Niedziela Palmowa w Łopienniku

|

17 kwietnia 2011 roku został rozstrzygnięty konkurs na ,,NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”. W tym roku konkurs przebiegł w trochę innym porządku. O godzinie 11.00 uczestnicy konkursu zgromadzili się w Gminnym Ośrodku Kultury skąd zabrali wcześniej przyniesione palmy i w barwnym korowodzie przemaszerowali do kościoła Parafialnego pw. św. Bartłomieja. Przed kościołem powitał zgromadzone dzieci i ich opiekunów ksiądz proboszcz Adam Brzyski oraz wikariusz Andrzej Andruszak. Zgromadzeni parafianie podziwiali wykonane przez dzieci palmy. Po uroczystej mszy świętej uczestnicy wraz z opiekunami powrócili do GOK gdzie czekał na nich słodki poczęstunek. Po chwili odpoczynku Kierownik GOK odczytał wyniki konkursu oraz wręczył nagrody i wyróżnienia.
W tym roku do konkursu wpłynęły 22 palmy. Oceniane był w dwóch kategoriach, a mianowicie kategoria pierwsza klasy ,,0″-III oraz kategoria druga klasy IV-VI. Do konkursu została również zgłoszona jedna palma wykonana przez indywidualnego uczestnika. Mimo, że w regulaminie konkursu brać udział mogły tylko prace grupowe, komisja postanowiła wyjątkowo wręczyć nagrodę również indywidualnemu uczestnikowi. Komisja konkursowa w składzie: Joanna Szumilak, Wioleta Turek, Mirosława Socha oraz Dariusz Zawada postanowiła przyznać nagrody:
w kategorii ,,0″-III
I. Szkoła Podstawowa w Krzywem kl. II-III
II. Szkoła Podstawowa w Łopienniku Górnym kl. I
III. Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym kl. II
Szkoła Podstawowa w Żulinie kl. III

w kategorii IV-VI
I. Szkoła Podstawowa w Żulinie kl. IV
Szkoła Podstawowa w Łopienniku Górnym kl. IV
II. Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym kl. VI
III. Szkoła Podstawowa w Krzywem kl. IV

Wyróżnienia:
Szkoła Podstawowa w Krzywem kl. ,,0″-I
Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym kl. V
Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym kl. I

2 wyróżnienia specjalne Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury
Klasie VI ze Sz. P. w Łopienniku Górnym
Klasie IV ze Sz. P. w Łopienniku Dolnym

Za udział:
Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym kl. III
Szkoła Podstawowa w Żulinie kl. II
Szkoła Podstawowa w Żulinie kl. V
Szkoła Podstawowa w Żulinie kl. IV
Szkoła Podstawowa w Krzywem kl. V
Szkoła Podstawowa w Łopienniku Górnym kl. I
Szkoła Podstawowa w Łopienniku Górnym kl. II
Szkoła Podstawowa w Łopienniku Górnym kl. II

Nagroda indywidualna – Przemysław Sysa Szkoła Podstawowa w Łopienniku Górnym kl. V

Jesteśmy bardzo dumni, że dzieci z naszej gminy podtrzymują tą piękną tradycję wykonywania palm. Mimo wolnej niedzieli, którą mogły spędzić w inny sposób dzieci jednak wybrały uczestnictwo w naszym przedsięwzięciu. Szczególne podziękowania należą się również rodzicom i nauczycielom, którzy nadzorowali w przygotowaniu tych pięknych palm oraz w niedzielę palmową sprawowali opiekę nad dziećmi podczas korowodu i uczestnictwa na mszy świętej. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Liczymy, że w przyszłoroczny konkurs będzie się cieszył równie dużym zainteresowaniem.