Odwiedziny wschodnich sąsiadów – Łuck maj 2011

|
Łuck

W dniach 13-14 maja 2011 roku dzięki zaproszeniu pani Dyrektor ze Szkoły Nr 11 w Łucku delegacja z Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku miała zaszczyt uczestniczyć w koncercie przygotowanym przez nauczycieli i wychowanków tamtejszej Szkoły z okazji Dnia Matki. Delegacja z Łopiennika została oficjalnie powitana przez organizatorów. Niesamowicie przygotowana część artystyczna, która była dopracowana w najmniejszych szczegółach wywarła duże wrażenie na uczestnikach tego wyjazdu. Na zakończenie Dyrektor Szkoły podziękowała swoim wychowankom za piękny występ oraz delegacji z Polski za przybycie. Poprosiła również o zabranie głosu Kierownika GOK pana Dariusza Zawadę, który w imieniu delegacji podziękował za zaproszenie oraz uczestnictwo w zorganizowanym koncercie. Po występie Gospodarze zaprosili nas na uroczysty obiad podczas którego mogliśmy się wymienić wrażeniami i doświadczeniami w podobnego typu przedsięwzięciach. Bardzo miłym zaskoczeniem była obecność na obiedzie tamtejszego Kuratora Oświaty, byłego dyrektora Szkoły Nr 11. Drugiego dnia pani Dyrektor wraz z Gronem Pedagogicznym oprowadziła nas po klasach i salach treningowych oraz pokazała prace plastyczne, które wykonują ich podopieczni na zajęciach.

Zdjęcia z delegacji