Regionalny Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej

|
Przegląd jest imprezą muzyczną o zasięgu regionalnym, adresowaną do zespołów wokalnych, solistów, chórów, scholii działających przy parafiach, domach kultury, szkołach.
Karta zgłoszeniowa Przegląd Piesni i Piosenki Religijnej
Regulamin Przeglądu Piesni i Piosenki Religijnej

Celem imprezy jest popularyzacja pieśni i piosenki religijnej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, umożliwienie prezentacji dorobku artystycznego, promocja wykonawców oraz wymiana doświadczeń, konfrontacja dokonań artystycznych i integracja uczestników.

Jest to impreza mająca charakter konkursowy.

Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym, Biblioteka Publiczna Gminy i Samorząd Gminy Łopiennik Górny wraz z partnerami przedsięwzięcia: Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie.

Do 2009 r. wystąpiło ponad 2500 uczestników.

Zapraszamy każdego roku w maju do udziału w naszej imprezie wszystkich zainteresowanych tą formą działalności kulturalnej.

Przegląd 2010