Zajęcia plastyczne – 17.03.2011

|

,,Z Kulturą i o Kulturze”

|

15 marca 2011 roku w GOK w Łopienniku odbyło się I w historii spotkanie mające na celu omówienie współpracy i rozwoju Ośrodków Kultury z naszego powiatu. Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym oraz Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw PLUS”. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy placówek kultury oraz osoby blisko z nimi związane, a byli to: Andrzej Leńczuk – Prezes Zarządu Gloria Vitae, Pracownik Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Dorota Sawa-Niećko – Prezes Zarządu LGD ,,Krasnystaw PLUS”, Tadeusz Kiciński – Pracownik Wydziału Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki, Jan Adam Sawa – Radny Powiatu Krasnystaw, Aneta Jeleń – Koordynator projektów Lokalnej Grupy Działania ,,Krasnystaw PLUS”, Dorota Rybczyńska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej, Magdalena Adamczuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siennicy Różanej, Andrzej Kosz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie, Anna Podgórska – Dyrektor Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce, Feliksa Gorzkowska – Przedstawiciel Urzędu Gminy Fajsławice, Małgorzata Prus – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie, Anna Frąc-Pitwała – GSK w Gorzkowie, Teresa Stasiuk – GBP w Kraśniczynie, Maria Nucińska – Dyrektor GBP w Fajsławicach, Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik Górny, Ewa Ruszniak – Kierownik GBP w Łopienniku, Marek Bodak – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Borowicy, Roman Fornalski – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Łopiennika oraz Dariusz Zawada – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku. Zgromadzonych Gości powitali wójt gminy Łopiennik – Jan Kuchta, Prezes LGD – Dorota Sawa-Niećko oraz kierownik GOK – Dariusz Zawada. Następnie swój głos zabrał pan Andrzej Leńczuk, który zapoznał zgromadzonych gości z możliwościami dofinansowania działalności w sferze kultury ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, aktualnymi przepisami prawnymi, oraz aktualną propozycją składania projektów na pozyskanie dofinansowania na działalność kulturalną. W dalszej części zebrania pani Aneta Jeleń przedstawiła w jaki sposób Ośrodki kultury mogą realizować ,,małe projekty”, dzięki którym można zdobywać fundusze na organizację imprez oraz potrzebnego wyposażenia. Po krótkiej przerwie zgromadzeni goście przeszli do dyskusji na temat wspólnych kierunków działania oraz próby stworzenia wspólnego kalendarza imprez. Całość spotkania, którą prowadził pan Dariusz Zawada zakończyła się opracowaniem oferty placówek z powiatu krasnostawskiego oraz stworzeniu wizji nowych kierunków w organizacji imprez. Została również ustalona data kolejnego zebrania przedstawicieli kultury. Dzięki właśnie takim spotkaniom możemy zrobić coś więcej dla naszej gminy i powiatu, wymienić się doświadczeniami i wspierać się nawzajem. Mamy nadzieję, że to początek współpracy między naszymi placówkami.


Zajęcia plastyczne – 10.03.2011

|

ŚWIĘTO KOBIET organizowane przez ZERiI

|

8 marca 2011 roku Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z Naszej Gminy zorganizował spotkanie z okazji Święta Kobiet. Na wspólnej zabawie spotkało się ok. 50 osób. Bawili się i tańczyli przy muzyce, którą wykonywała dla nich znana wszystkim w naszej gminie Kapela ,,Łopieńczacy”. Impreza przebiegła w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Możemy brać przykład z naszych Emerytów, którzy mimo swoich lat są nadal młodzi duchem i potrafią się świetnie bawić.


Święto Kobiet

|

W niedzielę 6 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku odbyło się spotkanie z okazji święta kobiet. Na imprezę przybyli przedstawiciele władz samorządowych Wójt p. Jan Kuchta z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Szadura z małżonką, Prezes LGD Krasnystaw p. Dorota Sawa – Niećko, Dyrektor BS Krasnystaw o/Łopiennik Nadrzeczny p. Wiesława Olech, Przewodniczący Komisji Kultury p. Witold Boruczenko z małżonką, kierownicy jednostek: p. Monika Zaj kierownik Biura Obsługi Szkół, p. Longina Weremko kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Ewa Ruszniak kierownik Biblioteki Publicznej, p. Magda Sudak przedstawiciel ODR, p. Danuta Marciniak Prezes GS, Prezes UKS ,,AMICUS” p. Renata Sawa, oraz radne, sołtyski, instruktorzy, koła gospodyń, zespoły. Impreza rozpoczęła się od powitania przybyłych gości i złożenia życzeń paniom przez kierownika Gminnego Ośrodka Kultury. Kolejne życzenia padły z ust Wójta p. Jana Kuchty oraz Przewodniczącego komisji Kultury p. Witolda Boruczenko.
Po oficjalnych wystąpieniach przedstawiciele władz rozdali wszystkim paniom drobne upominki, które wykonały specjalnie na tą okazję dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne. Imprezę prowadziła p. Weronika Banak instruktor Gminnego Ośrodka Kultury.
Część artystyczną rozpoczęła tradycyjnie kapela Łopieńczacy, a następnie zaprezentowały się kolejne zespoły: ,,RETRO”, ,,POLESIE” z Borowicy oraz zespół ,,KOMPAS”.
Znakomicie przygotowane zespoły swoim repertuarem podgrzewały atmosferę gdzie każdy mógł wybrać coś dla siebie, nie brakowało humoru i dobrej zabawy.