|

piekno_folkloru_2023_plakat-7


Dożynki 2023

|
DSC_0432
15 sierpnia 2023 roku odbyły się Dożynki Gminne w Łopienniku Nadrzecznym.
Na uroczystości dożynkowego świętowania przybyli:
Ks. Sławomir Mazurek Proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja w Łopienniku, Ks. Piotr Jasiński Wikary Parafii pw. Św. Bartłomieja w Łopienniku, Beata Wnuk oraz Ryszard Sysa Starostowie Dożynek, Marcin Romanowski Wiceminister Sprawiedliwości, Ryszard Madziar Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Aktywów Państwowych, Ewa Szałachwiej Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Witold Boruczenko Przewodniczący Rady Powiatu, Wojciech Kister Przewodniczący Rady Gminy, Aspirant Grzegorz Kucharski Kierownik Posterunku Policji w Fajsławicach, Urszula Gontarz Dyrektor Banku Spółdzielczego o/Łopiennik Nadrzeczny, Marek Ilczuk Prezes Stowarzyszenia KSS „”Patron”, Kazimierz Jasina przedstawiciel Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie, Dariusz Sysa Komendant Gminny OSP Łopiennik Górny, Marek Bodak Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Borowicy, Maria Rzemińska Prezes Stowarzyszenia ZERiI, Bogusław Domański Radny Rady Powiatu Krasnystaw, Przedsiębiorstwo Handlowe KRAUTEX, Grzegorz Wlizło METALGROUP, Zbigniew Wojtal Wojtal sp. z o.o., Radni Gminy, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Samorządowych, Sołtysi, Koła Gospodyń Wiejskich, Członkowie Klubu Senior+, Zespoły Śpiewacze, Prezesi Stowarzyszeń, Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP oraz Rolnicy i mieszkańcy gminy.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową w intencji rolników, którą celebrował Proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym. Podczas liturgii został poświęcony chleb i wieńce dożynkowe. Po mszy odbył się barwny korowód dożynkowy prowadzony przez Zespół Śpiewaczy z Woli Babki, w którym znaleźli się Starostowie Dożynek Pani Beata Wnuk oraz Pan Ryszard Sysa, władze, delegacje z wieńcami. W tym roku podziwialiśmy piękne wieńce wykonane przez: Towarzystwo Przyjaciół Borowicy, KGW Dobryniów nad Wieprzem, KGW Łopiennik Dolny, KGW Łopiennik Dolny Kolonia, KGW Majdan Krzywski, KGW Nowiny, KGW Olszanka, KGW Wola Żulińska. Wszystkie delegacje zaprezentowały swoje piękne własnoręcznie wykonane wieńce, które przygotowane zostały z tegorocznych plonów: zbóż, ziół, owoców i kwiatów. Tradycyjnym oberkiem został obtańczony wieniec przez panie w strojach ludowych oraz władze gminy.

Dożynki 2023

|
DSC_1005 tn_IMG_5225 tn_IMG_5220 tn_IMG_5215 tn_IMG_5211 tn_IMG_5205 tn_IMG_5192 tn_IMG_5189 tn_IMG_5182 tn_IMG_5180 tn_DSC_1219 tn_DSC_1216 tn_DSC_1208 tn_DSC_1202 tn_DSC_1175 tn_DSC_1155 tn_DSC_1150 tn_DSC_1140 tn_DSC_1138 tn_DSC_1124 tn_DSC_1123 tn_DSC_1121 tn_DSC_1100 tn_DSC_1073 tn_DSC_1072 tn_DSC_1047 tn_DSC_1016 tn_DSC_0977 tn_DSC_0973 tn_DSC_0967 tn_DSC_0962 tn_DSC_0953 tn_DSC_0940 tn_DSC_0936 tn_DSC_0932 tn_DSC_0931 tn_DSC_0923 tn_DSC_0919 tn_DSC_0898 tn_DSC_0887 tn_DSC_0870 tn_DSC_0859 tn_DSC_0855 tn_DSC_0849 tn_DSC_0826 tn_DSC_0816 tn_DSC_0809 tn_DSC_0808 tn_DSC_0805 tn_DSC_0804 tn_DSC_0801 tn_DSC_0781 tn_DSC_0780 tn_DSC_0777 tn_DSC_0771 tn_DSC_0767 tn_DSC_0764 tn_DSC_0762 tn_DSC_0760 tn_DSC_0755 tn_DSC_0753 tn_DSC_0749 tn_DSC_0742 tn_DSC_0738 tn_DSC_0731 tn_DSC_0724 tn_DSC_0717 tn_DSC_0710 tn_DSC_0703 tn_DSC_0702 tn_DSC_0694 tn_DSC_0692 tn_DSC_0690 tn_DSC_0688 tn_DSC_0651 tn_DSC_0647 tn_DSC_0644 tn_DSC_0615 tn_DSC_0510 tn_DSC_0503 tn_DSC_0502 tn_DSC_0492 tn_DSC_0491 tn_DSC_0489 tn_DSC_0486 tn_DSC_0483 tn_DSC_0481 tn_DSC_0480 tn_DSC_0456 tn_DSC_0454 tn_DSC_0453 tn_93 tn_92 tn_91 tn_90 tn_89 tn_88 tn_87 tn_86 tn_85 tn_84 tn_83 tn_82 tn_81 tn_80 tn_76 tn_75 tn_73 tn_72 tn_71 tn_70 tn_69 tn_68 tn_67 tn_66 tn_65 tn_64 tn_63 tn_62 tn_61 tn_60 tn_53 tn_52 tn_51 tn_50 tn_49 tn_48 tn_47 tn_46 tn_45 tn_44 tn_43 tn_42 tn_41 tn_40 tn_39 tn_38 tn_37 tn_25 tn_24 tn_23 tn_22 tn_21 tn_20 tn_19 tn_18 tn_17 tn_16 tn_15 tn_14 tn_13 tn_12 tn_11 tn_10 tn_9 tn_8 tn_7 tn_6 tn_5 tn_4 tn_3 tn_2 tn_1

Lokalne Ekopraktyki

|

a364e3d4-6c74-4ee7-bb18-82d16c03e720

Konkurs „Lokalne Ekopraktyki” skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne.

Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu. Do zgłoszenia inicjatywy musi być spełniony warunek – w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

szczegółowe informacje regulamin, kata zgłoszenia  -> Lokalne Ekopraktyki – Edukacja Ekologiczna – Portal Gov.pl (www.gov.pl)