Konkurs Gminny Na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

|

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym,
Biblioteka Publiczna Gminy w Łopienniku Górnym

Współorganizator :

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym

Cele konkursu:

•  Propagowanie tradycji i folkloru lokalnego oraz narodowego nawiązującego do Świąt Wielkanocnych poprzez popularyzacja twórczości własnej.
•  Aktywizacja dzieci i młodzieży do uprawiania sztuki i twórczości ludowej związanej z okresem wielkanocnym
•  Kultywowanie obrzędów religijnych – udział w procesji i wystawa palm w kościele parafialnym

Zasady uczestnictwa:

•  Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży
•  Palma wielkanocna wykonana jest przez zespół klasowy lub szkołę
•  Dowolna technika wykonania palmy jako rękodzieło z zastosowaniem i użyciem jak największej ilości naturalnych tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych

 Po rozstrzygnięciu konkursu następuje uroczyste przejście z wykonanymi palmami do Kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja w Łopienniku aby poświęcić palmy i wziąć udział w uroczystej procesji.