Obchody „Święta morza” w Czernichowie

|
Obchody "Święta morza" w Czernichowie

W dniach 2-3 lipca odbyła się rewizyta przedstawicieli OSP oraz Urzędu gminy Łopiennik Górny. W skład delegacji, która udała się na zaproszenie gminy Czernichów weszli: Wójt Gminy Łopiennik – Jan Kuchta, Kierownik GOK – Dariusz Zawada, Kierownik USC – Artur Sawa, Komendant Gminny OSP – Dariusz Nawrocki, Przewodniczący Komisji Kultury – Witold Boruczenko, Radny Gminy – Ryszard Stoczkowski oraz Strażak OSP – Stanisław Sawa. W/w delegację zaproszono na imprezę ,,Obchody święta morza”, która odbyły się w zaprzyjaźnionej gminie Czernichów. Delegacja uczestniczyła w korowodzie z pod Centrum Kultury na plac plenerowy, gdzie odbywały się uroczystości. Część oficjalną rozpoczął wójt gminy Czernichów witając delegacje z Austrii, Węgier oraz Polski, które przybyły na tę uroczystość. Następnie Prezes ligi Morskiej Pan Edward Szpoczek przeczytał list przekazany przez Prezydenta RP do uczestników obchodów. Dziękuję on w nim za kultywowanie tematyki morskiej, przypomina o wielopokoleniowej, nierozerwalnej więzi Polski z morzem i zachęca nas do dalszego zamanifestowania w ten sposób do przywiązania do Ojczyzny i do polskości. Swój głos zabrał również Wójt Gminy Łopiennik, który podziękował miejscowym władzom za zaproszenie przekazując miejscowemu Wójtowi pamiątkowy puchar. Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne, gdzie miały możliwość zaprezentować się różne zespoły. Panowała znakomita atmosfera. Istniała możliwość nauki tańca węgierskiego, którą prowadzili goście z Węgier. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jesteśmy pod wrażeniem tak dobrze zorganizowanej imprezy. Wielkie słowa uznania należą się miejscowemu Wójtowi oraz przedstawicielom OSP z Czernichowa, którzy wykazali się wielką gościnnością tworząc znakomitą atmosferę. Dziękujemy za miłe przyjęcie naszej delegacji. Dzięki tej wizycie można było wymienić doświadczenie w różnych dziedzinach, nawiązać kontakty międzynarodowe oraz spotkać wielu ciekawych ludzi. Mamy nadzieję, że współpraca naszych gmin będzie się rozwijać z korzyścią dla obu stron.

Galeria zdjęć