy Łańcut
Zespół Śpiewaczy NASTURCJE z Głuchowa
Zespół KORAL z Kapelą z Gminy Kamień
Zespół LOTOS z Kapelą z Werbkowic
Zespół Górzanki z Werbkowic
Zespół Śpiewaczy Kowalanki z Poniatowej
Zespół DĘBINKI  z Dubienki
Zespół Z ZA RZEKI z Dubienki
Zespół KAZNOWIANKI z Kaznowa
Zespół ŚWIERSZCZOWIANIE z Cycowa
Zespół Śpiewaczy SIELANKI z Leśniowic
Zespół CANTO ze Starego Zamościa
Zespół ALE BABKI z Dorohuska
Zespół POLESKIE ECHA z Wytyczna
Grupa Wokalno-instrumentalna CYKADY z Wólki Okopskiej
Zespół Śpiewaczy MELODIA z Siennicy Nadolnej
Zespół POLESKA NUTA z Kołacz
Chór Mieszany ECHO z Siennicy Różanej
Zespół Śpiewaczy z Lubartowa
Dziecięcy Zespół Ludowy KŁOSY z Siedliszcza
Zespół Śpiewaczy SAMI SWOI z Dobryniowa
Zespół POLESIE z Borowicy
Duet Zespołu „ALE BABKI” z Kapelą Męską z Dorohuska MIECZYSŁAW SIDORUK i ADAM OŁYNIUK
Duet Zespołu „ALE BABKI” z Kapelą Męską z Dorohuska WANDA URBANSKY i MIECZYSŁAW SIDORUK
Zespół Śpiewaczy PAWŁOWIANKI
Zespół Śpiewaczy SENIOR Koła Nr 10 PZERiI Kanie Stacja
Zespół UDRYCZANKI ze Starego Zamościa
Zespół SĄSIADECZKI z Biłgoraja
Kapela HYŻNIACY z Hyżnego
Kapela Ludowa z Poniatowej
Dziecięca Kapela Ludowa z Poniatowej
Kapela Folkowa UROCZYSKO z Krasnegostawu
Kapela MŁODZIEŻ PO 40-STCE z Dubienki
Kapela Ludowa SIENNICA z Siennicy Różanej
Kapela TO I OWO z Kamionki
Kapela Ludowa KRĄŻAŁKA z Biłgoraja
Kapela Dziecięca z Gorzkowa
Kapela z Zespołem Śpiewaczym z Honiatycz
Kapela Ludowa SIEDLISZCZNIE ZNAD WIEPRZA
Kapela Ludowa ŁOPIEŃCZACY z Łopiennika 

Śpiewacy:
Iryna Zinczuk - Gmina w Huszczy, Rejon Lubomelsky - Ukraina
Franciszka Bydychaj z Leśniowic
Małgorzata Winnik z Dubienki
Maria Knap z Siennicy Różanej
Klaudia Mazurek z Siennicy Różanej
Mariola Sowa z Lubartowa
Amalia Romanowska z Lubartowa
Halina Zuzaniuk z Cycowa
Natalia Wasak z Lubartowa 
Monika Baran z Hyżnego

Imprezę rozpoczęły występy dziecięcych zespołów tanecznych z Gminy Łopiennik Górny, które zaprezentowały tańce ludowe: Zespół „Czerwone Jagódki” ze Szkoły Podstawowej z Łopiennika Dolnego, Zespół „Skrzaty” działający przy GOK w Łopienniku Górnym, Zespół „Słowiańskie Nutki” ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym oraz Zespół „Młyn” z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym. Zaproszonych gości powitał gospodarz Gminy p. Jan Kuchta. Następnie uroczystego otwarcia Festiwalu dokonał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk. Swój głos zabrali: Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Starosta Powiatu Krasnostawskiego Janusz Szpak, Edyta Fidecka Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Kuratorium w Lublinie. Na imprezę przybyli również: Wiesława Olech Dyrektor Banku Spółdzielczego o/Łopiennik Nadrzeczny, Zofia Dzierga Kierownik GOK w Głuchowie, Artur Capała Dyrektor Muzeum w Krasnymstawie, Monika Zaj Sekretarz Gminy, Andrzej Szadura Przewodniczący Rady Gminy, Mariusz Sapko Dyrektor ZS w Łopienniku Nadrzecznym, Dorota Grzesiak Z-ca Dyrektora ZS w Łopienniku Nadrzecznym, Piotr Banach dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, Stefania Michałek Wiceprezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzeszowie, Grażyna Skrzypa Kierownik BPG w Łopienniku Górnym, Witold Boruczenko Przewodniczący Komisji Kultury, Dariusz Nawrocki Komendant Gminny OSP Łopiennik Górny, Małgorzata Maksim z Radia Lublin.
Zostały również wręczone podziękowania za pomoc przy organizacji I Międzynarodowego Festiwalu Ludowego „Łączy Nas Kultura”
Specjalne podziękowanie dla: Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana,
Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka

oraz podziękowania dla:
Starosty Powiatu Krasnostawskiego Janusza Szpaka
Wicestarosty Powiatu Krasnostawskiego Henryka Czernieja
Prezes LGD „Krasnystaw PLUS”
Prezes Zarządu ORLEN Upstream Wiesława Prugara
Wójta Gminy Żółkiewka Jacka Lisa
Wiceprezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
w Rzeszowie Sefania Michałek
Maria Homina Maroz – Dyrektor Szkoły nr 11 w Łucku
Mikołaj Jańczuk – Nauczyciel ze Szkoły nr 11 w Łucku

I Międzynarodowego Festiwalu Ludowego „Łączy Nas Kultura” to impreza promująca i pokazująca bogate walory tradycji ludowej nie tylko naszego województwa, ale również naszych sąsiadów z kraju i z zagranicy. Impreza ma na celu również integrację i wymianę doświadczeń. Festiwal wpisuje się w piękną kartę lubelskiej tradycji folkloru, daje możliwość skorzystania z tej oferty tym którzy żyją tradycją, integruje społeczeństwo i pokazuje, że tradycje folkloru w naszym województwie są pielęgnowane. Tegoroczny Festiwal to impreza folklorystyczna, która ma formę konkursową, prowadzili ją p. Mariola Sysa, p. Anna Zawada, p. Dariusz Zawada – Kierownik GOK. W skład komisji oceniającej weszli: Janina Biegalska – Przewodnicząca, Beata Wolanin – Członek, Andrzej Sar – Członek, Tadeusz Kiciński – Członek, Jerzy Żuk – Członek, która po przesłuchani 53 prezentacji artystycznych postanowiła nagrodzić i wyróżnić:

w kategorii zespołów śpiewaczych:
I miejsce	Zespół ALE BABKI z Dorohuska
II miejsce	Zespół Pieśni i Tańca HYŻNIACY z Hyżnego
III miejsce	Zespół KORAL z Kapelą z Gminy Kamień
Wyróżnienie specjalne OKSAMIT z Ukrainy - Łuck

w kategorii kapel:
I miejsce	Kapela HYŻNIACY z Hyżnego
II miejsce	Kapela Ludowa z Poniatowej
III miejsce	Kapela SIEDLISZCZANIE znad Wieprza
Wyróżnienie 	Kapela SIENNICA z Siennicy Różanej

w kategorii  śpiewaków:
I miejsce 	Iryna Zinczuk z Huszczy - Ukraina
II Miejsce	Monika Baran z Hyżnego
III Miejsce 	Amalia Romanowska z Lubartowa

Komisja wyróżniła zespoły dziecięce:
Dziecięca Kapela Ludowa z Poniatowej
Kapela Dziecięca z Gorzkowa
Dziecięcy Zespół Ludowy KŁOSY z Siedliszcza

„Jury gratuluje GOK w Łopienniku niezwykle cennej inicjatywy kontynuowania i promowania tradycji ludowych oraz niezwykle sprawnego przeprowadzenia Festiwalu. Dziękujemy zespołom za prezentacje artystyczne na dobrym poziomie wykonawczym. Dziękujemy także fundatorom nagród i wszystkim którzy przyczynili się do wysokiego poziomu organizacji imprezy”.

Fundatorami nagród byli: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie ORLEN Upstream Urząd Gminy w Łopienniku Górnym Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie o/ Łopiennik Nadrzeczny Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym Korzystając z uprzejmości naszych gości z Hyżnego mieliśmy okazję podziwiać w ich wykonaniu mieszankę tańców przeworskich. W trakcie obrad Jury uczestnicy bawili się wspólnie przy zespołach prezentujących się na scenie. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Wyróżnione zespoły i soliści otrzymali nagrody rzeczowe i finansowe, które wręczyli: Wójt Gminy Łopiennik Górny Jan Kuchta, Prezes LGD „Krasnystaw PLUS” Dorota Sawa – Niećko oraz Jurorzy. Organizatorzy pragną podziękować za pomoc przy organizacji imprezy służbom technicznym, firmie Vi-art., Kołom Gospodyń Wiejskich, Jednostkom OSP, Stacji Ratownictwa Medycznego o/ Krasnystaw, Dyrekcji Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym, oraz osobom prywatnym za poświęcony czas i pracę włożoną w przygotowania.

Galeria zdjęć