Festiwal Ludowy „Z KULTURĄ I O KULTURZE”

|
Festiwal Ludowy "Z KULTURĄ I O KULTURZE"

10 lipca 2011 roku w Łopienniku Górnym odbył się I Festiwal Ludowy „Z KULTURĄ I O KULTURZE”. W festiwalu uczestniczyli zaproszeni goście: Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik, Andrzej Szadura – Przewodniczący Rady Gminy, Wiesława Olech – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łopienniku, Dorota Sawa-Niećko – Prezes LGD Krasnystaw ,,PLUS”, Artur Sawa – Kierownik USC, Witold Boruczenko – Przewodniczący Komisji Kultury w Łopienniku, Dorota Grzesiak – Dyrektor Gimnazjum w Łopienniku, Magdalena Sudak – Pracownik ODR, Dariusz Nawrocki – Komendant OSP w Łopienniku, Roman Fornalski – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Łopiennika, Jacek Lis – Wójt Gminy Żółkiewka, Magdalena Adamczuk – Dyrektor GOK w Siennicy Różanej, Anna Podgórska – Dyrektor GOK w Żółkiewce, Barbara Lachowska – Dyrektor GOK w Gorzkowie. Zespoły i kapele I-go Festiwalu oceniało Jury w składzie: Monika Kalińska – Główny Instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Mieczysław Pawelec – znany muzyk z terenu Gminy Łopiennik oraz Tadeusz Kiciński – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Festiwal rozpoczął się powitaniem zgromadzonych gości, wykonawców oraz słuchaczy przez pana Dariusza Zawadę – Kierownika GOK w Łopienniku, po czym oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonał Wójt Gminy Łopiennik. Miłym zaskoczeniem było wręczenie drobnych upominków i podziękowań od zespołu ,,Wołyńskie Wzory” z Łucka dla Wójta Gminy Łopiennik oraz Kierownika GOK. Dalszą część imprezy prowadziła pani Mariola Sysa, która już po raz kolejny z wdziękiem i humorem prezentowała wykonawców. Część konkursowa składał się z trzech kategorii w których znajdowały się następujące zespoły:
ZESPOŁY ŚPIEWACZE: „Melodia” z Siennicy Nadolnej, „Sami Swoi” z Dobryniowa,
„Poleska Nuta” z Kołaczy, „Retro” z Łopiennika, Zespół „Siedliszczanki”
z Fajsławic, „Wołyńskie Wzory” z Łucka, „Polesie” z Borowicy, „Babeczki”
z Zawitały, Zespół Chóralny Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce,
Zespół „Radość” z Liszna

KAPELE LUDOWE: Kapela ,,Sami Swoi” z Rejowca, Kapela ,,Łopieńczacy” z Łopiennika,
Kapela ,,Cukrowniacy” z Siennicy Nadolnej, Kapela ,,Lubartowiacy” z Lubartowa,
Kapela ,,Małe Mazowsze” z Zawitały, Kapela ,,Siedliszczaki” z Fajsławic, Kapela
,,Siennica” z Siennicy Różanej

ZESPOŁY DZIECIĘCE/MŁODZIEŻOWE: Młodzieżowa Grupa Śpiewacza z Zawitały,
Ludowy Zespół Wokalny z Gorzkowa
 
W przerwie między występami konkursowymi swoje umiejętności zaprezentowały dziewczyny z zespołu tańca nowoczesnego ,,MOVE” działającego przy GOK w Łopienniku, który prowadzi pani Sabina Englot. Na festiwalu odbywały się również wystawy twórczości ludowej, wystawa białej broni, istniała możliwość konsultacji z przedstawicielką firmy AVON. Każda osoba, która przybyła na festiwal mogła skosztować pysznej grochówki, którą przygotowała miejscowa straż. Po wszystkich prezentacjach Jury udało się na obrady, a w tym czasie na hali sportowej rozpoczęły występy pozakonkursowe przy których odbyły się tańce. Następnie przyszedł czas na ogłoszenie wyników przez Jury. Po wysłuchaniu wszystkich podmiotów wykonawczych Jury postanowiło przyznać nagrody w kategorii:
I. ZESPOŁY ŚPIEWACZE

  1. Miejsce dla zespołu ,,Wołyńskie Wzory” z Łucka
  2. Miejsce dla zespołu ,,Babeczki” z Zawitały
  3. Miejsce dla zespołu ,,Siedliszczanki” z Fajsławic

II. KAPELE LUDOWE

  1. Miejsce dla kapeli ,,Lubartowiacy” z Lubartowa
  2. Miejsce dla kapeli ,,Siennica” z Siennicy Różanej
  3. Miejsce dla kapeli ,,Siedliszczaki” z Fajsławic

Jury zauważa dobrą prezentację muzyczną zespołu ,,Małe Mazowsze” z Zawitały
III. ZESPOŁY DZIECIĘCE

  1. Miejsce dla Młodzieżowej Grupy Śpiewaczej z Zawitały
  2. Miejsce dla Ludowego Zespołu Wokalnego z Gorzkowa

Jury zauważa duże walory wokalne Wioletty Polichy.
 
Wręczenia nagród oraz dyplomów dokonali Dorota Sawa-Niećko – Prezes LGD Krasnystaw PLUS oraz Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik. I tak w miłej i sympatycznej atmosferze zakończył się I Festiwal Ludowy ,,Z KULTURĄ I O KULTURZE”, który mamy nadzieję kontynuować w kolejnych latach i który będzie przyciągał tak wspaniałe zespoły i kapele.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji I Festiwalu Ludowego, sponsorom: Wójtowi Gminy Łopiennik oraz LGD Krasnystaw PLUS oraz paniom Ewie, Mirosławie i Wioli z Biblioteki Publicznej w Łopienniku, paniom Alicji, Bożence, Eli, Marysi z KGW w Dobryniowie, Strażakom z OSP w Łopienniku, paniom Beacie Kmieć i Annie Zawadzie, panom Adamowi Pilipczukowi, Krzysztofowi Kondrackiemu, Rafałowi Korzeniowskiemu, państwu Danucie i Andre Iwanek.

Galeria zdjęć