Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego (II tura)

|
Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

18 czerwca 2011 odbyła się druga tura Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Tak jak za pierwszym razem na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Krasnostawskiego p. Janusz Szpak, Wójt Gminy Łopiennik Górny p. Jan Kuchta, Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Szadura, Kierownik USC p. Artur Sawa, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury p. Dariusz Zawada, Sekretarz Gminy p. Monika Zaj, Skarbnik Gminy p. Agnieszka Sapko, Doradca p. Karol Stęplowski, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku Adam Brzyski. Cała uroczystość przebiegła w podobny sposób jak ta z 4 czerwca. Jubileusz swoim wystąpieniem rozpoczął p. Artur Sawa – Kierownik USC w Łopienniku, po czym życzenia i gratulacje złożyli przybyli goście. Następnie odbyło się wręczanie odznaczeń i listów gratulacyjnych. Jubilaci byli bardzo wzruszeni oraz wdzięczni, że władze Gminne o nich pamiętają. Następnie wzniesiono toast za wszystkie pary, a kapela ,,Łopieńczacy” odśpiewała głośne sto lat po czym rozpoczęły się występy artystyczne, które przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku. Na zakończenie przy skocznych kawałkach granych przez naszą kapelę wielu Jubilatów mimo wieku zaprezentowało swoje umiejętności na parkiecie. Życzymy naszym Jubilatom jeszcze wielu lat wspólnego życia oraz dużo zdrowia i siły.
Lista osób odznaczonych osób na Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego:

 1. Toczony Roman i Stanisława
 2. Janik Kazimierz i Danuta
 3. Olech Czesław i Zofia
 4. Pawelec Bronisław i Władysława
 5. Pawelec Józef i Danuta
 6. Przebirowski Stanisław i Eugenia
 7. Pudło Stanisław i Marianna
 8. Pylak Jan i Janina
 9. Rogowski Marian i Janina
 10. Rogowski Stefan i Stefania
 11. Sapko Jan i Stanisława
 12. Sapko Zdzisław i Genowefa
 13. Sawa Dionizy i Krystyna
 14. Sawa Jan i Czesława
 15. Sawa Stanisław i Janina
 16. Sawa Stanisław i Kazimiera
 17. Sawa Stanisław i Zofia
 18. Stefańczyk Tadeusz i Stanisława
 19. Sulima Wiktor i Krystyna
 20. Sysa Józef i Marianna
 21. Szuba Jan i Janina
 22. Szymaniak Józef i Helena
 23. Szymaszek Marian i Zofia
 24. Szymaszek Stanisław i Adolfa
 25. Śmigasiewicz Zdzisław i Stanisława
 26. Tomczyk Franciszek i Danuta
 27. Tymicki Jan i Halina
 28. Wdowicz Bolesław i Marianna
 29. Weremko Józef i Zofia
 30. Wojtiuk Czesław i Wanda
 31. Zalewa Franciszek i Stefania
 32. Żarski Henryk i Henryka
 33. Żurek Marian i Bronisława

Galeria zdjęć