Święto kobiet w naszej gminie

|

8 marca każdego roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym odbywa się uroczyste spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczą głównie Kobiety, zespoły folklorystyczne i śpiewacze; „Radość Polesia” z Borowicy i Liszna, „Kapela Łopieńczacy”, zespół śpiewaczy „Sami Swoi” z Dobryniowa. Panie Sołtyski i Radne, Dyrektorzy szkół, twórcy ludowi, członkowie ZERiI, pracownicy Urzędu Gminy i Biblioteki Publicznej Gminy, sponsorzy, panie z Kół Gospodyń Wiejskich, instruktorzy GOK. Życzenia wszystkim Paniom składają przedstawiciele władz gminnych. Panowie wręczają wszystkim Paniom kwiaty, spotkanie przebiega w miłej atmosferze.

6 marca 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Święta Kobiet. W spotkaniu uczestniczyły głównie Kobiety, zespoły śpiewacze i folklorystyczne t. j.: „Radość Polesia” z Borowicy i Liszna, kapela ludowa ” Łopieńczacy”, „Sami Swoi” z Dobryniowa, zespół „Solo”. Panie Sołtyski i Radne, Dyrektorzy szkół, twórcy ludowi, członkowie ZERiI, pracownicy Urzędu Gminy i Biblioteki Publicznej Gminy, sponsorzy, panie z Kół Gospodyń Wiejskich, instruktorzy GOK. Życzenia złożył wszystkim kobietom Wójt Gminy Ł opiennik Górny Pan Witold Rybak oraz przewodniczący Rady Gminy pan Witold Boruczenko Oprócz życzeń panowie wręczyli wszystkim Paniom tulipany. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Świąteczne spotkanie umilały swoimi występami zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku; Zespół „Dlaczego Nie?”, który prowadzi pani Magda Frącek, Kapela ” Ł opieńczacy”, zespół śpiewaczy „Radość Polesia”, zespół „Solo” oraz zespół „Sami Swoi”.