Pokój niesie ludziom wszem…

|

11 stycznia 2011 roku odbył się kolejny już ,,XVI Przegląd Zespołów Kolędniczych”. Po raz pierwszy przegląd odbył się na hali sportowej, a nie jak do tej pory na korytarzu Szkoły Podstawowej. W imprezie uczestniczyli zaproszeni goście t.j. : Marek Śniosek – sekretarz gminy, Witold Boruczenko – członek Rady Gminy, Dorota Grzesiak – dyrektor Gimnazjum Publicznego w Łopienniku Górnym, Janina Sachar – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku Górnym, Beata Wolanin – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym, proboszcz Parafii p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku, których powitał p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym pan Dariusz Zawada. W przeglądzie udział wzięły zespoły ze: Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym, Szkoły Podstawowej w Żulinie – ks. Andrzej Sarafińczuk, Szkoły Podstawowej w Krzywem, Szkoły Podstawowej w Łopienniku Górnym (grupa przedszkolna oraz zespół z klas III-VI) Gimnazjum w Łopienniku Górnym. Zespoły kolędnicze oceniało trzy-osobowe jury w składzie: Jerzy Żuk – instruktor muzyczny zespołu ,,Retro” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku, Elżbieta Skrajnowska – członek komisji kultury przy Radzie Gminy, Elżbieta Patyk – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. Celem przeglądu jest podtrzymywanie tradycji Bożonarodzeniowych naszej gminy. Czas trwania występu nie mógł przekraczać 15 minut. Po zaprezentowaniu się wszystkich grup jury udało się na krótkie obrady, na których podjęli następujący werdykt: Laureatami przeglądu zostały zespoły ,,Kolędniczek” ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym oraz zespół z Gimnazjum w Łopienniku Górnym. Pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy.

Galeria zdjęć