Koło Gminne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Podczas okupacji hitlerowskiej Gmina Łopiennik zapisała chlubną kartę w walce z okupantem. W gminie działały prężnie placówki Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Za tą walkę mieszkańcy gminy zapłacili wysoką cenę. Na wszystkich frontach wojny w oddziałach partyzanckich, podczas pacyfikacji i w obozach zagłady straciło życie 86 mieszkańców gminy. Po zakończeniu wojny byli weterani walk założyli Koło Gminne Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Po zmianach ustrojowych w 1992r. Koło gminne otrzymało nową nazwę jako Koło Gminne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Obecnie Koło liczy 32 członków zwyczajnych i 58 podopiecznych – wdowy po kombatantach. Prezesem Koła jest obecnie Weteran Misji Pokojowych ONZ kpt. W stanie spoczynku Stanisław Bojarski.