Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych

|
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Łopienniku Górnym we współpracy ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum zapraszają każdego roku w styczniu do udziału w Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych
 Celem imprezy jest :

•  Podtrzymywanie tradycji wspólnego kolędowania

•  Prezentacja repertuaru zespołów kolędniczych

•  Kultywowanie tradycji widowisk bożonarodzeniowych

•  Rozwój działalności artystycznej w środowisku gminnym

•  Przygotowanie Przeglądu dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy

W Przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz dorośli.

KATEGORIE:

– KATEGORIA I – Szkoła Podstawowa: kl. I – III

– KATEGORI II – Szkoła Podstawowa kl. IV – VI

– KATEGORIA III – Gimnazjum

– KATEGORIA IV – Dorośli

Zasady uczestnictwa

•  Uczestników zgłaszają szkoły lub zespół zgłasza się sam bezpośrednio u organizatora

•  Czas trwania przedstawienia do 30 minut

•  Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszenia 

Ocena i nagrody

 •  Jury powołane przez organizatorów dokonuje oceny zespołów uczestniczących w Przeglądzie

•  Wyróżnione zespoły otrzymują nagrody i pamiątkowe dyplomy

•  Jury dokonuje wyboru zespołu, który bierze udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Krasnymstawie.


16 sierpnia 2009 roku odbyło się Powiatowe Święto Plonów w Łopienniku Górnym.

|
Dożynki 2009

Organizatorem imprezy był Urząd Gminy w Łopienniku Górnym, Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym oraz Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

W uroczystościach uczestniczyli: Starosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Janusz Szpak, Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk, Senator Pan Lucjan Cichosz, V- Ce Starosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Andrzej Kmicic, Naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Pan Tadeusz Błyskosz, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Nowosadzki.

Przybyli także licznie zgromadzeni goście, którzy podziwiali korowód dożynkowy.

Następnie wszyscy uczestniczyli we mszy świętej poprowadzonej przez Ks. Kanonika Wojciecha Jaroszyńskiego, podczas której zostały poświęcone wieńce dożynkowe z poszczególnych gmin t.j.: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka.

W części oficjalnej głos zabrał Wójt Gminy Łopiennik Górny oraz inni przybyli goście. Następnie zostało przedstawione widowisko obrzędowe, które zaprezentowały zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym.

Po części obrzędowej głos zabrali zaproszeni goście m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk, Senator RP Pan Lucjan Cichosz, Starosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Janusz Szpak. Część artystyczną rozpoczął koncert zespołu „Hetmańscy Sarmaci”, któremu towarzyszyły Wybory Chłopa Roku Powiatu Krasnostawskiego.

Podczas gdy zespoły prezentowały swoje umiejętności na scenie, uczestnicy dożynek mogli podziwiać wystawę twórczości ludowej , spróbować (kupić) produkty spożywcze wykonane domowymi sposobami według staropolskich receptur, skorzystać z porad specjalistów dotyczących upraw i nowinek w przemyśle rolnym. Również dla najmłodszych słuchaczy było wiele atrakcji m.in. dmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa, słodycze.

W dalszej części swój występ zaprezentował klub sportowy AMIKUS działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym oraz zespół „Cygańskie Czary” prowadzony przez Panią Elenę Rutkowską. Dzięki sprzyjającej pogodzie w godzinach wieczornych rozpoczęła się zabawa plenerowa, która trwała do późnych godzin nocnych dnia następnego.


Święto plonów w Łopienniku Górnym

|
Odbywa się zazwyczaj w sierpniu na placu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Łopienniku Górnym. Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Łopiennik Górny, Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym i Biblioteka Publiczna Gminy.

W uroczystościach uczestniczą przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, licznie zaproszeni goście, przedstawiciele firm, instytucji oraz Sołtysi, radni gminy oraz zaproszone na tę okazje zespoły artystyczne.
Uroczystość jest poprzedzona mszą świętą w Kościele lub mszą polową w intencji rolników i jest dziękczynieniem za plony. Następnie odbywa się cześć obrzędowa i oficjalna.
W korowodzie dożynkowym uczestniczą Zespoły ludowe i śpiewacze, Kapele, które działają przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym, przedstawiciele władz, mieszkańcy gminy oraz goście.
Część obrzędową przygotowuje od wielu lat Kapela ludowa „Łopieńczacy” oraz zespół śpiewaczy z Dobryniowa „Sami Swoi”.
Wieńce dożynkowe są prezentowane najczęściej przez delegacje ze wsi Borowica, Dobryniów, Krzywe, Łopiennik Górny, Olszanka i Żulin.
Tradycyjnie też twórca ludowy Pan Jan Zieńkowski pisze na tę okazję utwór, który w sposób czasami satyryczny przedstawia realia polskiego rolniczego życia.
Po części obrzędowej i oficjalnej odbywa się część artystyczna przygotowana dla mieszkańców gminy i przyjezdnych gości. Występom towarzyszą wystawy i kiermasze twórczości ludowej, prezentacja produktów agroturystycznych. Można się spotkać się z pracownikami Lubelskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego z Końskowoli.

W godzinach wieczornych odbywa się zabawa plenerowa do późnych godzin nocnych.

16 sierpnia 2009 po raz pierwszy w historii gminy odbyło się w Łopienniku Górnym Powiatowe Święto Plonów, w którym uczestniczyły delegacje ze wszystkich gmin powiatu krasnostawskiego. więcej…

Delegacja z gminy Łopiennik brała udział 6 września 2009 r. w dożynkach wojewódzkich w Łukowie.

Na terenie gminy tradycyjnie organizowane jest w miejscowości Borowica oraz Żulin parafialne święto plonów. Mieszkańcy tych miejscowości bardzo starannie pielęgnują tradycję i kulturę swojego regionu.


Jan Kowalski

|
Jan Kowalski

Od 2000 roku zaczął zbierać różne materiały archiwalne i interesować się historią naszej miejscowości i Gminy. Jego pasją są zabytkowe motocykle, Pan Jan odrestaurował ich 13 m.in.: Junak z 1961 r., WFM z 1964r., SHL, Jawa, K750, Komar. Dzięki panu Janowi zostało również odnalezionych wiele miejsc pochówków żołnierzy z okresu I i II Wojny Światowej.

1   2

Lucyna Mazurek

|
l_mazurek  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15