Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych

|
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Łopienniku Górnym we współpracy ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum zapraszają każdego roku w styczniu do udziału w Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych
 Celem imprezy jest :

•  Podtrzymywanie tradycji wspólnego kolędowania

•  Prezentacja repertuaru zespołów kolędniczych

•  Kultywowanie tradycji widowisk bożonarodzeniowych

•  Rozwój działalności artystycznej w środowisku gminnym

•  Przygotowanie Przeglądu dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy

W Przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz dorośli.

KATEGORIE:

– KATEGORIA I – Szkoła Podstawowa: kl. I – III

– KATEGORI II – Szkoła Podstawowa kl. IV – VI

– KATEGORIA III – Gimnazjum

– KATEGORIA IV – Dorośli

Zasady uczestnictwa

•  Uczestników zgłaszają szkoły lub zespół zgłasza się sam bezpośrednio u organizatora

•  Czas trwania przedstawienia do 30 minut

•  Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszenia 

Ocena i nagrody

 •  Jury powołane przez organizatorów dokonuje oceny zespołów uczestniczących w Przeglądzie

•  Wyróżnione zespoły otrzymują nagrody i pamiątkowe dyplomy

•  Jury dokonuje wyboru zespołu, który bierze udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Krasnymstawie.