IX Międzynarodowy Festiwal Ludowy „Łączy Nas Kultura”

|
DSC_0163

2 lipca 2023 roku w Łopienniku Nadrzecznym  odbył się IX Międzynarodowy Festiwal Ludowy „Łączy Nas Kultura”.

Festiwal został objęty Patronatem Honorowym przez Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – Informacje o wojewódzkich władzach samorządowych i Lubelszczyźnie

Współorganizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (nikidw.edu.pl). Instytucje, które wsparły nasze wydarzenie: – Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie,  Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, Urząd Gminy Łopiennik Górnym, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Patroni Medialni: Super Tydzień Chełmski, Radio Bon Ton.

Galeria zdjęć

Wśród przybyłych gości znaleźli się: Poseł na Sejm RP pani Teresa Hałas, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Kultury Ludowej, Rękodzieła Ludowego i Artystycznego  pan Wojciech Cioczek, Starosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Andrzej Leńczuk, Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego pan Witold Boruczenko, Wójt Gminy Łopiennik Górny  pan Artur Sawa, Przewodniczący Rady Gminy Łopiennik Górny  pan Wojciech Kister, Wicedyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie dr Artur Sępoch, Prezes Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie pan Radosław Chmielewski, Prezes Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” pani Dorota Sawa,  Przewodniczący Komisji Kultury pan Michał Niedźwiecki.  Gościliśmy również specjalną delegację z Ukrainy pana Mikołaja Jańczuka
i Tatianę Berezińska ze Szkoły Nr 11 z Łucka, którzy brali udział w poprzednich edycjach lecz w tym roku nie mogli uczestniczyć w festiwalu. Tegoroczny festiwal oceniała Komisja
w składzie: Beata Wolanin, Artur Sępoch, Jerzy Żuk, Tadeusz Kiciński. Która brała pod uwagę walory wokalne, artystyczne oraz tradycyjny strój ludowy.

 

IX Międzynarodowy Festiwal Ludowy „Łączy Nas Kultura” rozpoczął się występem Zespołu Dziecięcego MŁYN działającego przy GOK Łopiennik Górny, który zaprezentował tańce ludowe.

W pierwszej części programu Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego p. Wojciech Cioczek zabrał głos i wręczył Dyplomy Uznania od Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki zespołom Borowianki działającego przy GOK Białopole i Poleska Nuta z Kołacz za ich wieloletni dorobek artystyczny.  Poseł na Sejm RP p. Teresa Hałas wręczyła specjalne wyróżnienia dla placówek kultury, które zaszczepiają folklor w zespołach dziecięcych. Dyplomy otrzymali: Zespół Młode Rozkopaczewianki, Zespół Mały Milejów, Młodzi Soliści z GDK Cyców oraz Gminy Wierzbica, Zespół Młyn.

Następnie zostały wręczone dyplomy dla „Ludzi z Pasją” za wieloletnie  wspieranie
i zaangażowanie  w działalność kulturalną dla pani Poseł Teresy Hałas oraz Prezesa BS Krasnystaw Radosława Chmielewskiego, dyplomy wręczyli: Starosta Krasnostawski Andrzej Leńczuk, Przewodniczący Rady Powiatu Witold Boruczenko, Wójt Gminy Łopiennik Górny Artur Sawa, Prezes Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” Dorota Sawa.

Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonali Starosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Andrzej Leńczuk oraz Wójt Gminy Łopiennik Górny Pan Artur Sawa.

Część druga konkursowa rozpoczęła się od specjalnego występu Kapeli Przyjaciół Sołtysa Bubicza. Kapela Przyjaciół Sołtysa Bubicza powstała z potrzeby serca. Jak sama nazwa mówi stworzyli ją przyjaciele-muzycy występujący  na scenie wspólnie ze świętej pamięci Edwardem Bubiczem. Był on naszym lokalnym społecznikiem,  człowiekiem kultury, wieloletnim kierownikiem Kapeli Ludowej Łopieńczacy, która działała przy GOK Łopiennik. Kapela złożyła  kwiaty na ręce żony śp. Edwarda z podziękowaniem za wieloletnią współpracę .Kapela zaprezentowała dwa utwory szczególnie bliskie śp. Edwardowi „Wysoki Zameczek”, „Oj zagraj mi muzyko”.

 

W części konkursowej udział wzięło 39  podmiotów artystycznych: zespołów śpiewaczych, kapel ludowych oraz solistów. Jury w składzie: Beata Wolanin, dr Artur Sępoch,  Tadeusz Kiciński, Jerzy Żuk po przesłuchaniu wszystkich uczestników postanowili przyznać następujące miejsca:

Kategoria SOLIŚCI – DZIECI

I miejsce MILENA DYSZEWSKA – GDK Cyców

II miejsce WERONIKA SZEWCZYK – PSP Łopiennik Nadrzeczny

III miejsce JAGODA JUNG – GDK Cyców

Wyróżnienia: Adrian Karluk PSP Łopiennik Nadrzeczny, Amelia Staniak, Karol Śmigielski, Kornelia Paraficz PSP Łopiennik Nadrzeczny.

 

Kategoria SOLIŚCI – DOROŚLI

I miejsce AGNIESZKA BANDOSZ  GOK Pawłów

II miejsce KRYSTYNA HODUŃ  CK Ostrów Lubelski

III miejsce MARIA KOCIUBA GOK Pawłów

 

Kategoria ZESPOŁY ŚPIEWACZE

I miejsce POLESIE z Borowicy – GOK Łopiennik

II miejsce MŁODE  ROZKOPACZEWIANKI – CK Ostrów Lubelski

III miejsce Zespół LUDOWY SŁAWINIACY z Lublina

Wyróżnienia: Zespół Śpiewaczy ŚWIERSZCZOWIANKI z Cycowa, Zespół Śpiewaczy UDRYCZANKI GOK Stary Zamość.

 

Kategoria KAPELE LUDOWE

I miejsce Zespół CUDAWIANKI GOKiT Dorohusk

II miejsce ZESPÓŁ BOKORYNA GOK w Rudzie Hucie

III Kapela UROCZYSKO  KDK Krasnystaw

Wyróżnienie  KAPELA SAMI SWOI Z REJOWCA, KAPELA LUDOWA Z ZESPOŁEM ŚPIEWACZYM Z TRAWNIK.

 

 

Wszystkie Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zwycięskie zespoły oraz soliści otrzymali dyplomy oraz nagrody (rzeczowe lub finansowe). Komisja konkursowa pragnie zwrócić uwagę na bardzo wysoki poziom artystyczny wykonywanych utworów.

 

Serdecznie dziękujemy Marszałkowi Województwa Lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu za objęcie patronatem naszego Festiwalu oraz, że partnerem wydarzenia  było Województwo Lubelskie „Smakuj Życie”.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy współorganizatorowi Narodowemu Instytutowi Kultury
i Dziedzictwa Wsi za duże wsparcie i pomoc w realizacji tego wydarzenia.

 

Dziękujemy Wojewodzie Lubelskiemu Lechowi Sprawka za Uhonorowanie Dyplomami zespołów Borowianki i Poleska Nuta.

 

Dziękujemy za pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich, obsłudze technicznej, medycznej, pracownikom biblioteki, pracownikom urzędu gminy. Dziękujemy prowadzącym tegoroczną imprezę Dorocie Maciejewskiej, Annie Chwałek oraz Dariuszowi Zawadzie. Bardzo Serdecznie dziękujemy Twórcom Ludowym, którzy zorganizowali wystawę swoich prac.