Karnawałowy Dzień Kobiet

|
331598207_928494944824875_2591494063806564578_n

18 lutego 2023r w Świetlicy OSP Krzywe został zorganizowany „Karnawałowy Dzień Kobiet’’, w którym uczestniczyli Pracownicy Urzędu Gminy, jednostek  podległych, Radne, Sołtyski, Dyrektorzy i Pracownicy szkół z terenu gminy,  Koła Gospodyń Wiejskich , twórcy ludowi, Członkinie Klubu SENIOR +,  zespoły działające przy GOK. Z zaproszonych gości  przybyli  Pani Poseł RP Teresa Hałas,
Galeria zdjęć

Przewodniczy Rady Powiatu Pan  Witold Boruczenko  , Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kister, Wójt Gminy Pan  Artur Sawa, Zastępca Wójta Pan   Karol Stęplowski Pani Marta Dolepska – z klubu twórców ludowych . Spotkanie rozpoczęło się od  powitania gości następnie uczczono pamięć  minutą ciszy –
zmarłego  Edwarda Bubicza naszego społecznika  i działacza kultury, który zawsze uświetniał wszystkie uroczystości.  Kolejnym punktem było złożenie życzeń,  wszystkim Paniom z okazji  zbliżającego się Ich  święta, przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Powiatu . Następnie zabrała głos Pani Poseł  RP Teresa Hałas, która w imieniu kobiet podziękowała za życzenia , oraz za organizacje tego święta podziękowała Dyrektorowi GOK  Dariuszowi Zawadzie wręczając  na jego ręce symboliczny  upominek.  Po wystąpieniach zostały wręczone Paniom  upominki.  Miła niespodzianką był również koncert grupy artystycznej ‘’ GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE…”  oraz Zespołu MONDEO, w trakcie koncertu można było skosztować lokalnych przysmaków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich
z terenu naszej gminy.  Atrakcją programu był konkurs na najpiękniejsze przebranie karnawałowe.
Dziękujemy  władzom  za obecność podczas imprezy , uczestnikom  za przygotowanie pięknych strojów karnawałowych i udział w konkursie, kołom gospodyń wiejskich za przygotowanie  przepysznych  potraw regionalnych . Zespołom za uświetnienie imprezy oraz wszystkim pozostałym,  którzy przyczynili się  do organizacji tej imprezy.