Święto plonów w Łopienniku Górnym

|
Odbywa się zazwyczaj w sierpniu na placu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Łopienniku Górnym. Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Łopiennik Górny, Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym i Biblioteka Publiczna Gminy.

W uroczystościach uczestniczą przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, licznie zaproszeni goście, przedstawiciele firm, instytucji oraz Sołtysi, radni gminy oraz zaproszone na tę okazje zespoły artystyczne.
Uroczystość jest poprzedzona mszą świętą w Kościele lub mszą polową w intencji rolników i jest dziękczynieniem za plony. Następnie odbywa się cześć obrzędowa i oficjalna.
W korowodzie dożynkowym uczestniczą Zespoły ludowe i śpiewacze, Kapele, które działają przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym, przedstawiciele władz, mieszkańcy gminy oraz goście.
Część obrzędową przygotowuje od wielu lat Kapela ludowa „Łopieńczacy” oraz zespół śpiewaczy z Dobryniowa „Sami Swoi”.
Wieńce dożynkowe są prezentowane najczęściej przez delegacje ze wsi Borowica, Dobryniów, Krzywe, Łopiennik Górny, Olszanka i Żulin.
Tradycyjnie też twórca ludowy Pan Jan Zieńkowski pisze na tę okazję utwór, który w sposób czasami satyryczny przedstawia realia polskiego rolniczego życia.
Po części obrzędowej i oficjalnej odbywa się część artystyczna przygotowana dla mieszkańców gminy i przyjezdnych gości. Występom towarzyszą wystawy i kiermasze twórczości ludowej, prezentacja produktów agroturystycznych. Można się spotkać się z pracownikami Lubelskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego z Końskowoli.

W godzinach wieczornych odbywa się zabawa plenerowa do późnych godzin nocnych.

16 sierpnia 2009 po raz pierwszy w historii gminy odbyło się w Łopienniku Górnym Powiatowe Święto Plonów, w którym uczestniczyły delegacje ze wszystkich gmin powiatu krasnostawskiego. więcej…

Delegacja z gminy Łopiennik brała udział 6 września 2009 r. w dożynkach wojewódzkich w Łukowie.

Na terenie gminy tradycyjnie organizowane jest w miejscowości Borowica oraz Żulin parafialne święto plonów. Mieszkańcy tych miejscowości bardzo starannie pielęgnują tradycję i kulturę swojego regionu.