XVII Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych w Łopienniku Górnym

|
XVII Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych w Łopienniku Górnym

Do Przeglądu zgłosiło się 6 zespołów z terenu gminy co łącznie dało prawie 150 uczestników. Przegląd miał na celu podtrzymywanie tradycji wspólnego kolędowania, prezentację repertuaru zespołów kolędniczych, kultywowanie tradycji widowisk bożonarodzeniowych, rozwój działalności artystycznej w środowisku gminnym oraz miłe spędzenie czasu przez dzieci i młodzież. Organizatorami imprezy była Biblioteka Publiczna Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku. Oficjalnego otwarcia dokonał Dariusz Zawada – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku, który przywitał wszystkie zespoły oraz przybyłych gości: p. Monikę Zaj – Sekretarz Gminy, p. Agnieszkę Sapko – Skarbnik Gminy, Karola Stęplowskiego – Pracownika Gminy Łopiennik, p. Dorotę Grzesiak – Dyrektor Gimnazjum w Łopienniku, p. Janinę Sachar – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku, ks. Andrzeja Serafińczuka, p. Romana Fornalskiego – Przewodniczącego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łopiennickiej oraz jury w skład którego weszli: p. Beata Zadrąg, p. Jerzy Żuk oraz p. Witold Boruczenko. W trakcie przeglądu wystąpił również zespół młodzieżowy, który zaprezentował najpiękniejsze polskie kolędy. Po prezentacji wszystkich zespołów komisja konkursowa postanowiła przyznać:

I miejsce - Zespół ,,Gwiazdeczki" ze Sz. P. w Łopienniku Dolnym
II miejsce - Uczniowie z Gimnazjum w Łopienniku Górnym
III miejsce - Klub Przedszkolaka ,,Łopisie"
Wyróżnienia:
Uczniowie ze Sz. P. w Żulinie  
Uczniowie ze Sz. P. w Łopienniku Górnym  
Uczniowie ze Sz. P. w Krzywem

Wręczenia nagród i dyplomów dokonała p. Monika Zaj – Sekretarz Gminy Łopiennik. Całość imprezy przebiegała w znakomitej atmosferze. Dziękujemy wszystkim Zespołom, które wzięły udział w tegorocznym Przeglądzie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mogli spotkać się w tak sympatycznym gronie.

Galeria zdjęć