Zajęcia plastyczne – 15.06.2011

|

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Łopienniku

|
Otwarcie Świetlicy

12 czerwca 2011 nastąpiło wielkie otwarcie odremontowanego budynku Świetlicy Wiejskiej w Łopienniku Górnym. Uroczystości zaczęły się od wprowadzenia przez komendanta OSP p. Jarosława Fornal jednostki straży na plac główny. Na uroczystość otwarcia zostali zaproszeni goście: Starosta Powiatu Krasnostawskiego p. Janusz Szpak, Komendant Powiatowy PSP Krasnystaw p. Dariusz Pylak, Dyrektor Rejonowego Zakładu Energetycznego Krasnystaw p. Marian Sawa, Wójt Gminy Łopiennik p. Jan Kuchta, Wójt Gminy Czernichów p. Adam Kos, Wójt Gminy Fajsławice p. Tadeusz Chruściel, Przewodniczący Rady Gminy Łopiennik p. Andrzej Szadura, Radny Powiatu Krasnostawskiego p. Jan Adam Sawa, Prezes OSP Dąbrowa Narodowa w Jawożnie p. Stanisław Kilian, Prezes OSP Międzybrodzie p. Robert Kliś, Skarbnik p. Jan Chlebicki, Z-ca Naczelnika p. Jacek Kliś, Członkowie Zarządu p. Aleksander Kliś oraz p. Łukasz Kamiński, Kierownik Posterunku Policji w Łopienniku p. Jacek Kiryczuk, Kapelan Powiatowy Straży Pożarnej ks. Henryk Kozyros, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku ks. Adam Brzyski, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łopienniku, Prezes LGD Krasnystaw ,,PLUS” p. Dorota Sawa-Niećko, Sekretarz Gminy Łopiennik p. Monika Zaj, Skarbnik Gminy Łopiennik p. Agnieszka Sapko, Inspektor Nadzoru Budowlanego p. Piotr Choryngiewicz, Kierownik USC p. Artur Sawa, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopiennik p. Dariusz Zawada, Pracownicy Urzędu Gminy p. Dorota Szewczyk oraz p. Karol Stęplowski, Właściciel Stacji Paliw ORLEN p. Ryszard Kogut, Radny Gminy Łopiennik p. Marek Huba, Sołtys wsi Łopiennik Górny p. Marek Sawa, Sołtys wsi Łopiennik Nadrzeczny p. Anna Kawęcka, Z-ca Nadleśniczego p. Mirosław Szewczyk. Otwarcie Świetlicy rozpoczęło się Mszą Świętą, którą sprawowali ks. Henryk Kozyrys oraz ks. Adam Brzyski. Po Mszy Świętej Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku p. Dariusz Zawada przywitał zaproszonych gości, którzy następnie udali się w stronę odremontowanego obiektu, gdzie uroczystego przecięcia wstęgo dokonali: Starosta Powiatu Krasnostawskiego p. Janusz Szpak, Wójt Gminy Czernichów p. Adam Kos, Inspektor Nadzoru Budowlanego p. Piotr Choryngiewicz, Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Szadura, Komendant OSP Łopiennik p. Dariusz Nawrocki, Wójt Gminy Łopiennik p. Jan Kuchta. Następnie obiekt poświęcili ks. Henryk Kozyrys oraz ks. Adam Brzyski. W dalszej części uroczystości została odczytana przez p. Dariusza Nawrockiego – Komendanta OSP w Łopienniku historia straży po czym odbyło się wręczenie medali, które otrzymali:
MADAL HONOROWY im. Bolesława Chomicza

 1. Pylak Jan

DRUGI ZŁOTY MEDAL „Za zasługi dla Pożarnictwa”

 1. Sawa Stanisław

ZŁOTY MEDAL „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. Szadura Jan
 2. Sawa Józef
 3. Kucharski Tadeusz
 4. Jakimcio Zbigniew
 5. Boruczenko Witold
 6. Szewczyk Zbigniew
 7. Sawa Stanisław
 8. Sapko Zbigniew
 9. Kasperek Stanisław
 10. Sapko Stanisław
 11. Kiszczak Stanisław
 12. Tkaczyk Wiesław
 13. Huba Józef

SREBRNY MEDAL „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. Nawrocki Dariusz
 2. Kucharski Marian
 3. Łusiak Jan
 4. Kasperek Andrzej
 5. Bubic Bogdan

BRĄZOWY MEDAL „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. Ćwirta Zbigniew
 2. Fornal Jarosław
 3. Szadura Ryszard
 4. Huba Jacek
 5. Kasprzak Janusz
 6. Jakimcio Dariusz
 7. Kucharski Jerzy
 8. Tkaczyk Grzegorz
 9. Szadura Rafał
 10. Łusiak Piotr
 11. Boruczenko Krzysztof

ODZNAKA „STRAŻAK WZOROWY”

 1. Wrona Rafał
 2. Bubic Tomasz
 3. Sawa Marek
 4. Ciesielka Krzysztof
 5. Kucharski Adam
 6. Nawrocki Łukasz
 7. Serafin Czesław
 8. Toczony Piotr

Medale i odznaczenia wręczyły obecne na uroczystości władze. Po czym swój głos zabrali: Starosta Powiatu Krasnostawskiego p. Janusz Szpak, Wójt Gminy Łopiennik p. Jan Kuchta, Wójt Gminy Czernichów p. Adam Kos oraz Komendant Powiatowy OSP p. Dariusz Pylak, który wręczył upominek Komendantowi Gminnemu p. Dariuszowi Nawrockiemu. Bardzo miłym akcentem zaskoczyli nas goście z gminy Czernichów, którzy podarowali upominki naszym władzom. Po wystąpieniach oficjalnych nadszedł czas występów artystycznych. Na scenie zaprezentowała się Kapela Ludowa ,,Łopieńczacy” poczym swoje umiejętności zaprezentowała grupa tańca nowoczesnego ,,MOVE” działająca przy GOK w Łopienniku. Na zakończenie imprezy wystąpił zespół śpiewaczy ,,Polesie” z Borowicy, który to wykonał kilka skocznych utworów na tą okoliczność. W trakcie imprezy goście mogli skosztować znakomitej grochówki przygotowanej przez strażaków z OSP Łopiennik Górny.

Galeria zdjęć


Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Łopienniku

|
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 40 41 42 43 44 45 46 47 5 6 7 8 9

Zawody sportowo-pożarnicze Gminy Łopiennik Górny i Gminy Fajsławice – Olszanka 05.06.2011

|
Zawody strażackie

W zawodach wystartowali strażacy z dwóch Gmin Łopiennik Górny oraz Fajsławice. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Na zawody przybyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Krasnostawskiego p. Janusz Szpak, Komendant Powiatowy Policji p. Sławomir Góźdź, Wójt Gminy Łopiennik Górny p. Jan Kuchta, Wójt Gminy Fajsławice p. Tadeusz Chruściel, Komendant Powiatowy PSP p. Zbigniew Bojarczuk, Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Szadura, Kierownik Posterunku Policji w Łopienniku p. Jacek Kiryczuk, Komendanci Gminni OSP p. Waldemar Dębski, p. Dariusz Nawrocki, Kierownik USC p. Artur Sawa. Wśród najlepszych jednostek OSP znaleźli się

w Gminie Łopiennik Górny: 
1.	OSP Dobryniów
2.	OSP Krzywe
3.	OSP Olszanka
4.	OSP Łopiennik Górny
5.	OSP Łopiennik Dolny
6.	OSP Borowica
7.	OSP Majdan Krzywski
8.	OSP Kolonia Dobryniów
9.	OSP Żulin
w Gminie Fajsławice:
1.	OSP Ksawerówka
2.	OSP Suchodoły
3.	OSP Siedliska Drugie
4.	OSP Fajsławice

Nagrody wręczyli Wójtowie Gmin Łopiennik Górny i Fajsławic p. Jan Kuchta, p. Tadeusz Chruściel oraz Komendant Powiatowy p. Zbigniew Bojarczuk i Komendanci Gminni p. Dariusz Nawrocki, p. Waldemar Dębski.

Galeria zdjęć


Zawody sportowo-pożarnicze Gminy Łopiennik Górny i Gminy Fajsławice – Olszanka 05.06.2011

|
1 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9