Festyn Żniwny

|
Festyn Żniwny

14 sierpnia 2011 roku w Łopienniku Górnym odbył się Festyn Żniwny, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy oraz Bibliotekę Publiczną. Uroczystość rozpoczęła się mszą dziękczynną, którą sprawował ks. Adam Brzyski – Proboszcz parafii p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku, było to podziękowanie za zebrane plony. Następnie rozpoczęła się część oficjalna obrzędowa, w której udział wzięły zaproszone władze: Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Janusz Szpak – Starosta Powiatu Krasnostawskiego, Edmund Staszczyk – Dyrektor Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego, Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik, Jacek Lis – Wójt Gminy Żółkiewka, Andrzej Szadura – Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Góźdź – Komendant Powiatowy Policji, Jan Adam Sawa – Radny Rady Powiatu Krasnystaw, Dorota Sawa-Niećko – Prezes LGD Krasnystaw ,,PLUS”, Monika Zaj – Sekretarz Gminy Łopiennik, Agnieszka Sapko – Skarbnik Gminy Łopiennik, Artur Sawa – Kierownik USC, Karol Stęplowski – Doradca Gminy, Wiesława Olech – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łopienniku, Danuta Marciniak – Prezes Gminnej Spółdzielni, Dariusz Nawrocki – Komendant Gminny OSP w Łopienniku, Tadeusz Kiciński – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego Krasnystaw, Janina Sachar – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku, Ks. Adam Brzyski – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku, Ks. Andrzej Andruszak – Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku, Stanisław Miciuła – Organista, Mirosław Szewczyk – Nadleśnictwo, Media – ,,ECHO” Krasnegostawu, Przedstawiciele LODR Imprezę prowadził p. Tadeusz Kiciński, zaś przybyłych gości powitał Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury p. Dariusz Zawada. Początek obrzędowy, rozpoczął się oberkiem, który wykonali p. Jan Kuchta – Wójt Gminy z p. Dorotą Sawa-Niećko, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie odbył się tradycyjny korowód z wieńcami ze wsi Borowica, Dobryniów, Wola Żulińska, Krzywe, wraz ze starostami, którymi w tym roku byli: Pani Anna Sysa – zamieszkała wraz z małżonkiem w miejscowości Łopiennik Nadrzeczny. Prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 30ha. Uprawiają rzepak, zboże oraz buraki. Mają trzech dorosłych synów. Oraz Pan Tadeusz Pawelec wraz z małżonką prowadzą od lat 40 ha w pełni zmodernizowane gospodarstwo we wsi Majdan Krzywski. Mają dwoje dzieci w wieku 23 i 18 lat. Pan Tadeusz zajmuje się głównie uprawą zbóż. Stara się ciągle wyposażać swoje gospodarstwo w nowy sprzęt. Pozyskuje środki unijne, które przeznacza na zakup nowoczesnego sprzętu. To właśnie oni przekazali chleb dożynkowy zaproszonym władzom. Po części obrzędowej głos zabrali p. Jan Kuchta, Janusz Szpak, Krzysztof Grabczuk, którzy dziękowali rolnikom za ich trud i pracę. Następnie odbyła się część artystyczna, którą rozpoczęli artyści z Krakowa. Przygotowali oni scenkę teatralną dla dzieci. Około godziny 16 rozpoczęła się część artystyczna, w której wystąpiły m. in: ,,Smarkule z Dubienki”, ,,Polesie z Borowicy”, zespół ,,Retro”, ,,Sami Swoi” z Dobryniowa, Kapela ,,Łopieńczacy”, Kapela ,,Lubartowiacy” z Lubartowa – zwycięzcy I Festiwalu Ludowego w Łopienniku. Podczas występów artystycznych komisja konkursowa wybrała najpiękniejszy wieniec, który w tym roku wykonali mieszkańcy wsi Dobryniów. Po ogłoszeniu wyników konkursu już po raz kolejny mieliśmy zaszczyt gościć profesjonalny zespół tańca baletowego ,,Feeriya” i ,,Lilleya” z Łucka. Instruktorem obu grup tanecznych jest Pani Alina Panasewicz. I tym razem zespół wywołał wielki entuzjazm wśród publiczności, która po każdym ich wyjściu na scenę nagradzała ich gromkimi brawami. Po wszystkich występach przyszedł czas na występ gwiazdy wieczoru czyli kabaret ,,Grzdyl” i ,,Statyf”, który swoją energią zachęcił publiczność do opuszczenia miejsc siedzących i przybycia pod scenę. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna z udziałem zespołu ,,Hayer” z Hrubieszowa, która trwała do późnych godzin wieczornych. Na Festynie odbyły się równie zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej, gdzie zwycięzcami zostali: I miejsce – Krzysztof Chomczyński, II miejsce – Adam Pilipczuk, III miejsce – Andrzej Przebirowski oraz zawody w żonglerce, w których zwyciężyli: I miejsce – Michał Kasprzak, II miejsce – Jakub Fornal, III miejsce – Łukasz Chomczyński. Imprezie towarzyszyły wystawy twórców ludowych, kół gospodyń wiejskich. Można było zasiąść w samochodach firmy SKODA oraz obejrzeć wiele innych ciekawych wystaw. Mimo wielu obaw pogoda tego dnia nam dopisała.

Galeria zdjęć