II Regionalne Spotkanie Twórców Ludowych oraz 30-lecie GOK Łopiennik

|
DSC_0161

25 maja 2024 roku w Łopienniku Nadrzecznym odbyło się II Regionalne Spotkanie Twórców Ludowych oraz Jubileusz 30-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym. Organizatorami wydarzenia byli Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym, Klub Twórców Ludowych działający przy KDK w Krasnymstawie oraz Krasnostawski Dom Kultury.

Galeria zdęć

Spotkanie rozpoczęło występem Dziecięcego Zespołu Tanecznego „Młyn”. Następnie prowadzący imprezę czyli pani Marta Dolepska oraz pan Dariusz Zawada przywitali przybyłych gości.

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich panią Ewę Szałachwiej, Proboszcza Parafii p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym ks. Sławomira Mazurka, Wikariusza Parafii pw. św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym ks. Piotra Jasińskiego, Dyrektora Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych powiatu lubelskiego pana Ryszarda Golca , Wicestarostę powiatu Krasnostawskiego pana Marka Nowosadzkiego, Radnego Powiatowego pana Witolda Boruczenko, Wójta Gminy Łopiennik Górny pana Artura Sawę, Przewodniczącego Rady Gminy pana Tomasza Żołyniaka, Przewodniczącą Komisji Kultury panią Annę Bobruś, Wicewójta Gminy Łopiennik Górny pana Karola Stęplowskiego, Sekretarz Gminy panią Monikę Zaj, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym Panią Elżbietę Sawę, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żulinie panią Ewę Fyk, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy panią Grażynę Skrzypę wraz z pracownikami, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej panią Dorotę Szewczyk, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego panią Agnieszkę Wójtowicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Martę Woźniak, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łopienniku Nadrzecznym panią Urszulę Gontarz, Przedstawiciela Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS, pana Marka Bodaka Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Borowicy, Pana Damiana Kozyrskiego Krasnostawski Dom Kultury, Panią Zofię Woś Ośrodek Kultury w Brzózie Królewskiej wraz Zespołem Brzozoki,

Panią Agnieszkę Herdę  Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie,

Panią Ewelinę Mazur-Kluch Gminny Ośrodek Kultury Fajsławice, Panią Ewę Sienkiewicz –Karwacką Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu, panią Annę Czarnecką Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, pana Tadeusza Kicińskiego – były Dyrektor KDK oraz były pracownik wydziału oświaty, panią Beatę Wolanin – byłą dyrektor PSP w Łopienniku Dolnym, byli Dyrektorzy GOK Łopiennik pani Krystyna Malec oraz Eugeniusz Sieńczyk,

instruktorów GOK Łopiennik oraz Twórcy Ludowi, Dziecięcy Zespół Taneczny Młyn, Zespół Śpiewaczy „Z Woli Babki”,  Zespół Śpiewaczy Polesie z Borowicy, Zespół Brzozoki z Brzózy Królewskiej, Towarzystwo Przyjaciół Borowicy, Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie naszej Gminy z miejscowości: Krzywe, Majdan Krzywski, Nowiny, Olszanka, Łopiennik Górny, Łopiennik Dolny-Kolonia, Łopiennik Dolny, Dobryniów, Wola Żulińska,

Mieszkańców i wszystkich gości, którzy zechcieli odwiedzić naszą imprezę

Następnie pani Marta Dolepska odczytała informacje o Klubie Twórców Ludowych KDK natomiast historię Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym zaprezentował pan Kamil Zawada po których minutą ciszy została uczczona pamięć o nieżyjących osobach związanych z kulturą.

Kolejnym Punktem programu było uhonorowanie  Dyplomami Uznania od Wojewody Twórców Ludowych oraz Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury. Wyróżnieni zostali: pani Jolanta Czwalik, pani Anna Krzyżanowska, pan Henryk Wróbel, pani Danuta Perestaj, pan Edward Pikuła, Marta Dolepska, pani Joanna Szumilak, pani Dorota Maciejewska, pan Adam Pilipczuk, pani Wioleta Kula, pani Weronika Czaban, pan Jerzy Żuk, pan Tadeusz Kubacki. Dyplomy Wręczali Wicestarosta Powiatu Krasnostawskiego Marek Nowosadzki oraz Wójt Gminy Łopiennik Górny Artur Sawa.

Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymali: pani Kazimiera JASIŃSKA, pani Władysława JABŁOŃSKA, pan Jan Zieńkowski, pani Bronisława Żuk, pani Małgorzata Bandosz. Dyplomy wręczali Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Ewa Szałachwiej oraz Wójt Gminy Łopiennik Górny Artur Sawa.

Dyplom Uznania od Starosty lubelskiego otrzymała pani Elżbieta Janiak, który wręczył pan Ryszard Golec Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Dyplomy Uznania od starosty  krasnostawskiego zostały przyznane: pani Sylwia Czapla, pani Gertrudzie Zamajtys, pani Helenie Popławskiej, pani Janinie Wesołowskiej

pani Marzenie Pliszczyńskiej, pani Marcie Korowaj

Wręczyli je Wicestatosta Krasnostawski Marek Nowosadzki oraz Radny Powiatu Witold Boruczenko.

Dyplomy otrzymali również twórcy ludowi, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Następnie głos zabrali przybyli goście, którzy dziękowali Twórcom Ludowym za ich prace twórczą oraz na ręce dyrektora GOK składali życzenia z okazji Jubileuszu30-lecia. Swój wiersz zaprezentował również pan Jan Zieńkowski.

Również GOK chcąc podziękować osobom współpracującym przygotował podziękowania i pamiątkowe statuetki.

W przerwach między przemówieniami prezentowały się obecne na wydarzeniu zespoły ludowe. Po części oficjalnej uczestnicy mogli podziwiać wystawy prac twórców ludowych oraz smakować pysznych potraw regionalnych przygotowanych przez KGW i twórców ludowych.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji tego wydarzenia: KGW Majdan Krzywski, KGW Nowiny, KGW „Krzywianki”, KGW Łopiennik Dolny, KGW Łopiennik Dolny Kolonia, KGW Wola Żulińska, KGW „Dobryniów nad Wieprzem”, KGW Olszanka, twórcom ludowym, Zespołom „Młyn”, Polesie z Borowicy, Z Woli Babki, Brzozoki z Brzózy Królewskiej, panu Witoldowi Boruczenko, pracownikom UG, panu Kamilowi Zawadzie, Zespołowi Fajny Band oraz wolontariuszom.

Dziękujemy wszystkim za obecność i do zobaczenia za rok.