Niedziela Palmowa w Łopienniku 2010

|

Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła uczestnikom gminnego konkursu na najpiękniejszą i największą palmę wielkanocną, którzy wzięli udział w uroczystym poświęceniu Palm przed Kościołem w Łopienniku oraz mszy świętej odprawionej przez proboszcza parafii księdza kanonika Wojciecha Jaroszyńskiego.

Jury miało bardzo trudne zadanie ponieważ wszystkie palmy spełniały warunki konkursu i były bardzo pięknie i estetycznie wykonane z zachowaniem starych form plastyki obrzędowej. Najwięcej palm zostało wykonanych w kategorii klas młodszych 0-III. To bardzo budujący element w kontynuowaniu folkloru i tradycji naszych przodków oraz zwyczajów naszego regionu wśród młodego pokolenia.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrodę specjalną za największą Palmę Wielkanocną – ( 359 cm) dla Kl. V Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym, która została wykonana pod kierunkiem pani Agnieszki Szadury.

oraz nagrody w kategorii „0”- III

dwa I miejsca : SzP w Łopienniku Górnym – Odział Przedszkolny , SzP w Łopienniku Dolnym kl. „0”. Dwa II miejsca : SzP w Łopienniku Dolnym kl. I , SzP w Krzywem kl. II-III.

Dwa III miejsca : SzP w Żulinie kl. III, SzP w Łopienniku Dolnym kl. IV,

wyróżnienia w tej kategorii: SzP w Żulinie kl. II,SzP w Krzywem kl. 0-I.

nagrody w kategorii IV-VI

Dwa I miejsca : SzP w Łopienniku Dolnym kl. IV, SzPodstawowa w Łopienniku Dolnym kl.VI . Dwa II miejsca : SzP w Żulinie kl. V,SzP w Łopienniku Górnym kl. VI. Dwa III miejsca : SzP w Żulinie kl. IV, SzP w Krzywem kl. VI, w kategorii Gimnazjum: I miejsce- kl. I b . Za udział w konkursie- SzP w Łopienniku Dolnym kl. II, SzP w Łopienniku Górnym kl. V.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Palmy można oglądać w Kościele Parafialnym w Łopienniku. Podziękowania należą się nauczycielom, którzy zaangażowali się w pracę z dziećmi i młodzieżą w kultywowaniu tradycji plastyki obrzędowej i religijnej; ze SzP w Łopienniku Górnym: pani Alicji Woźniak, Ewie Janik, Krystynie Toczonej, Monice Sobich-Samko, SzP w Łopienniku Dolnym- pani Agnieszce Mazurkiewicz, Małgorzacie Staszak, Katarzynie Suchodolskiej, Bożenie Banak, Agnieszce Szadura, Marioli Sysa, SzP w Żulinie – pani Annie Ozonek, Annie Szadziuk, SzP w Krzywem- pani Grażynie Skrzypie, Beacie Ćwirzeń oraz panu Leszkowi Duda w Gimnazjum- pani Agnieszce Kowalczyk-Szewczyk.