IV Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

|

Ogłoszenie 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną instytucję kultury. Do wzięcia udziału w konkursie w szczególny sposób zachęcamy twórców ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa powiatowe (z terenu województwa lubelskiego) prac konkursowych do Centrum spotkania Kultur w Lublinie w dniach 13 – 17 marca 2023 r. wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2023 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej, a zwycięskie prace będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie otwartej w dniu rozdania nagród.

Regulamin Palma i Pisanka 2023

Karta Palma i Pisanka 2023


Karnawałowy Dzień Kobiet

|
331598207_928494944824875_2591494063806564578_n

18 lutego 2023r w Świetlicy OSP Krzywe został zorganizowany „Karnawałowy Dzień Kobiet’’, w którym uczestniczyli Pracownicy Urzędu Gminy, jednostek  podległych, Radne, Sołtyski, Dyrektorzy i Pracownicy szkół z terenu gminy,  Koła Gospodyń Wiejskich , twórcy ludowi, Członkinie Klubu SENIOR +,  zespoły działające przy GOK. Z zaproszonych gości  przybyli  Pani Poseł RP Teresa Hałas,
Galeria zdjęć


|

E


|

325416582_3399563833705300_5432607826704840846_n