VI Przegląd Piosenki Patriotycznej

|
DSC_1352

26 października 2018r. na hali sportowej  odbył się VI Regionalnym Konkursie Piosenki Patriotycznej.
Konkurs oficjalnie otworzyła Dyrektor SP w Łopienniku Nadrzecznym Pani Ewa Janik oraz przywitała przybyłych gości: Pana Artura Sawę – kierownika USC, Panią Monikę Zaj – sekretarz gminy, Panią Wiesława Olech- dyrektor Banku Spółdzielczego o/Łopiennik Nadrzeczny, Panią Longinę Weremko – kierownik GOPS w Łopienniku Górnym, Panią Zofię Dzierga – dyrektor GOK w Głuchowie oraz wszystkich uczestników tegorocznego konkursu i ich opiekunów i instruktorów muzycznych.

Galeria zdjęć


Narodowe Dni Badmintona – Zakopane 2018

|
Badminton (10)

W dniach 10-13 października 2018 roku w Zakopanym odbyły się Narodowe Dni Badmintona organizowane przez Fundację „Narodowy Badminton ” oraz Fundację Bartłomieja Mroza z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz najwyższego szczebla. Imprezę otworzył Prezes Fundacji  pan Marek Krajewski, który przywitał zaproszonych gości oraz przybyłych zawodników i trenerów.

Galeria zdjęć


Smaki Jesieni w Poperczynie 2018

|
Poperczyn (4)

12 października w Poperczynie kolejny raz odbyły się SMAKI JESIENI. W imprezie uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu krasnostawskiego, oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć. Naszą gminę reprezentowali: Grażyna Skrzypa – Dyrektor BPG, Urszula Chemicz- Koordynator Kół Gospodyń Wiejskich,  Koła Gospodyń Wiejskich z Olszanki, Dobryniowa oraz Woli Żulińskiej.

Galeria zdjęć


Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

|
DSC_1026

Dnia 30 września obchodziliśmy w naszej gminie piękne święto Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Jubileusz 60-lecia obchodziło 4 pary oraz jubileusz 50-lecia obchodziło 10 par.

Wśród zaproszonych gości byli: Pan Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski, Pani Agnieszka Sapko – skarbnik gminy, Pani Monika Zaj – sekretarz gminy, Pan Dariusz Zawada – dyrektor GOK, Pani Longina Weremko – kierownik GOPS, Pani Grażyna Skrzypa – dyrektor biblioteki, Natomiast gospodarzem uroczystości był Pan Jan Kuchta –Wójt Gminy którego zastępował Pan Karol Stęplowski a prowadzącym uroczystość był Pan Artur Sawa – kierownik USC.

Galeria zdjęć


109 urodziny Pani Marianny Błaziak

|
109 (1)

Pani Marianna Błaziak z Dobryniów-Kolonia obchodziła 14 września swoje 109 urodziny. Najstarsza mieszkanka w województwie a 8 Polsce urodziła się 14 września 1909 r. dawniej w Łopienniku Ruskim obecnie Łopienniku Dolnym. Córka podoficera armii carskiej wychowana w gronie 9 rodzeństwa, wychowała 4 dzieci, dochowała się 7 wnuków, 15 prawnuków i 8 praprawnucząt.   Przeżyła zabory oraz I i II wojnę światową a następnie trudny okres powojenny. Była siostrą PCK, uczestniczyła w budowie kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Dobryniowie.

Galeria zdjęć