XV Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych W Łopienniku Górnym

|

Przegląd Zespołów Kolędniczych w Łopienniku ma już swoją tradycję i na stałe zagościł w tej gminie, 15 stycznia 2010 r. odbył się już po raz piętnasty. Organizatorem przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym i Biblioteka Publiczna Gminy. Przegląd otworzyła Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury Krystyna Malec, imprezę prowadziły uczennice gimnazjum: Dorota Bielesza i Aleksandra Rybak.

Wystąpiło 7 zespołów kolędniczych ze szkół gminnych, w imprezie wzięło udział ponad 170 uczestników. Gośćmi Przeglądu byli przedstawiciele Urzędu Gminy; wójt gminy Pan Witold Rybak, sekretarz gminy pan Marek Śniosek, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie pan Tadeusz Kiciński, gospodarze imprezy; dyrektor Gimnazjum pani Dorota Grzesiak oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopienniku pani Janina Sachar, ks. Andrzej Andruszak i ks. Andrzej Serafińczuk, oraz przedstawiciele instytucji gminnych: kap.Stanisław Bojarski, Kierownik Banku Spółdzielczego pani Krystyna Grochecka, Prezes ZERiI pan Edward Kowalczyk, pan Jerzy Żuk, przewodniczący kultury Rady Gminy Jan Zieńkowski.

Z zespołami przyjechali dyrektorzy szkół gminnych, nauczyciele, rodzice i dziadkowie.

Jury w składzie: Tadeusz Kiciński z Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystki Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Ewa Ruszniak – Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy, Roman Fornalski emerytowany nauczyciel, Marek Bodak – twórca kultury na terenie gminy Łopiennik i radny gminy oceniało poziom występów zespołów kolędniczych. Celem Przeglądu było:

– podtrzymywanie tradycji wspólnego kolędowania

– prezentacja repertuaru zespołów kolędniczych

– kultywowanie tradycji widowisk bożonarodzeniowych

– rozwój działalności w środowisku gminnym

Jury po przesłuchaniu 7 Zespołów Kolędniczych biorących udział w Przeglądzie postanowiło w kategorii I kl. 0-III przyznać dwa równorzędne 1 miejsca -Zespołowi „Iskierki z Dolnego” ze SzP w Łopienniku Dolnym, pod kierunkiem Marioli Sysy Małgorzaty Staszak , zespołowi „Frajda” ze SzP w Łopienniku Górnym pod kierunkiem Ewy Janik i Alicji Woźniak . W kategorii II kl. IV- VI przyznać: 1 miejsce – zespołowi ze SzP w Krzywem pod kierunkiem Leszka Dudy , 2 miejsce – zespołowi „Gwiazdeczki” ze SzP w Łopienniku Dolnym pod kierunkiem Bożeny Banak i ks.Waldemara Nieckarz

Wyróżnienia : zespołowi ze SzP w Żulinie pod kierunkiem ks. Andrzeja Serafińczuka, zespołowi „Mali Apostołowie” ze SzP w Łopienniku Górnym pod kierunkiem Krystyny Toczonej i Doroty Maciejewskiej. W kategorii III – Wyróżnienie dla zespołu z Gimnazjum w Łopienniku Górnym pod kierunkiem Agnieszki Kowalczyk-Szewczyk i Doroty Maciejewskiej.

Jury podkreśliło wysoki poziom prezentacji i wytypowało na Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych w Krasnymstawie: zespół „Iskierki z Dolnego” ze SzP w Łopienniku Dolnym oraz zespół ze SzP w Krzywem. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Jury dziękuje wszystkim nauczycielom za inwencję twórczą i wysiłek jaki wnoszą podejmując się pracy z dziećmi i młodzieżą aby kultywować obrzędy i tradycje regionalne.

zulin1 zulin zespol-krzywe2 zespol-krzywe1 zespol-iskierki zespol-gimnazjum zespol-frajda ogloszenie-wynikow mali-apostolowie lopiennik-dolny1 lopiennik-dolny jury-oraz-widzowie