I Regionalne Spotkanie Twórców Ludowych

|
DSC_0377

15 kwietnia w miejscowości Krzywe odbyło się I Regionalne Spotkanie Twórców Ludowych. Organizatorami wydarzenia był Klub Twórców Ludowych działający przy Krasnostawskim Domu Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym, Urząd Gminy w Łopienniku Górnym, Krasnostawski Dom Kultury.

Galeria zdjęć

Wśród zaproszonych gości znaleźli się

Pan Zdzisław Szwed  Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego

Pan Wojciech Cioczk  Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Kultury Ludowej, Rękodzieła Ludowego i Artystycznego

Pan Andrzej Leńczuk Starosta Krasnostawski

Pani Dorota Bezler Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  Starostwa Powiatowego w Chełmie

Pan Janusz Pędzisz Wójt Gminy Fajsławice

Pan Artur Sawa Wójt Gminy Łopiennik Górny

Pan Wojciech Kister Przewodniczący Rady Gminy

Pan Michał Niedźwiecki Przewodniczący Gminnej Komisji Kultury

Pan Damian Kozyrskiego Dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury

Pani Zofia Woś  Animator Kultury Ośrodka Kultury w Brzózie Królewskiej (Gmina Leżajsk) wraz z delegacją.

Pani Grażyna Skrzypa Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy w Łopienniku Górnym

Pani Anna Podgórska Dyrektor Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce

Pani Weronika Downar-Zapolską Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy

Pani Agnieszka Herda Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie

Pani Monikę Błędkowską Dyrektor Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie

Pan Wojciech Hus w zastępstwie pani Doroty Rybczyńskiej Dyrektor GCK w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej

Wszystkich gości przywitali prowadzący spotkanie Pani Marta Dolepska – Prezes Klubu Twórców Ludowych oraz Pan Dariusz Zawada Dyrektor GOK w Łopienniku Górnym.

Następnie odbyły się wystąpienia zaproszonych gości jako pierwszy zabrał głos Pan Zdzisław Szwed Członeka Zarządu  Województwa Lubelskiego

Pan Andrzej Leńczuk Starosta Krasnostawski

Pan Artur Sawa Wójt Gminy Łopiennik Górny

 

Kolejnym puntem programu było wręczenie odznaczeń.

Honorową Odznaką Zasłużony dla Województwa Lubelskiego odznaczeni zostali:

Pani Teresa Nowak

Pani Czesława Klusek

Pani Lucyna Pikuła

Pani Maria Guz

Odznaczenia oraz kwiaty wręczył Pan Zdzisław Szwed Członek Zarządu  Województwa Lubelskiego

Dyplomem Uznania  Wojewody Lubelskiego

odznaczony został pan Witold Gilarowski

Dyplom wręczył Pan Wojciech Cioczek Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Kultury Ludowej, Rękodzieła Ludowego i Artystycznego

Dyplom Uznania od Starosty Chełmskiego otrzymała

pani Irena Zdebska-Blim

Wręczenia Dokonała Pani Dorota Bezler Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  Starostwa Powiatowego w Chełmie

Dyplomy Uznania od Starosty Krasnostawskiego otrzymali

Pani Anna Krzyżanowska

Pani Jolanta Czwalik

Pani Marta Dolepska

Pani Henryk Wróbel

Dyplomy wręczył pan Andrzej Leńsczuk Starosta Krasnostawski.

 

Dyplom Uznania od Wójta Gminy Łopiennik Górny otrzymali:

Zofia Woś

Małgorzata Bandosz

Jan Zieńkowski

Dyplomy wręczyli Pan Artur Sawa Wójt Gminy Łopiennik Górny oraz Pan Wojciech Kister Przewodniczący Rady Gminy.

Następnie zostały wręczone podziękowania dla Twórców Ludowych, które wręczyli pan Zdzisław Szwed, pan Wojciech Cioczek, pan Andrzej Leńczuk, pan Damian Kozyrski.

Wszystkie odznaczenia zostały wręczone przy akompaniamencie Kapeli Wujka Romana z OKS Żółkiewka. W części artystycznej zaprezentował się Dziecięcy zespół Ludowy Młyn,  Zespół Śpiewaczy Z Woli Babki.

Podczas spotkania mogliśmy podziwiać wystawy odznaczonych Twórców Ludowych, skosztować pysznych regionalnych potraw przygotowanych przez KGW oraz Twórców Ludowych. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc w przygotowaniu  imprezy.